2 Nisan 2017

Memurlar, BES’ten cayma hakkını nasıl kullanacak?

ile Maksut Balmuk

Devlet memurları, cayma haklarını, kesinti yapıldığına dair bildirimin kendilerine ulaşmasından itibaren 2 ay içinde yapabilecek

BES sistemine, 45 yaş altı Kamu çalışanları, 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle dahil edilecekler. Bu konuda işveren (kurumlar) hangi şirket ile çalışılacağını belirlediler.

Sisteme dahil edilen kamu çalışanının iki ay içerisinde cayma hakkı var. 17/12/2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrası cayma hakkını düzenliyor. Madde Şöyle;

“Cayma hakkı

MADDE 22/E – (1) İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dahil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

Bu durumda çalışanlarla ilgili şöyle bir sistem işleyecek.

1- BES’le ilgili olarak bir şirket ile kurum anlaşacak.

2- İlk katkı payı, anlaşma yapılan şirkete, mal müdürlükleri tarafından aktarılacak. (Bu muhtemelen 15 Nisan’da olacaktır çünkü memurlar maaşlarını 15 Nisan’da almaktadırlar. Daha önce de olabilir. )

3- Şirket parayı aldığı tarihi takip eden iş gününde posta ya da güvenli elektronik iletişim aracı (e posta, mesaj…) ile çalışanı sisteme dahil edildiklerine dair bilgilendirecek.

4- Çalışan bu bildirimden sonra iki ay içerisinde cayma hakkını kullanabilecek.

5- Bunun için de posta yolu ya da güvenli elektronik iletişim aracıyla işverene ya da şirkete bildirimde bulunacak. İşverenin bu konuda bilgi vermesi gerekir. Çünkü sözleşmelerde cayma hakkının nasıl kullanılacağı yazabilir. Çalışan işverene bu aşamada dilekçe vererek de bu hakkını kullanabilir. Bazı şirketlerin SMS yoluyla bu hakkın kullanılmasını bildirdikleri bilgileri gelmektedir. SMS ücretsiz ise bu yolla da başvuru yapılabilir.

6- Çalışanın başvurusunu alan şirket en geç 10 gün içinde aldığı parayı varsa gelirleri ile beraber iade edecek.

7- Şirket iadeyi geciktirirse doğacak zararı karşılamak zorunda.

Burada cayma hakkı için iki aylık süre; 01 Nisan 2017’de değil şirkete paranın aktarıldığı gün itibariyle çalışana yapılan bildirim itibariyle başlıyor. Bildirimde bir sorun yaşanırsa çalışan 15 Nisan bordrosunu kontrol edip kesinti yapılmışsa da Cayma hakkı için başvuru yapabilir diye düşünüyoruz.

Maksut BALMUK

www.memurlar.net