4 Haziran 2012

Medyada yer alan yanlış 4+4+4 bilgilendirmeleri…

ile Maksut Balmuk

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir çok basın kuruluşu 4+4+4’e dair değerlendirmelerde bulunmuş, “20 soruda 4+4+4” gibi dosyalar hazırlamıştır. Ancak bu dosyalarda yer alan bir kısım bilgiler doğru değildir.

MEB’in net bilgileri henüz paylaşmaya başlaması neticesinde gerek veli, gerek öğretmen, gerek öğrenci gerekse basın kuruluşlarının kafaları karışık.

MEB’den açıklama gelmedikçe biz de açıklama yapmamaya özen gösterdik. Son günlerde basın kuruluşlarında değişik haberler yer almaya başlamıştır. Bu haberlerin bir kısmında da maalesef kafa karıştıran konular vardır.

Örneğin Türkiye’nin eğitimle ilgili en önemli yazarlarından bir tanesi; 4+4+4’ün 2012-2013’e ertelenebileceğine yönelik beyanda bulunmuştur. Daha önce de defaten söylediğimiz gibi 4+4+4’ün bir yıl ertelenmesi kanunen mümkün değil. Kanunun verdiği yetki Lise eğitiminin zorunlu kapsamına alınmasını ertelemeye yöneliktir.

Yine bir açıklamada 5.sınıfları Sınıf Öğretmenlerinin okutacağı yönündeki açıklamadır ki bu da bakanlık yetkililerinin (Temel Eğitim Genel Müdürünün) bizzat ağzından duyduğum açıklamaya göre doğru değildir. 5.sınıflarda branş öğretmenleri girecek.

Bir başka basın kuruluşu; bu yıl 4.sınıfta okuyan ve 2012-2013’te 5.sınıfta okuyacak olan öğrencilerin Ortaokula yazılmayacakları eski sisteme göre devam edecekleri yönünde açıklama yapmıştır. Bu da doğru değildir.

Bir başka basın kuruluşu ise birinci sınıfa kayıtlarda velinin okula dilekçe vereceği yönündedir. Böyle bir durum söz konusu olmayıp birinci sınıf yaş grubunda olan 30 Eylül 2012 itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar otomatik olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre kaydolacaklar. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi çocuk evine en yakın okula otomatik kaydedilecek. Veli okullar açıldığında okula gidip başlayacak.

Bu yanlışlardan hareketle doğruları sizlerle paylaştıktan sonra; yine bakanlık yetkililerinin ağzından duyduğumuz konuları sizlerle paylaşalım.

4+4’e kademeli geçiş.

Şu anda okulların hangisinin ilkokul hangisinin ortaokul olacağı tespit edilmekte ve bu çalışma büyük oranda tamamlanmıştır.

Belirleme yapılırken;

1- İki binada eğitim veren okullarda; binanın birisi ilkokul diğeri ortaokul olacak ve ikisinin de müdürü ayrı olacak.

2- Tek binada eğitim veren okullardan birbirine yakın iki okul varsa birisi ilkokul diğeri ortaokul olacak ve yöneticileri devam edecek. Bu okullarda eski öğrenciler okula devam edecekler ve kademeli olarak dönüşecekler.

a- Okul ilkokul olmuşsa;

Bu okulda 2011-2012’de 1-2-3 ile 5- 6-7.sınıf öğrencisi olanlar bu okula devam edecekler. Bu okul 2012-2013 için sadece 1.sınıfa kayıt alacak. 2012-2013’te 5.sınıfa gidecekleri ortaokula gönderecek. Böylece yıllara yayılarak bu okulda sadece 1-2-3-4.sınıflar kalacak.

b- Mevcut ilköğretim Ortaokul olmuşsa;

2011-2012’de 1-2-3-4-5-6-7. Sınıfta olanlar bu okula devam edecekler. Bu okula yeni kayıt olarak sadece 5.sınıf alınacak ve yıllara yayılarak 1-2-3-4.sınıflar eritilecek ve bu okulda sadece 5-6-7-8.sınıflar kalacak. Bu okula 5.sınıf öğrencileri ilkokula dönecek okullardan gelecek.

3- Birbirine yakın okullar yoksa ikili eğitim yapılacak ve Ortaokullar sabahçı, İlkokullar öğlenci olacak. Tek müdür okulu yönetecek ve iki tane mührü olacak.

4- İlçelerde İmam hatip Ortaokulları da açılacak. Bu okula geçmek isteyen 2012-2013’teki 5.sınıf öğrencileri dilekçe ile başvuracaklar. MEB’in bu konuda kafası karışık.

MEB’e Naçizane Öneriler

1- İmam Hatip Ortaokulları ile ilgili olarak bazı söylemlere göre her ilçede büyüklüğüne göre en az bir, büyük ilçelerde birkaç İmam Hatip Ortaokulu açılmasının sözlü olarak emredildiği konuşulmaktadır. MEB’in bu konuda da okullar kapanmadan tedbir alması gerekir ve okullar kapanmadan velilerin taleplerini almak suretiyle açılacak okul yada sınıf sayıları tespit edilmelidir. Okullar kapandıktan sonra işler karışabilir.

2- İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu dönüşümleri bir an önce tamamlanarak ilan edilmelidir.

3- Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesine dönüştürülen okullar belirlendiğine göre Anadolu Lisesine dönüşen okullarla ilgili çalışma Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatıldığı halde Meslek Lisesine dönüştürülen okullarla ilgili işlemler Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce başlatılmamıştır. Okullar belirlenmiş fakat MEBBİS dahil diğer işlemler başlamamıştır. Bir an önce başlatılmalıdır. Aksi halde 2012-2013 planlaması sekteye uğrayabilir.

4- Liselerde de bu işlemler tamamlandıktan Talim Terbiye Kurulu tarafından haftalık ders çizelgeleri düzenlenmeli ve açıklanmalıdır.

5- Norm kadro güncellemeleri bu dönüşümler ve haftalık ders çizelgelerine göre yapılmalıdır.

6- Bu aşamalardan sonra Anadolu Lisesi öğretmenlerinin öncelikle isteğe bağlı ve yeniden atama akabinde ise sınava dayalı atamaları gerçekleştirilmeli ve Anadolu Lisesi öğretmenliği sorunu çözümlenmelidir.

7- Öğretmenlerin il içi, il dışı yer değiştirmeleri gerçekleştirilmelidir.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

 

Kaynak:Memurlar.Net