7 Ocak 2013

MEB’in, ‘Hizmet Alımı’ yazısı kafa karıştırıyor

ile Maksut Balmuk

OKUL TEMİZLİKMEB’in, ‘Hizmet Alımı’ yazısı kafa karıştırıyor

 Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün daha önce yazdığı yazı ile ilgili olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün eğitim yöneticilerini haksız yere hedef aldığını ele almıştık.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu kez detemizlik hizmet alımı yazısında hata yapmıştır.

Bakanlığı yazısında yer alan

“2012 mali yılında hizmet satın alanokullarımız 2013 mali yılında da hizmet satın almaya devam edecektir. Hizmet alımı ödenekleri 9 (dokuz) ay (sagari ücret: Ocak-Haziran 1.543,32 TL Eylül-aralık 1.610,97 TL) olarak hesaplanacaktır”

Cümleleri kafaları karıştırmaktadır. Bu cümleleri okuyan bir kişi MEB de asgari ücretin 1.543,32 TL olduğunu düşünebilecektir. Bu tutar brüt ücrettir diye düşünenlere brüt ücretin 978,60 TL olduğunu hatırlatmak isteriz.

Burada kastedilen aslında Ocak-Haziran ayları arasında gönderilmesi düşünülen ödenek tutarıdır. 2012 yılında 1400TL olan ödenek 2013 Ocak-Haziran için 1544,32 TL olarak belirlenmiştir.

Yazıdaki hata bununla da bitmemektedir.. Ödeneğin 9 ay için gönderileceği yazılmıştır. Oysa ki yazıda yer alan Ocak-Haziran aralığında 6 ay Eylül-Aralık aralığında ise 4 ay bulunmaktadır. Bu durumda ödenek 10 aylık olmalı ya da başka bir açıklama getirilmelidir. Hizmetli personelini şubat tatilinde 15 günlüğüne işten çıkarmak söz konusu olamayacağına göre doğrusu 10 aydır.

Ödenek neden gelmektedir bir de onu açıklayalım:

Ödenek genel liselerde temizlik personeli çalıştırılması (temizlik hizmeti satın alınması) amacıyla gönderilmektedir. Uygulama gerçekten yerindendir fakat yeterli değildir. Bir okulun tek yada iki hizmetli personelle temizlenmesi mümkün değildir.

Veli bağışlarının bu kadar gündemde tutulup velinin bağış yapmamasının teşvik edildiği, okul yöneticilerinin, okul aile birliklerinin hedef gösterilip sürekli şikayete maruz kaldığı bir dönemde okulun en temel ihtiyacı olan güvenlik ve temizlik harcamaları bakanlıkça karşılanmalı ve yeterli personel tahsis edilmelidir.

Bakanlıkça verilecek iki personel ile 4-5 katlı, bin öğrencili ikili eğitim yapan bir okulu nasıl temizlersiniz? Güvenliği nasıl sağlarsınız? Hep söylenir yine söylenecektir “mahalli imkanlarla” diye. Unutulmasın ki müdürlerde hal bırakılmamışken mahalden yada mahalli imkandan söz etmek mümkün değildir.

Çünkü; veliden bağış isteyen müdür, bakanlık nezdinde suçlu veli gözünde ise hırsız yada arsız pozisyonuna getirilmiştir.

Hizmet alımı ile ilgili bir yazıdaki hatalara neden dikkat çekmek istediğimize gelince; MEB gibi önemli bir bakanlığın yani devletin en üst biriminin yazdığı yazılar tüm ülkeyi ilgilendirdiğinden özenle ve dikkatle hazırlanmalıdır. Bu devlet ciddiyetinin de gereğidir. Bu yazı çıkmadan önce bir çok paraftan geçmiş ve en son genel müdür tarafından imzalanmıştır.

Bu kadar duyarsız personellerin varlığı gerçekten düşündürücüdür. Burada hata sahibi olarak yazıyı klavyede yazan yada tasarlayan gösterilirse haksızlık yapılmış olur.

Bu yazıda bir çift sözümüz de Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünedir. Dün görüştüğümüz genel müdürlük yetkilileri temizlik hizmeti alımı ödeneklerinin gecikeceğini en azından Ocak ayında ödenek gönderilmeyeceğini ifade etmişlerdir. Sayın bakanın konuya el atması ve okulların mağdur edilmemesini ümit ediyoruz…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net