26 Ekim 2021

MEB’de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

ile Maksut Balmuk

Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.

MEB’de bir çok konuda mevzuat düzenlemesi bulunduğu halde uygulamaya rastlanmadığı gibi mevzuatta bulunmadığı ya da yargı kararları mevzuata işlenmediği halde uygulamada olan konular var.

Biraz somutlaştıracak olursak;

Mevzuatta olup uygulamada olmayanlar

– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği en son 5 Şubat 2021 de değişti.

– Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine baktığımızda;

Yönetmelikte, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama maddesi var fakat 2016 yılından beri uygulama yok. Yani öğretmenlikten istifa edip yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler ya da öğretmenlik vasfına sahip olup başka kurumlarda çalışanlardan öğretmenliğe geçmek isteyenlere yönelik madde var fakat uygulama yok. Bu durumda olanlarla ilgili 657 sayılı kanunda da madde var. 2016 yılı öncesinde uygulamalarda var fakat 2016 dan sonra sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmesi ile yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama uygulamadan kaldırılmış oldu. Bu durumdaki öğretmenler öncelikle KPSS’ye girmek ardından sözleşmeli olarak atanmak yolunu izlemek zorundalar.

– Yine aynı yönetmelikte daha öncede ele aldığımız gibi öğretmene rotasyon maddesi 2015 yılından beri varama uygulamada yok.

– Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği yani Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmeniği düzenleyen yönetmelik halen yürürlükte ama uygulamada yok. Uygulama için kanun değişikliği gerekiyor.

Uygulamada olup mevzuatta olmayanlar

– Atamalarda (isteğe ve mazerete bağlı yer değiştirmelerde) atama çıktıktan sonra mevzuata uygun sonradan çıkan mazeretler hariç. iptal edilmeyeceği kılavuzlarda açıkça belirtildiği halde her atama döneminde iptal hakkı tanınmaktadır. 2020 ve 2021 yıllarında sadece sağlık raporu verenlere(mazeretle yer değiştirmeye esas durum olup olmadığına bakılmaksızın) bu hak verilmiştir. 2020 öncesinde ise tüm başvurularda iptal gerçekleşmekteydi. Bu durumun da önceden açıklanmasının yarattığı sorunlar söz konusu olmaktadır. İptal ettirenin yerine atanabilecek öğretmen mağdur olurken önceden haberdar olmadığı için tercihte bulunmayanlar da sorun yaşayabilmektedirler.

– Yine mevzuatta olmadığı halde her dönem uygulanan mazerete bağlı yer değiştirmelerde il/ilçe emri uygulaması söz konusudur. Son yıllara kadar yarı yıl döneminde de uygulanan il/ilçe emri son dönemde sadece yaz dönemi atamalarda uygulanmaktadır.

MEB’e Öneriler

2- Toplu sözleşmede artık rutin hali almış kazanımlar mevzuata işlenmelidir.

Örneğin:
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller,
Nöbet ücreti,
Yöneticilerin maaş karşılığı ders saatleri,
Rehber öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ücretleri,
İkili eğitimde yönetici ek ders ücreti,
Merkezi sınavlardaki ek ders ücretleri,
gibi birkaç toplu sözleşmedir aynen geçen hükümler mevzuata işlenmelidir.

4- Yargı kararı halinde yargı kararı en azından MEB’in mevzuat bankasındaki (sitedeki) bölümde not olarak eklenmeli ve uygulama hakkında da not düşülmelidir.

5- Geneli ilgilendiren bakanlık görüş yazıları da MEB’in internet sitesinde yayımlanmalıdır.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/996435/meb-de-mevzuatta-olup-uygulamada-olmayan-uygulamada-olup-mevzuatta-olmayan-6-konu.html