20 Mart 2024

MEB’in yönetici görevlendirme sınavı (İller arası yer değiştirme)

ile Maksut Balmuk

Bakan TEKİN’in Eğitim Kurumu Yöneticilerinin iller arası yer değiştirmelerine yönelik düzenleme yapılması beyanları 01.03.2024 tarihli yönetmelik değişikliğinde tam olarak yer almasa da dolaylı uygulamanın getiriliğini söyleyebiliriz.

MEB’in Yönetici Görevlendirme Sınavı (3-İller Arası Yer Değiştirme )

Eğitim kurumu yöneticilerinin yönetici olarak iller arası yer değiştirmeleri her zaman gündem MEB’İN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SINAVI (3-İller Arası Yer Değiştirme )

Bakan TEKİN’in Eğitim Kurumu Yöneticilerinin iller arası yer değiştirmelerine yönelik düzenleme yapılması beyanları 01.03.2024 tarihli yönetmelik değişikliğinde tam olarak yer almasa da dolaylı uygulamanın getiriliğini söyleyebiliriz.

MEB’in Yönetici Görevlendirme Sınavı (3-İller Arası Yer Değiştirme )

Eğitim kurumu yöneticilerinin yönetici olarak iller arası yer değiştirmeleri her zaman gündem konusu olmuştur. Bakan TEKİN göreve geldiği ilk zamanlarda bu konuda adım atılacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

01 Mart 2024 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinde bu değişikliğin de getirilmesi beklentisi söz konusuydu.

Fakat açıkça yani bir yöneticinin başka bir ilde açık bulunan yönetici kadrosuna yer değiştirebilmesi yönünde bir düzenleme yer almadı. Bu yöneticilerde bir bakıma hüsran yarattı diyebiliriz.

Bu noktadaki değişiklik açıkça yer almasa da dolaylı olarak bir uygulama getirildi desek yeridir.

Dolaylı yer değiştirme formülü

Şöyle ki;

Yönetmelik değişikliğinde 37 madde (2) fıkrada;

“(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine veya alan değişikliğine (Ek ibare:RG-1/3/2024-32476) ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 36 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 39 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. “

.Ve iller arası isteğe bağlı ibaresi eklenerek yöneticilere iller arasında yönetici olarak yer değiştirme hakkı verilmese de öğretmen olarak iller arası yer değiştiren yöneticinin geçmişte (düzenleme öncesinde) yeniden yönetici olabilmesi için en az 1 yıl bekleme süresi kaldırılmış oldu.

Yani bir yönetici öğretmen olarak iller arası yer değiştirdiğinde yönetmeliğe yeni eklenen aşağıdaki maddeden yararlanmalarına olanak verildi.

Madde şöyle;

“Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (Ek:RG-1/3/2024-32476)

(1) Daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek için başvuruda bulunabilir.

(2) Başvurular, en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olmak şartıyla daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilir.

(3) Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, bu Yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirilme hükümlerine göre yapılır.”

Sonuç;

İşte yönetmeliğe elenen bu madde ve 37.maddedeki değişiklik ile yöneticilere iller arasında yönetici olarak kurum tercih edebilme yerine iller arasına öğretmen olarak gidip aynı dönemde (yaz tatili döneminde) yeni görev illerinde yöneticiliğe geçmelerine olanak verilmiş oldu. Tabii ki 4-8 yıllık yöneticilerin yeniden ataması ile ilk defa yönetici atama sonrasında boş kadro kalırsa ve bu kadroya puanları yeterli gelirse.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Kaynak: Memurlar.Net