15 Mayıs 2012

MEB’den, ikili eğitim yapan okullardaki fazla çalışmaya dair soruya cevap

ile Maksut Balmuk

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan yöneticiler ile Yardımcı Hizmetler personelinin fazla çalışma saatlerinin nasıl düzenleneceğini bakanlığa sordu.

İşte o dilekçe;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

İkili eğitim yapan okullarımızda görev yapan yönetici ve yardımcı hizmetlilerin çalışma saatleri konusu sürekli tartışmalara yol açmaktadır. Devlet memurunun çalışma saatinin haftalık 40 saat olduğu açık olmasına rağmen, birçok il ve işyerimizde bu tür okullarda görev yapan yönetici ve yardımcı hizmetliler okulun açıldığı 07.00’da göreve başlamakta okulun kapanış saati olan 18.00-18.30 lara kadar çalışmaktadırlar.

Konu ile ilgili görüş sorulması üzerine, Balıkesir Valiliğinin emrine istinaden eğitim denetmeni tarafından yapılan incelemenin ”sonuç, kanaat ve teklif” bölümünde:

”Tahlil ve Münakaşa Bölümünde belirtildiği gibi ilimiz Merkez M. Şeref Eğinlioğlu İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı …. ın ”ikili öğretim yapan” çalıştığı M. Şeref Eğinlioğlu İlköğretim Okulundaki kendisine ait ”çalışma saatleri çizelgesinin” okul müdürlüğünce çıkarılarak tarafına verilmesi isteği yapılan araştırmada; İlimiz Merkez M. Şeref Eğinlioğlu İlköğretim Okulunun ikili öğretim yaptığı,ikili öğretim yapan ilköğretim okullarında sabahçı öğrenimin (07.30) başladığı ve öğlenci öğretimin akşam (17.30) sona erdiği, Valilik Vakit Çalışma Çizelgesinden anlaşılmaktadır.Okul idarecilerinin günlük çalışmalarının, okulun öğretim faaliyetine başladığı andan itibaren başlaması düşünülürse, günde 10 saat mesai yapmaları gerekir.Bu çalışma saati ise 657 sayılı DMK nun 99. maddesindeki ”memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.” hükmüne aykırıdır.Bu süre cumartesi ve pazar tatil olmak üzere düzenlenir, şeklinde ifade edildiğinden, çalışma günleri 5 gün olarak hesaplandığında, günlük 8 saat çalışma süresine tekabül etmektedir.Bu durumda ”ikili öğretim yapan okullardaki idarecilere” 657 sayılı DMK nun 100. maddesine göre öğle dinlenme saati süresi hariç olarak dikkate alınıp,Valilik makamı tarafından belirlenen ilköğretim okullarındaki zaman çizelgesi süresi içinde, (8) saatlik bir zaman dilimini içeren ”Günlük çalışma saatleri zaman çizelgesinin” okul müdürlüğü tarafından kendilerine verilmesinin uygun olacağı düşünce ve kanaati ile gereğini tensiplerinize arz ederim.” görüşlerine yer verilmiştir.

Yıllardır çözülemeyen ve adeta kangrene dönen konu ile ilgili olarak bakanlığınızın görüşlerinin tüm valiliklere duyurulacak şekilde açıklanması yöneticilerin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasını önleyeceği gibi ülke genelinde birlik sağlanmasına da olanak verecektir.

Buna göre;

1)Konu ile ilgili yani ikili öğretim yapan okullarda yönetici ve yardımcı hizmetlilerin hangi saatler arasında görev yapacakları,

2)Haftada kaç saat çalışacakları,

3)Çalışma saatleri ile ilgili nasıl bir yöntem izleneceği,

Konularında gerekli açıklamaların yapılması ve tüm valiliklerin yanı sıra sendikamızın da bilgilendirilmesi hususlarında;

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Veli DEMİR

Genel Başkan

 

Bu yazıya bakanlığın cevabında;

Ve son cümle olarak;

İfadeleri yer almaktadır.

 

Bakanlığın bu cevabı gerçeklere uygun değildir.

 

Bu cümleler; çözüm noktasında olanların sorunun fakında olmalarının itirafı fakat çözümsüzlüğü seçmeleri olarak özetlenebilir.

 

Kısaca hesap yapalım. Diyelim ki ikili eğitim yapılan bir okulda çalışan bir müdür yardımcısı en kötü ihtimalle 07.30-17.30 saatleri arasında öğlen arası dahi vermeksizin okulda bulunmak zorundadır. Yani toplam 10 saat bu da günde 2 saat fazlalığa denk gelir. Okulların 180 iş günü açık olduğunu düşündüğümüzde yılda 360 saat fazlalık oluşur.

 

Bakanlığın hesabına göre 8 saat fazla çalışmaya karşılık 1 gün izin eklenmesi öngörüldüğünden 360 saatin karşılığı 360:8=45 gün eder.

 

Bakanlık diyor ki bu şekildeki izinlerin 10 gününü yıllık izinle birleştirin diyor. Kalan 35 günün ne olacağı ise belli değil. Bunlar yıl içinde kullandırılsa okul boş kalır tatil dönemine eklense yıllık izinle beraber olur ki yıllık izin de düşünüldüğünde yaz tatili o kadar değil.

 

Bakanlığa naçizane tavsiyemiz; düzenlenmesi zorunlu olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları yönetmeliklerinde bu durumu açığa kavuşturması ve gerekirse Ek ders ücretlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak bu durumdaki yönetici ve diğer personelin mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamasıdır.

 

Saygılarımla..

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Bakanlığın Cevabının Tam Metni:

 

Kaynak: Memurlar.Net