15 Ağustos 2015

MEB’e Norm Kadro önerisi

ile Maksut Balmuk

headline

MEB bu yıl ısrarla norm kadroyu güncellememektedir. Çünkü okullarda durumların net olmadığını söylemektedir. Seçmeli derslerin, kayıt olacak öğrenci sayısını ..vs… belli olmadığı ifade edilmektedir.

Haklı olma payları olsa da şu anki durumla yer değiştirme, ilk atama yapmak yanlıştır. Bir çok insan atandıktan sonra ya norm fazlası oluyor, ya da bir başkasını fazla yapıyor.

MEB norm kadro yönetmeliğinin 26.maddesi kapsamında şube açılması, kapanması gibi durumlarda her daim norm kadro güncellediklerini açıkladı. Ama anlayana… Halen bakıyoruz da bir çok okul bu kapsamda dahi güncelleme yapmadı.

Kaldı ki norm kadro sabit kalmamaktadır. Sürekli değişmektedir.

Örneğin;

– Okula müdür yardımcısı gelir değişir

– Bir öğretmen ayrılır, başlar değişir (çünkü seçmeli dersi hangi branşa saydığınızda değişiklik olur.)

– Seçmeli Ders değiştirmek zorunda kalırsınız değişir.

– Sınıflar kalabalık olmuştur, yeni sınıf açarsınız değişir,

– Öğrenci nakil olur değişir,

– Sınıfı Kütüphane, laboratuar yaparsınız bir şube kapatırsınız değişir…

Yani bugün norm güncellemesini Ekim ayında da yapsanız yıl içerisinde çok şey değişir.

O zaman yapılması gereken norm güncellemelerini belli zamanlarda değil sürekli hale getirmektir.

Bakanlığın da dile getirdiği norm kadro hesaplamadaki en büyük ve önemli sorun okul yöneticilerinin norm kadro mevzuatına hakim olmamaları ya da keyfi uygulamalara gitmeleri…

Bunu da aşmak için okul norm değişikliğini gerekçeli olarak tespit edip yazar, okuldaki öğretmenlere tebliğ eder. İlçede bulunan bir komisyon haftanın bir günü toplanır ve talebi değerlendirir. Uygun bulduklarını İl Milli Eğitime gönderir burada bulunan komisyon da onaylarsa valilik onayı ile sisteme işlenir ve bakanlığa ulaşır. Bakanlık da gerekli onayı sistem üzerinden verir ve yine sistemden gönderir.Böylece daha sağlıklı bir güncelleme sağlanmış olur.

Bakanlık norm güncellemelerini yaparken en az bir ay boyunca bununla uğraşmakta bir anda onbinlerce okulun normu güncellenmektedir. Bu da çok sağlıklı olmamaktadır.

İşte tüm bunların önüne geçmenin yolu normu sürekli işin ehillerinin gözetiminde , güncelleyebilmektir. Bir de buna müfettişlerin denetimlerde norm kadrolara daha hassas bakmaları talimatı eklenirse sorun daha net çözülecektir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel