7 Ağustos 2013

MEB’den öğrenim özrüne kısmi uygulama

ile Maksut Balmuk

headline (1)MEB Özre dayalı yer değiştirme duyurusuyayımlanmıştır.Yayımlanan duyuruda ÖğrenimDurumu Özrü ile ilgili madde bulunmaktadır.

Madde aynen şöyle:

“Öğrenim Durumundan Yer Değiştirmeler

Danıştay İkinci Dairesinin 16/10/2012 tarihli ve Esas No: 2012/8768, 16/10/2012 tarihli ve Esas No: 2012/8650, 16/10/2012 tarihli ve Esas No:2012/8944, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/937, 29/05/2013 tarihli ve Esas No:2013/1034 sayılı kararları gereğince; özür durumuna bağlı 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerinde öğrenim özründen başvuru yapabilecek durumda olan öğretmenlerden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.”

Bu madde mahkemenin verdiği kararı uygulamaya yöneliktir.

Bilindiği gibi 2012 Özür grubu yer değiştirmelerinde kılavuzda Öğrenim Özrü yer almamıştı.

Bunun üzerine konuyu yargıya taşıyan Eğitim-İş’in davasında verilen kararda Yönetmelikte yer aldığı halde kılavuzda yer almamasının hukuka aykırı olduğu kararı verilmiş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

MEB bu kararı uygulamak için yeni duyuruda 2012 yaz dönemi ve 2013 Şubat döneminde başvuru hakkı olanlara bu dönemde başvuru hakkı vermektedir.

Şu anda bu hakka sahip olanlara ise bu hakkı vermemektedir.

MEB aynı durumla karşı karşıya kalamamak için bu kez de yönetmelikten maddeyi çıkardı ve kendince bir tedbir almış oldu.

MEB’in yargı kararını uygulamaya yönelik yaklaşımı olumludur fakat öğrenim özrünün engellemekte ısrar edilmesi yanlıştır.

“Yargı kararının uygulamaya yönelik yaklaşımı olumludur.” diyoruz maalesef çünkü hukuk devleti ilkelerine göre yargı kararları mutlaka uygulanması gerekirken birçok kez bu yaklaşımın sergilenmediği görülmüştür.

Saygılarımla

Maksut BALMUK