25 Şubat 2022

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor.

MEB bugün de bir mevzuat değişikliği yapmış ve “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmasına dair karar”ı yayımlamıştır. Karar her ne kadar Cumhurbaşkanı kararı olsa da MEB yapmış diyoruz çünkü Cumhurbaşkanlığı bu değişikliği MEB önerisi doğrultusunda yapmıştır. Mevzuat gereği de mali konuları içeren konularda mevzuat düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı’ndadır.

Bugün değişikliğe gidilen mevzuatta bir çok eksiklik söz konusudur fakat MEB’in bu konuda bir çalışması yoktur. Yıllardır da beklemektedir.

Örneğin; bugün gündeme aldığımız Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da halen nöbet ücreti bulunmamaktadır. Ya da toplu sözleşmeden gelen diğer kazanımlar.

Ayrıca karar ekinde yer alan çizelgedehalen;
– Kız ve Erkek Teknik Öğretim Okul/Kurumları
– Anadolu Kız Ve Erkek Teknik, Otelcilik Ve Turizm, Aşçılık Meslek Liseleri
ifadeleri bulunmaktadır. Oysa ki yaklaşık 10 yıldır tüm meslek liseleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüşmüştür.

Ayrıca 2017 yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezleri kanun düzenlemesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri statüsüne dönüştürülmüş yaygın eğitimden örgün eğitime katılmıştır.

Fakat her geçen gün öğrencisi artan bu kurumlarda çalışan yöneticiler halen Mesleki Eğitim Merkezi yöneticisi statüsünde ücret almaktadırlar.

Örneğin;

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde; Müdür yardımcısı: 20 saat ek ders ücreti alırken

Mesleki Eğitim Merkezlerinde; Müdür yardımcısı 18 saat ek ders ücreti almaktadır.

Yine çizelgede Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri ücreti yer almamaktadır. Oysa ki bu kurumlar da örgün eğitim kurumu kapsamına alınmışlardır ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre hareket etmek zorundadırlar. MEB bu konuda (Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri ) görüş yazısı yayımlamışsa da uygulamada anlamsız kalmaktadır.

Yine aynı kararın 12.maddesindeki sınav görevi başlığı altında öğretmenler ibaresi yer almakta ve yöneticilerin mesai saatleri dışında (mesleki eğitim merkezlerinin ustalık/kalfalık beceri sınavı gibi.) dahi sınav görevi alabilmeleri mümkün olmamaktadır.

Sonuç olarak MEB yamalı bohçaya dönen mevzuatı günümüz koşul ve düzenlemelerine uyarlamakta geç kalmakta bu da yerelde ve uygulamada sorunlara yol açmaktadır.

Maksut BALMUK

 

Kaynak:  https://www.memurlar.net/haber/1016874/milli-egitim-bakanligi-mevzuat-guncellemede-yavas-davraniyor.html