28 Haziran 2012

Mesleki çalışmaya katılmayan öğretmenin ek dersi kesilmemeli..

ile Maksut Balmuk

MEB’in çözmediği soruna müdürler de sorun katıyor?

2006 yılında yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” ın yarattığı sorunlar yıllardır ele alınmaktadır. Sendikaların defaten müracaatları “çalışma devam ediyor” “maliye bakanlığına bildirdik…” cevaplarına rağmen sorunlar bir türlü çözümlenemedi. Bir haftada hiç gelmeyenle 3 gün gelen bir tutulmaya, öğretmen geldiği halde öğrenci gelmediğinde ücret kesilmesine, özellikle ilköğretimlerde üç hafta mesleki çalışmanın iki haftasında ücret ödenmesine kadar bir çok sorun devam ediyor. Kimse de üzerine alınmıyor sorunu. Oysa ki konu öğretmen aleyhinde sözler olunca bir koro misali seslendirilebiliyor ilgililerce…

Son günlerde bize sıkça gelen bir konuyu paylaşmadan edemeyeceğiz.

Karar’ın 6.maddesinde yer alan;
“(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.”
Hükmü gereği okullar 8 Haziranda kapandığı ve öğretmenler 3 hafta süresince mesleki eğitim çalışmalarına (uzaktan ve yüzyüze eğitimlere) katılmak zorunda oldukları halde sadece iki hafta ücret ödenecektir.

Bu mevzuatın gereği, eleştirsek de yapacak bir şey yok. Yapması gereken; yönetim ve siyasi iradedir.

Buna rağmen okul müdürlerinin, son hafta her hangi bir nedenle (Sağlık raporu vs…) mesleki çalışmaya katılamayan öğretmenin ek dersini keseceği bilgisi bize ulaşmaktadır. Oysa ki; 11 Haziran’dan itibaren iki hafta süreyle seminere katılan bir öğretmen üçüncü hafta da katılamazsa ücretinin kesilmesi hukuki değildir. Mevzuat açıkça, iki hafta süreyle ücret ödenmesini emretmektedir. Mevzuatın açık hükmüne rağmen ben birinci ve üçüncü haftayı öderim. Birinci ve ikinci haftaya gelip üçüncü haftaya gelmeyeninkini keserim demenin mantığını çözmek mümkün değildir.
Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

 

Kaynak: Memurlar.Net