9 Mayıs 2013

MEB’de, norm fazlası yönetici ataması yapılamaz

ile Maksut Balmuk

Mardin’den Sonra Sakarya İli de Norm Kadro Fazlası  Yöneticilerin  atamalarını yapmak üzere duyuruya çıkmıştır.

Norm Fazlası Yöneticilerin atamalarının  öncelikli yapılması gerektiği açıktır. Buna itirazımız yok.

Fakat 28/02/2013 tarihli yönetmeliğe göre Norm Fazlası Yönetici ataması yapmak doğru değildir. Mardin duyuruya çıkınca konuyu ele almamıştık çünkü Mardin’de listede müdürleri görmediğimiz gibi diğer kadrolardaki sayı da azdı.

Bu yönetmeliğe göre Atama yapılamaz çünkü; norm fazlasının tespitinde ve  atamalarında esas alınan yönetmelik ekinde yeralan Ek-1’dir. Ek-1’de ise Müdürlükte geçen sürelerin nasıl değerlendirileceği bulunmamaktadır. Yani müdürlükte geçirdiğiniz süre puansızdır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu süreyi öğretmenliktedeğerlendirseniz olmaz, müdür yardımcılığı deseniz yine olmaz… o zaman bu atamaları bu yönetmeliğe göre yapmak yanlıştır.

Kaldı ki; yönetmelik maddesi “MADDE 18 – (1) Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.”

Şeklindedir. Burada o okulda maaş karşılığı girebileceği ders bulunmayan yöneticinin  norm fazlası olup olmayacağı açık değildir. Yani Sınıf öğretmeni olan bir yöneticinin okulu Ortaokul olmuşsa bu yönetici norm fazlası mıdır değil midir? Belli değildir. Bu konuda valiliğin duyurusunda 2012/20 nolu genelge gösterilmişse de yönetmelik genelgeden sonra yürürlüğe girmiştir.

Yürürlükten kalkan yönetmelikte bu durum açıkça ortaya koyulmuştu.

Uyuyan bakanlık ya atama yaptırmasın yada değişiklikleri yayımlayarak  yürürlüğe koysun. Aksi halde yine yargıya taşınan keyfi uygulamalar yapılmış olacaktır.

En doğrusu da Sakarya ilinin hataya düşmemesi ve beklemesidir.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net - ÖzelYAZININ KAYNAK LİNKİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…