27 Ocak 2016

MEB’de Yeni Trend: İtiraz sonucunu bekliyoruz

ile Maksut Balmuk

33331- 1709 Şube Müdürü;

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bakan Avcı ile yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaşmıştı. http://www.memurlar.net/haber/560123/

Bu paylaşımda 1709 şube müdürü atamaları ile ilgili olarak;

Danıştay ise şube müdürü atamalarını düzenleyici işlemi iptal etti. İşlem öncesi atamaları ise iptal etmedi.

Ancak sonra bir başka daire bu işlem ve atamaları iptal etti.MEB itiraz etti, şu anda Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’ndan karar bekleniyor.

Denilmişti.

2- İlçe Müdürlerinin Geri Dönüşü:

Dershaneler yasası ile görevden alınan ilçe müdürlerinin idari mahkemede kaybettikleri davaların temyiz aşamasında Danıştay’da kazandıklarını fakat MEB’in Karar Düzletme istediğini ve sonucunu beklediğini;

“MEB bu karara itiraz ederek Karar Düzeltme talebinde bulundu. İşte davalar şu anda genellikle bu aşamada. MEB Danıştay kararına uymayarak Karar Düzeltme sonucunu beklemeyi tercih eder durumda.”

http://www.memurlar.net/haber/553883/

Cümleleri ile ele almıştık.

3- Bir Okulun Adının Değişmesi Kararı:

Güngören’de bulunan ve yıllarca bağışçısı “İzzet Ünver” adı ile eğitim öğretim veren okulun adı “Sultan Alparslan” olarak değiştirilmişti. Bu değişikliği İzzet Ünver Lisesi Mezunlar ve Mensupları Derneği (İZZETLİDER) yargıya taşıdı ve yargı;

İsmet İnönü ve Adnan Menderes’in de terziliğini yapmış, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sanayicilerinden okulun bağışçısı olan İzzet Ünver adının değiştirilmesi için hiçbir hukuki gerekçe olmadığına ve yapılan işlemin iptaline karar verdi İstanbul 7. İdare Mahkemesi.

Bu karar üzerine yapılması gereken en geç 30 gün içerisinde okulun adının yeniden İzzet Ünver olarak belirlenmesi iken bu yapılmayınca bakanlığa soruldu ve verilen cevap;

“Başvurunuza ilişkin cevap :

İlgi başvuru incelenmiş olup, konuyla ilgili İdari Mahkeme Kararı Bakanlığımız tarafından Danıştaya gönderilmiş olup,cevap beklenmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.”

İşte üç örnek ve üçünde de itiraz ettik sonucunu bekliyoruz. Yani MEB’de hukuk kurallarının ve mahkeme kararlarının uygulamasında yeni trend bu.

Sayın MEB yetkilileri,

MEB Hukuk Müşavirliği,

Müsteşarlık Makamı,

Ve Sayın Bakan,

Oysaki, hukuk kurallarını kişiler değil kanunlar belirlemelidir. Bürokratlara ve siyasetçilere düşen ise adaletin savunucusu olmaktır.

Kanunlar şu şekilde demektedir:

2577 sayılı Kanun- Madde 28 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Anayasanın 138. maddesi ise şu şekildedir:

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/561457