2 Nisan 2017

MEB’in 17 Nisan sonrası planı hazır

ile Maksut Balmuk
Eğitim Sistemimizin sorunlu olduğu her kesim tarafından kabul ediliyor. Bunun böyle gitmeyeceği da açık. Ülke ekonomisinin kaynaklarının önemli bir kısmının aktarıldığı ve mutlak aktarılması gerektiği Eğitim’deki başarısızlık sadece bakanları değil, başbakanı da Cumhurbaşkanını da rahatsız etmektedir.

Bir çok kez itiraf edildiği gibi maalesef bu noktada ilerleme katedilemiyor. Hükümet de bunun farkında ve sürdürülebilir olmayan bu durumu düzeltmek için düğmeye basıldı. Bunun için de 17 Nisan Referandumu bekleniyor. Referandum sonrasında hızlı bir şekilde adımlar atılacak.

15 Temmuz’un yarattığı tablo da bu adımların atılmasında etkili oldu. Çünkü hem mali olarak hem kadrolaşma hem de kurumları ele geçirme açısından FETÖ/PDY’nin en önemli ayağı eğitim olmuştur. Eğitim ile başlayan süreçlerini bu alanda güçlenerek sürdüren bu yapıdan ders çıkarılıyor ve sil baştan önyargısız bir sistem getirilmek isteniyor. Ülkenin aynı acıları yaşamaması için yeni FETÖ/PDY’lerin başka adlar altında da olsa türememesi ya da büyümemesi için alınacak tedbirler gerçekten önemli.

Başta yönetim kademeleri ile atama sistemi şekillendirilecek.

Sözlü Sınava Son

Her kademedeki atamada liyakat esas alınacak. Hizmetin gereği ve kamu yararı ön planda olacak. Sözlü sınav uygulamasına son verilip liyakate göre atamalar gerçekleştirilecek. Öğretmen atamaya kadar varan Sözlü Sınav uygulamaları son bulacak.

Üst kademe ile 2014 sonrası yenilenen İl/ilçe müdürlüğü ve okul müdürlüğü kadrolarına yapılan atamaların tamamı geri alınarak, liyakate göre atamalar yapılacak. Bunun için de eğitim durumu, hizmetteki başarıları, çalışanlar ve toplum tarafından kabul edilebilirlik, kıdem… gibi durumlar gözetilerek yapılacak değerlendirmeye göre atamalar yapılacak. 1709 şube müdürü ataması da bu noktada iptal edilecek.

Okul müdürlüğü yapmayan şube müdürü, şube müdürlüğü yapmayan ilçe müdürü, ilçe müdürlüğü yapmayan da il müdürü olamayacak. Genel müdürlükler ve diğer üst düzey kadrolar da aynı yönteme tabi olacak.

Okul yönetiminin tespitinde okul paydaşları ön plana çıkacak. Müdürü ve yardımcılarını ağırlıklı olarak çalışanlar (öğretmen ve diğerleri…) ile veli, öğrenci temsilcileri, ilçe müdürü … değerlendirmesinin sırayla daha az etkili olduğu demokratik bir yöntem uygulanacak. 5 yıllığına görev yapacak yöneticiler yeniden görev yapabilecekler. 5 yıllık süre içerisindeki başarısızlıklarda da görevden almalar siyasi, ya da kayırmacı yaklaşımla değil objektif kriterlere göre yapılacak.

Sözleşmeli Öğretmenliğe Son

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak. Sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmenler kadroya alınacak.

Eğitim Sistemine İlişkin Konular siyasetten arındırılacak.

Eğitimde sadece siyaset değil, siyaset (iktidar, muhalefet ayrımı olmaksızın), Üniversiteler, Sendikalar, STK’lar, eğitimin tüm (öğrenci, öğretmen, veli….) paydaşlarının ortak paydada buluştuğu bir yapı etkili olacak. Böylece iktidarlar değişse de sistemde köklü değişiklikler yapılamayacak. Atama sisteminden müfredata kadar her şey bu anlayışla şekillendirilecek.

Okullar arası farklılıklar kaldırılacak.

Adına ‘Anadolu Lisesi” tabelası koyarsam başarı gelir anlayışına son verilerek okul öncesinden başlamak üzere tüm okullar; sınıf mevcudu, normal eğitim, öğretmen durumu, personel durumu, fiziki donanımları… yönünden eşitlenecek ve başarıda da üst düzeyde bir standart yakalanmaya çalışılacak.

