13 Mayıs 2014

Mevzuata göre 20 Mayıs tatil

ile Maksut Balmuk

MEB Mevzuatla mı yönetiliyor? Yoksa Ajanslar mı yönetiyorlar?

headline kopya

Bir haftadan az bir zaman kaldığına halde 20 Mayıs 2014 tarihin tatil olup olmadığına dair tek bir resmi açıklama yapılmamıştır. Kaldı ki resmi açıklamalar mevzuata aykırı olamazlar.

Oysa ki her yerde (Ajanslar, TV’ler, İnternet siteleri, gazeteler … de ) 20 Mayıs 2014 gününün tatil olmayacağı belirtilmektedir. Üstelik bastıra bastıra ( Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Tüm Liseler dahil) denilmektedir.

Hukuk devletinde hukuk kuralları geçerli olmalıdır. Peki hukuk kuralları neler söylüyor. Bu kafa karışıklığı neden?

Bu konuyu daha önce detaylı ele aldık http://www.memurlar.net/haber/466936 fakat yeniden ele alma ihtiyacı duyuyoruz…

Hemen başlığımızı atalım:

20 Mayıs 2014 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda ise tatildir.

Ortaöğretim kurumlarında(liselerde) tatil değildir.

Aksini iddia edenlere soruyoruz:

Bu konuda sayın bakanın açıklaması var mı?

Sayın Müsteşarın açıklaması var mı?

Genel müdür ya da başkaca bir yetkilinin resmi açıklaması var mı?

Kaldı ki bu açıklamalar da yetmez. Çünkü kapı gibi duran yönetmelikler var.

Son soru: MEB‘İ Ajansalar mı yönetiyor? (ilk haber AA’dan gelmişti.)

İlköğretim Kurumları ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları yönetmeliklerine göre 20 Mayıs tatildir.

Tatil olmadığını iddia edenlerin dayanak gösterdiği resmi yazı ise;

Şeklindedir.

Yazıya dikkat edelim. Yazı 06 Ocak 2014’te yazılmış ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirdik bu yönetmelikte 20 Mayıs’ın Ortaöğretim kurumlarında tatil olmasını kaldırdık diyor. Evet Ortaöğretim kurumlarında kaldırdık diyor.

Biz bu cümleden çalışma takviminizi Ortaöğretim kurumlarında 20 Mayıs tatil olmayacak şekilde ayarlayın diyor.

Peki iller neler yapmışlar bir de ona bakalım:

Örneğin İstanbul’un çalışma takvimine bakalım:

Buradan da görüldüğü üzere 19 Mayıs tüm kurumlarda, 20 Mayıs ise Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda tatildir. (Diğer büyük illerde de pek fark yok)

Hal böyle iken 20 Mayıs’ın tüm kurumlarda tatil olmadığını iddia etmek doğru değildir.

Yukarıdaki resmi yazıda atıfta bulunulan;

Yönetmelik 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Yani aynı yönetmelikler geçerli iken 2012 ve 2013 yılında tatil iken 2014 yılında tatil olmaması nasıl açıklanabilir?

2014 yılı için değişen tek durum Ortaöğretim Kurumları yönündedir. Diğer kurumları bağlayan bir durum yoktur.

Bu nedenle;

Bakanlık ivedilikle açıklama yapmalı hatta ve hatta açıklama ile yetinmemeli mevzuat değişikliği ile durumu netleştirmelidir.

Tekrar söylüyoruz mevcut durumda;

20 MAYIS 2014 OKULÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA TATİLDİR….

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA (LİSELERDE) TATİL DEĞİLDİR.

Maksut BALMUK
Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/467637