11 Haziran 2015

MEB’e öğrenciler için sorumluluk önerisi

ile Maksut Balmuk

headline

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin SorumlulukSınavları İle ilgili maddesi:

“MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez. (2) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.”

MEB Bu konuda her yıl hata yapmaktadır.

MEB Eylül ayında yani birinci dönem başında yapılacak Sorumluluk Sınavlarını 1 Eylül’den itibaren yapabilir. Okulun açıldığı ilk hafta sınav yapmak akıl karı değildir. Hem kayıtlar, hem yeni gelen öğrencinin oryantasyonu, sürekli öğrenci sirkülasyonu( nakil gelen, giden…), okulun açılması derken en hareketli ve karışık dönemde öğrenciler sınava alınıyor.

Üniversite Kaydı İçin:

Tüm bu ve benzeri gerekçelerin yanı sıra lise son sınıf öğrencileri için mezun olmama, üniversiteye kayıt olamama tehlikeleri de düşünülmelidir.

Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda bizim yoğun haberlerimiz sonucunda sorumlu öğrenciler için üniversite kayıtlarında tolerans tanındıysa da hiç bunlara gerek yoktur.

Çünkü üniversite kayıtları genellikle Eylülün ilk haftasında sona ermektedir.

MEB Sorumluluk Sınav Takvimini 1 Eylül’de başlatır ve mezun olabilecek öğrencilerin sınavlarını öncelikli bitirirse sorun kalmayacaktır.

Bilindiği üzere Öğretmenler 1 Eylül’de göreve başlamaktadırlar. Böylece okullar açıldığında sınavlar da sona ermiş olacak, ve eğitim öğretime öğrenci ve öğretmen açısından sınav kaygı ve telaşı olmadan daha sorunsuz başlanacaktır.

Bu nokta da en önemli önerimiz;

Hazır öğrenciler okulda iken ya da karne alacakken;

1- Öğrenci karnelerinde koyu yazılarla sorumlu oldukları dersler(geçmiş yıllar dahil) yazılmalıdır.

2- Sınavların 1 Eylül 2015 tarihinde başlayacağı ve bu konuda okulları ile irtibat halinde olmaları yazılmalıdır.

3- E-Okul’da karnesine bakacak öğrenci karne sayfasını açmadan önce sorumlu olduğu dersler ve sınav tarihleri uyarısını görüp, okudum kısmını tıkladıktan sonra karnesini görebilmelidir.

Böylece tüm öğrencilere gerekli tebligatlar da yapılmış olur…

Maksut BALMUK
Öğretmen

www.memurlar.net