3 Şubat 2017

Memurun siyasi paylaşımlarında, partisine göre ceza vermek!

ile Maksut Balmuk

Devlet memurlarının bir siyasi parti yararına veya zararına sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunması suç. Peki bu suça aynı ceza mı veriliyor yoksa partisine göre yorum yapılıyor mu?

Memura Siyasetten Ceza;

Devlet memurlarına siyaset yolunun açılmasına ilişkin söylemlerin dillendirildiği bugünlerde kamu çalışanlarını zorda bırakan belki de yanlış yorumlanan bir konuya dikkat çekelim.

Devlet memurlarına siyaset yolunun açılması tartışmalarında kurumlarda sorunlar çıkacağı söylense de aynı söylemlerin yıllar önce kamu çalışanlarına sendika hakkı verilmesine ilişkin tartışmalarda da görüldüğünü hatırlamak lazım. Bugün bir çok şey içselleştirilmiş ve sorunlar; sadece kafasında sorun olanlarda, sendikal çalışmayı kendince yorumlayanlar ile özellikle tarafsız durması gereken ama başaramayan yönetici konumundakilerden kaynaklanmaktadır

Bunlar da zamanla aşılacaktır. Bu sorunlar nasıl ki bizi sendikaları yasaklayalım noktasına getirmiyorsa memurlara tanınacak siyaset hakkında yaşanacak münferit sorunlar gerekçesi ile yasağı savunmak da doğru olmayacaktır. Tabii ki sınırları belli olmalı ve görev dışında olmalıdır.

Konumuza günümüzde çokça yaşanan bir sorunu bir soru üzerinden açıklamaya çalışalım.

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa (DMK) göre aşağıdaki fiillerden hangisi Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasını gerektirir?

  • A- İktidar Partisi Lehine(yararına) Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunmak,
  • B- İktidar Partisi Aleyhine(zararına) Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunmak
  • C- Ana Muhalefet partisi Lehine(yararına) Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunmak,
  • D- Ana Muhalefet Partisi Aleyhine (zararına) Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunmak
  • E- Hepsi

Burada cevabınız nedir bilmiyoruz ama bir çok kişinin kafasının karıştığı kesin. Acaba diyerek düşünenler olmuştur. Çok uzatmadan söyleyelim ki doğru cevap: E-Hepsi

Çünkü kanun maddesi şöyle;

657 sayılı DMK 125.madde “D-o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette” bulunmak.

Bu konuda yaşanmış bir sosyal medya paylaşımı ile konuya devam edelim. 1 Kasım seçimleri sonrasında seçimden galip çıkan iktidar partisi lehine paylaşımlarda bulunan bir İl Milli Eğitim Şube müdürüne “Müdür bey siz Devlet memurusunuz, demi?” diye sormuştum. bana şu cevabı vermişti.

Amir konumundaki hatta ve hatta bir başka memurun benzer ya da aleyhte bir paylaşımında soruşturmacı olarak görevlendirilebilecek bir yöneticinin yaklaşımı.

Keşke gerçekten insanlar (memurlar) özel yaşantılarında, mesai saati dışında yapacakları paylaşımlardan ya da konuşmalardan dolayı soruşturma geçirmeselerdi. İşte demokrasimizin kilitlendiği noktalardan biri de bu.

Üstelik yukarıdaki test sorusunda sadece, “B-İktidar Partisi Aleyhine(zararına) Sosyal Medyada Paylaşımda Bulunmak” kriterini dikkate alıp soruşturma başlatan bir sistem var çoğu zaman. Diğer konularda ne kimse üzerine vazife edinir ne de ihbarlar değerlendirilir genellikle.

Oysa ki kanun açık ve net. Ama olması gerekenşube müdürünün de söylediği gibi mesai saati ya da görev dışında yapılan faaliyetlerin cezai soruşturma konusu olmaması en azından fikir paylaşımlarının bu şekilde değerlendirilmemesi.

Fakat bir partinin flamasını taşıyorsa, mitinginde konuşuyorsa, seçim çalışmasını aktif olarak yürütüyorsa belki siyaset yasağını ihlal olarak değerlendirilebilir. Bunu aşmanın yolu da memura siyaset yasağını kaldırmaktır.

Bu yazıyı ele almamızın en önemli gerekçesi son zamanlarda disiplin konularının önemli bir kısmını bu konunun oluşturmasındandır. Oysa ki kademe durdurma cezasına itirazlarda Yüksek Disiplin Kuruluna intikal eden dosyalar bu yaklaşımla ele alınmamakta dosyaya yani leyhte/aleyhte ve muhataba göre kararlar verilebilmektedir.

Tüm muhakkiklerin, ceza vermeye yetkili amirlerin ya da disiplin kurullarının işlevi gelen dosyayı onaylamak değil hukuka uygun bir şekilde denetim yapıp karar vermektir.

Maksut BALMUK