13 Ekim 2014

MEB’de, Fen Liselerine mevzuata aykırı atama yapılıyor

ile Maksut Balmuk

headline

MEB kısa tarihinden dahi ders almıyor ve yeni mağduriyetler oluşturuyor. 2005 yılında dönemin Bakanı H.Çelik yayımladığı 2005/73 nolu genelge ile Anadolu Liselerine sınavsız öğretmen almanın yolunu açmıştı. Danıştay durdurduğu halde uygulama yapılmamıştı. Üzerine gidilince yıllar sonra 2008 de uygulama yapıldığında binlerce mağduriyet ortaya çıkmıştı. 2005 te atanan öğretmenler yer değiştirmek zorunda kalmışlardı.

MEB bu işe çözüm olarak; 2010 yılında yönetmeği yürürlükten kaldırarak Anadolu Liselerine sınavsız alımın yolunu açtı ise de Danıştay buna izin vermemişti.

MEB’in 19.12.2010’da yayımladığı “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmelik” te Anadolu Liselerini kapsam dışına almış ve sadece Fen,Sosyal Bilimler ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin meslek derslerine sınavla öğretmen alınacağını yönetmeliğe koymuştu.

Yargı bu yönetmeliğin eksik olduğuna Anadolu Liselerinin de kapsamda olması gerektiğine karar vermişti. Ve sınav kazanıp atanamayanların bir kısmının atamasını yapmıştı. Çok hatalı işlemler yapıldı ve sadece yargı kararını uygulamış olmak adına bir uygulama yapılmıştı.

Geçen yıl hiç Genel Lise kalmadığı gibi bu yıl da tüm meslek Liseleri Anadolu Meslek Lisesi oldu.

Ayrıca Anadolu Öğretmen Liseleri de dönüştürüldü ve bir kısmı Fen ve Sosyal Bilimler lisesi oldular.

Fen ve Sosyal Bilimler Lisesine dönüşen okullarda görev yapan öğretmenlerin sınav şartı olmaksızın Fen Lisesi, Sosyal Bilimler lisesi öğretmeni olarak atandıkları bilgileri gelmektedir.

Böyle olunca daha önce Fen Lisesinde çalışmış ya da bu okullara atanma şartı olan (Anadolu Liselerine sınavla atananlara) öğretmenlerden de ses gelmeye başladı.

Durum onu gösteriyor ki 2005/73 ten ders alınmamış. Çünkü bugün bu okullara yönetmelik gereğiatanma şansı olan bir öğretmen konuyu yargıya taşıdığında ortalık karışabilecektir.

Evet yönetmelik gereği diyoruz çünkü hali hazırda yürürlükte olan 19.12.2010 tarihli yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre hareket edilmesi hukuk devleti gereği kaçınılmaz iken MEB bir çok uygulamada olduğu gibi hukuk tanımazlığa devam etmektedir.

Burada amacımız bu okullarda çalışmakta olan öğretmenler görmezden gelinsin, mağdur edilsinler değil bizim amacımız her şey kuralına göre yürüsün noktasında.

Tüm okulların Anadolu Lisesi olduğu durumda bu okullara da sınavla öğretmen alınsın tabii ki demeyeceğiz. Fakat idare tüm okulları dönüştürdüğünde bunun da hukuksal önlemini almak zorunda.

Kaldı ki; bugünlerde dönüşen okullardaki öğretmenleri Fen, Sosyal Bilimler lisesi öğretmeni yapıyorsanız daha düne kadar yer değiştirmelerde bu okulları neden açmadınız? Sorusu haklı bir soru olmaz mı?

Ayrıca büyük bir muamma olan Proje Okullarına atamalar nasıl yapılacak artık açıklama zamanı gelmedi mi? İdarenin kendi kafasına göre oluşturduğu bu okullara, atamalar da keyfi mi yapılacak? Bir kurala bağlanacak mı? Yoksa rotasyon döneminde siz bu okulun öğretmeni değilsiniz siz gidin yerinize başka öğretmen ve yöneticiler alacağız mı denilecek?

MEB’i hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz.

Bunun için MEB’in;

– Anadolu türü Liselere tüm öğretmenlerin atanabileceğini,

– Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine atamaların nasıl olacağını,

– Proje okullarında yönetici ve öğretmen atmasının nasıl olacağını,

Mevzuata bağlaması ve herkesin bu kuralları bilmesini sağlamasını tavsiye ediyoruz…

Maksut BALMUK

Öğretmen

Memurlar.Net