19 Eylül 2012

Norm fazlası öğretmenler için öneri

ile Maksut Balmuk

4+4+4 sistemi ile fazlalık durumuna düşen on binlerce Sınıf öğretmeninin şu an itibariyle sınıfları bulunmamaktadır. Bu öğretmenlerimize ek ders ücreti ödenmesi dahi mümkün değildir.

Bir çok il ve ilçede kanuna aykırı olarak sınıf mevcutları 40’ın üzerinde olan sınıflarda eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Bu iki durumu da geçici bir süre için de olsa çözümlemek adına;

1- Sınıf öğretmeni olup başka alanlarda kendini yeterli gören öğretmenler kendilerini yeterli gördükleri alanlarda derse girebilirler.

2- Özellikle etkinlik saatlerinde norm fazlası öğretmenin de katılımıyla sınıfta iki öğretmen bulunabilir. Örneğin A okulunda 6 şube birinci sınıf olsun. 2 tane de norm fazlası öğretmen varsa sınıf öğretmeni etkinlik yapacağı yada ihtiyaç duyduğu 1-2 saat için norm fazlası öğretmeni sınıfa çağırarak etkinliklerde sınıf iki guruba bölünebilir.

3- Norm fazlası öğretmenler, izinli, raporlu öğretmenlerin yerine derslere girebilir. (ki bu zaten uygulanmalıdır.)

4- Öncelikle sınıf mevcudu 40’tan fazla olan birinci sınıflar olmak üzere bir sınıfa özellikle etkinlik saatlerinde iki sınıf öğretmeni görevlendirilebilir.

İlk bakışta bu akla çok yatkın gelmeyebilir fakat bu uygulama ile;

– Boşta bekleyip maaş alınması durumunun da

– Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40’ın üstünde olamaz hükmüne uymamanın da,

– Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti alamamalarının de önüne geçilmiş olacaktır.

Norm fazlası öğretmenlerimiz ilgili okulun en düşük puanlı öğretmenleri (bir bakıma kıdemi düşük) olduğundan bu tür sınıflara iki öğretmen görevlendirilebilir.

Böylece etkinlik kontrolleri, oyunlarda yardımcı olmak, olağan dışı durumlarda sınıfı boş bırakmamak gibi yararlar sağlanabilir.

Bunun için yakında yapılacak norm güncellemelerinden önce Sınıf Öğretmenlerinin istedikleri alanlarda derse girebilmelerine ilişkin düzenleme ile norm kadro belirlemelerinde mevcudu 40’tan fazla olan sınıflara iki sınıf öğretmeni normu tanımlaması getirilmelidir.

Bu değerlendirmeye karşı çıkılırken boş oturup ücret dahi alınmamasının mı hem öğretmen hem de öğrenciler için daha yararlı olacağı yoksa böyle bir uygulama ile mi daha yararlı olacağı tartışılmalıdır.

Bu yıl yaşanan sorunların gelecek yıllarda devamlılık arz etmemesi için mutlak suretle derslik sayılarının arttırılması yani yeni binalar inşa edilmesi gerekir.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/285923/norm-fazlasi-ogretmenler-icin-oneri.html