11 Nisan 2021

MEB’de müdür yardımcılığına başvuracaklar başyardımcılığa başvurabilirler mi?

ile Maksut Balmuk

4-8 yılını dolduran yöneticilerin tercihleri 12-16 Nisan haftasında alınacak. Müdür yardımcılarından 4-8 yılını dolduranların Müdür başyardımcılığına başvuru yapabilecekler mi?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Tıklayınız.

Yönetmelikte mülga olan yönetmeliğe göre bir fark da müdür başyardımcılığı kadrosuna görevlendirmelerin düzenlenmiş olması idi.

Yapılan düzenlemede Müdür Yardımcılığı ve Başyardımcılık için şu şartlar gösterilmiştir:

“Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.”

Yönetmeliğin akabinde bakanlıkça 2021 Yönetici Görevlendirme Takvimi de yayımlandı. Tıklayınız.

Takvime göre yeniden görevlendirme kapsamında olan 4-8 yılını dolduran yöneticilerin tercihleri 12-16 Nisan haftasında alınacak.

Yönetmelikte müdür yardımcılığı ve başyardımcılık aynı şartlara bağlı bir şekilde aynı maddede tanımlandıklarından başvuruda bulunabileceklerdir. Yani adaylar müdür başyardımcılığını müdür yardımcılığı kadrosu imiş gibi değerlendirebilirler. Hatta aynı okulda müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı kadroları açıksa ikisine de başvuruda bulunabilmek mümkün.

Aynı şekilde sınavla görevlendirme olan ilk defa yönetici görevlendirme sürecinde de müdür yardımcılığına başvuracak adaylar müdür başyardımcılığına da aynı sınav ve dönemde başvuruda bulunabileceklerdir.

Burada hukuki düzenleme bu şekilde olup müdür yardımcılığı ve başyardımcılık kadroları geçmişten günümüze farklı kategoride değerlendirilmiş hatta atanma/görevlendirme şartları da değişiklik göstermiştir.

Mevcut düzenlemeye göre yaptığımız değerlendirmenin en büyük gerekçesi de bu noktada yaşanmakta olan kafa karışıklıklarının açığa kavuşturulmasıdır.