Sınava dayalı sistem sonlandırılacak.

Okulların eşitlenmesi ile beraber özellikle ortaöğretime geçiş sistemindeki sınav baskısı azalacak ve en iyi okul evine en yakın okuldur anlayışı yeniden canlanacak.

Kalkınmada Öncelikli Bölgeye Zorunlu Değil Gönüllü Öğretmen

Öğretmen bulmada zorluk çekilen ve zorunlu olarak öğretmenin kalmasına yönelik tedbirler alınan bölgelere teşvik sistemi getirilerek gönüllü öğretmenlerin gönderilmesi ve bu bölgelerde de eğitim kalitesinin arttırılmasına çalışılacak. Teşvikler ekonomik, güvenlik, barınma, görev sonunda yer değiştirme kolaylığı(güvencesi)… gibi yöntemlerle sağlanacak.

Okul Öncesi Zorunlu Oluyor, Sınıflar 24 kişiyi geçmeyecek.

Okul Öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Okul Öncesinde sınıf mevcutları 20 diğer okullarda ise maksimum 24 kişi olacak. Ve ikili eğitim tarihe karışacak.

Hukuk lafta değil icraatta hakim olacak

Milli Eğitimde hukukun üstünlüğü hakim olacak. Herkese eşit bir yaklaşım sergilenip yargı kararları mutlak suretle tam olarak uygulanacak.

Öğretmen Yer Değiştirme Sistemi Sil Baştan

Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde yaşanan özür ataması, norm fazlası ataması, doğuda çakılı kalanlar… gibi sorunlar masaya yatırılacak ve çözülecek.

Öğretmene Kariyer Sistemi

Uzman öğretmenlik, Başöğretmenlik sistemindeki adaletsizlik sona erdirilecek. 8 yılını dolduran tüm öğretmenlere uzman öğretmen, 15 yılını dolduranlara ise başöğretmenlik ödeneği ödenecek.

Öğretmene 3600 ek gösterge

Öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olabilecek ve böylece emeklilik teşvik edilecek.

Ek derste adalet

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin mümkün olduğunca yaklaştırılması sağlanacak ve öğretmenler arasındaki uçurumlar minimize edilecek. Tam gün okulda kalan her öğretmen en az 1.000TL ek ödeme alacak.

Öğretmenlik Tam Gün Meslek Olacak…

Öğretmenler dersleri bulunsun bulunmasın okulun açık olduğu sürede okulda bulunacaklar. Zümre odaları tahsis edilecek. Eve iş götürülmeyecek ( bir sonraki günün planlaması, yazılı okuma… okulda gerçekleştirilecek).

Kurs değil sosyal etkinlik ağırlıklı sistem…

Öğrencilerin severek, isteyerek geldikleri, zevk aldıkları eğitim ortamları ve etkinlikler oluşturulacak. Her öğrenci mutlaka en az bir spor ya da sanat dalı ile ilgilenecek. Ders saatleri dışında bu etkinliklerini maksimum yapacaklar. Mahalle, ilçe ve ildeki spor salonları, alanları ile kültür merkezlerinden maksimum yararlanılacak. Her okul her yıl velilerin maksimum katıldığı festivaller düzenleyecek ve bir yılın faaliyetleri sergilenecek.

Değerli memurlar.net takipçileri;

Bu yıl değişiklik yaparak yayımlanan bu yazıdaki konuların gerçek olması dileğiyle üzdüğümüz olduysa özür dileyerek 2010 yılından beri klasikleşen Nisan Bir şakası olduğunu belirtmek isterim.

Maksut BALMUK

Geçmiş yılların yazıları…

2016: http://www.memurlar.net/haber/574362/ (MEB’de 3 ay içerisinde her şey değişecek)

2015: http://www.memurlar.net/haber/508095/ (Hükümet MEB’e El Atıyor)

2014: http://www.memurlar.net/haber/462485/ (MEB’de Devrim Süreci Başlıyor)

2013: http://www.memurlar.net/haber/356020/ (MEB’de Çözüm Süreci Başlıyor.)

2012: http://www.memurlar.net/haber/221704/ (MEB’de Büyük Açılımlar)

2011: Unutuldu. 🙂

2010: http://www.memurlar.net/haber/163710/ (MEB’de Büyük Açılımlar)