15 Nisan 2021

MEB’in yayımladığı usul ve esaslar sorun çözmüyor

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu esnek çalışma usul ve esasları ne yazık ki, yerelde yaşanan sorunlara çare olamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021/8 sayılı genelgede;

“COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:
Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,
– Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar,
– süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,

– Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç),
– Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile
– 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır.”

şeklinde genel çerçeveyi çizerek bu noktada düzenleme yetkisi olan birimleri de belirlemiştir. Yani ilgili birimlere “salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla” düzenleme yapma yetkisi vermiş.

MEB’de bunun üzerine bir düzenleme yapmış ve idari izinlerle ilgili olarak;

cümleleri yer almıştır. https://www.memurlar.net/haber/965782/ Burada net olarak bu grubun idari izinli olacakları yazıyor. Hatta idari izinlerle ilgili takdir yetkisinin kimde olduğunu da yazmamış. Dönüşümlü çalışmaya ilişkin maddede sorumlu, karar verici kişi ve kurumlar belirtilmiş fakat idari izinlerle ilgili böyle bir düzenleme de yok.

Bakanlığın esasları okunduğunda bu grupta bulunanların tamamının idari izinli olduğunu söylemek mümkün.

Fakat uygulamaya gelince tamamen idarelerin keyfine bırakılan bir durum var. Bunun dayanağı olarak da ;

Maddesi gösteriliyor.

Oysa ki burada şartları taşıyanlara idari izin verilmeyebileceği değil izin verilenlerin göreve çağrılabileceği belirtilmiş. Yani idari izinde olan bir personelin hizmetine ihtiyaç duyuluyorsa göreve çağrılabilir ve dönmek zorunda denilmiş.

İşte bu muallak ifadeler yerelde olmadık sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Örneğin hiç öğrenci olmayan, uzaktan eğitime geçen ilkokullarda bile rehber öğretmenlerden kriterleri uygun olanlara dahi idari izin kullandırılmayanlar var. 10 yaş altı çocuğu olan yöneticilere 60 yaş üstü için yer alan yöneticiler hariç ibaresi için kullandırmayanlar da var.

Bazı yöneticiler de akla ziyan bir şekilde bu esaslar öğretmenler için değil diyebilecek kadar ileri gidebiliyorlar. Cumhurbaşkanı öğretmenler hariç dememiş, bakan dememiş, düzenledikleri mevzuatlar dememiş ama okul müdürü, ilçe müdürü diyebiliyor.

Aynı Konuda Sağlık Bakanlığı da Bir Genelge Yayımlamış.

https://www.memurlar.net/haber/965810/

Net ifadelerle;
24-32 hafta hamile personel idari izinli,
Engelli personel idari izinli,
Süt izni kullanan personel idari izinli değil süt iznini kullanmaya devam edecek,
10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli değil,

Yani açık ve net olarak ifade edilmiş bir durum söz konusu ve bu noktada yetkilileri de belirlemiş Sağlık Bakanlığı…

MEB’deki sorun çözülmeli

MEB düzenlemesinde hal böyle iken okul/ilçe/il yöneticileri hangi akla hizmet etmektedirler anlamak güç.

Ya da MEB yetkilileri neden daha açık ve net ifade kullanmazlar?

Evet eğitim öğretim çok önemli bir süreçtir. Sağlık yoksa eğitim olmayacağı da açıktır. MEB o zaman insanları karşı karşıya bırakacağına ya da keyfiyete yol açacağına açık ve net olarak karar vericileri de unutmamak düzenlemede belirtmesi gerekir.

Tamam eğitim öğretim sürecinin aksamamasına yönelik, daha doğrusu yüz yüze devam eden sınıflarla ilgili bir düzenleme de yok. Örneğin idari izin kapsamında olanlardan izin kullanacak olan öğretmenler üzerlerinde bulunan dersleri uzaktan yapabilirler mi yapamazlar mı? Yani iyi niyetli bir idare; yüz yüze 8.sınıfa dersi olan öğretmene idari izin verdiğinde bu dersleri uzaktan yap diyebilir mi diyemez mi? Açık bir hüküm yok. Uzaktan yapılan yüz yüze ile eşdeğer deniliyor ama uygulamada böyle olmuyor.

Denilecek ki öğretmen dilekçe versin sorumluluğu idareye atsın. Ya da idari izin isteğinde bulunan öğretmene idare gerekçe göstersin. İyi de bu uygulama birkaç haftalık bir uygulama. Eğer idare birkaç hafta cevap vermezse ne olacak?

10 Yaş Altı Çocuğu Olan Anneler

En çok sorun yaşanan idari izin noktası burası. Cumhurbaşkanı 10 yaş altı çocuğu olan annelerin idari izinli sayılmasını yazmış. Gerekçesi muhtemelen kurumlardaki yoğunluğu azaltmak ve okulların kapatılmasına bağlı olarak çocukların ortada kalmaması. Hukuki düzenlemeler gerekçeleriyle anlamlı olduğuna göre bunu düşünen var mı? Düşünebilen yöneticilerimiz var mı? MEB de esaslarda 10 yaş altını yazmış.

Gelin görün ki uygulamada durum farklılaşmış. Hatta bu öğretmeni kapsamaz diyene kadar varmış. Öğretmeni kapsamadığı nerede yazıyor? Sorusu cevapsız. Madem kapsamayacak o zaman Milli Eğitim Bakanı esaslara neden yazmamış Sağlık Bakanlığında olduğu gibi? Unutmuş olabilir mi? Ya da okul/ilçe/İl yöneticileri daha mı maharetli? MEB düzenlemesine göre kronik hasta, engelli ya da hamilelik için durum ne ise 10 yaş altı çocuğu olan kadın öğretmenler için de hukuken aynıdır. Bakanlığın yaptığı düzenlemeye alt birimlerin direnme şansı yoktur.

Bakanlık esasları yazarken enine boyuna düşünmüştür. Öyle ise alt kademelerdeki keyfiyet , kraldan çok kralcılık niye? Ya da buna meydan vermek niye?

MEB amacını açıkça ortaya koyacak şekilde düzenleme yapmalı, öğretmenler de engellenen haklarının kullanımı noktasında dilekçe ile başvuruda bulunmalı, olumlu dönüş olmaması halinde silsile yoluyla üst makamlara iletmelidirler.

 

Maksut Balmuk

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/965925/meb-in-yayimladigi-usul-ve-esaslar-sorun-cozmuyor.html