1 Nisan 2014

MEB’de devrim süreci başlıyor

ile Maksut Balmuk

Mahalli İdareler seçiminin sonrasına ertelenen bir çok konu hayata geçiyor. Hayata geçecek konular şapka çıkarılacak nitelikte. Eğitimde devrimin ustalığı yaşanacak. Neler planlanmakta onlara bakalım:

Öncelikle kadrolar belirlendi bakanlık merkez teşkilatı ülkenin en iyi eğitimcilerinden oluşan kişilerden oluşturuldu. Adama göre kadro dönemi bitecek kadroya göre adam atanacak.

Talim ve Terbiye Kuruluna öğretmen, yönetici ve eğitimin en iyi akademisyenleri atanacaklar ve müfredat, okul türleri, haftalık ders çizelgeleri, atama süreçleri dahil her konuyu planlanıp birkaç ay içerisinde hayata geçirilecek.

İl müdürleri eğitimcilerden oluşacak. Ülke genelinde yapılan taramalar neticesinde işi layıkıyla yapabilecek insanlar tespit edildi, kendilerinin dahi haberi yok ve kısa sürede asaleten atamaları yapılacak.

Aynı şekilde ilçe müdürleri de işin gerçek ehilleri arasından seçilecek. Şu anda görev yapan başarılı yöneticiler kalacak. Bu tespitler yapılırken kayırmacılık değil kariyer ve liyakat esas alındı. Adeta her il ya da ilçeye seçimler için aday seçimindeki titizlikle yaklaşıldı ve eğitimin geleceği adına çok ince hesaplar yapılarak tespit edilen yöneticiler göreve getirilecekler.

Boş şube müdürlüğünün tartışılan mülakat sınavları mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilecek ve bu konuda da yine sınav kazananlar arasından yeni yapılanmaya göre daha sağlıklı bir seçim yapılacak.

Okul yöneticilerinin (4 yılını dolduran) görevine son verilmesi kanunda yer aldığı halde bakanlık buradaki tasarrufunu kullanacak ve hazırlanan yönetmeliğe göre görevde kalacak ve ayrılacak yöneticilerin tespitinde kurum çalışanlarına yani öğretmenlere sorulacak. Öğretmenlerin onay verdiği yöneticiler görevlerine devam edecekler.

Bundan sonra yöneticilik sistemi (okul yöneticisi, şube müdürü, ilçe müdürü, il müdürü, genel müdür….) kadrolarına atamalar basamak basamak ve başarıya dayalı yapılacak. Yani hiç okul müdürlüğü yapmamış bir kişi ilçe şube müdürü ya da ilçe/il müdürü olamayacak… Bu tespitte de objektif kriter ve değerlendirmelere bağlı başarı esas alınacak.

Yöneticilere dış baskı, müdahale ve tehditlerin önüne geçilecek, sorunlu ve sorumsuz davranan yöneticiler sorumluluklarının bedelini ödeyecekler…

Öğretmene rotasyon rafa kaldırılıyor ve zor bölgelerde çalışacak öğretmenlere teşvik getiriliyor. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışmak isteyen öğretmenlere kıdem ve uzmanlık durumlarına göre aylık bir maaşa kadar ek ödeme yapılacak, güvenlik ve lojman sorunları bir yıl içerisinde çözülecek. Böylece zorunlu hizmet bölgesine zorunlu değil teşvike dayalı yer değiştirme yapılacak. Böylece eş durumu sorunları da çözümlenmiş olacak.

Öğretmenlerin nöbet görevleri için günlük 6 saat ek ders ücreti ödenecek.

Sınıf/okul öncesi/meslek öğretmenleri de maaş karşılığı olarak 15 saat derse girecekler. Okul öncesinde yardımcı öğretmenlik getirilerek saatlerce hiç dinlenmeden çalışan Okul Öncesi öğretmenlerinin dinlenmelerine ve okul öncesinde eğitimin kalitesinin arttırılması sağlanacak.

TOKİ ile yapılan anlaşmaya göre her ilde öğretmenlere yönelik konutlar üretilecek ve uygun taksitlerle öğretmenlerin alması sağlanacak.

Okula dönüştürülecek dershanelerde maksimum standart aranacak. Okula uygun (bahçesi, spor alanı, laboratuvarı, resim odası, kütüphanesi… ) olmayan dershaneler dönüştürülmeyecek kapatılıp bu standartta okullar yapılması sağlanacak. Bu okullar da 25 yıl sonra devlete devredilecek.

Norm kadro sorunu çözülecek,

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri için süreç başlayacak ve yeni çıkarılacak yönetmeliğe göre mağduriyetler giderilecek,

Keyfi yönetici, öğretmen atamaları son bulacak ve her şey mevzuata göre adil bir şekilde yapılacak.

Ücretli öğretmenlik son bulacak fakat çok zorunlu durumlarda( askerlik, doğum, aylıksız izin gibi durumlar nedeniyle boşalmalar) ücretli öğretmenlik devam edecek fakat kölelikten uzaklaştırılıp asil öğretmen ücretlendirmesi yapılacak.

Anadolu liseleri amacına uygun hale getirilecek. Bir standart oluşturulacak. Liselere geçiş sınavla olmaktan çıkarılacak. Yapılacak yatırımlarla sayılar artacağı, standart kurulacağı ve talebe cevap verebileceğinden sınav gereği kalmayacak.

Mevcut kariyer sistemi (Uzman öğretmenlik-Başöğretmenlik) kaldırılacak. Gerçek başarıya dayalı bir sistem getirilerek kariyer basamakları düzenlenecek, yükselmelerde 1.000TL ye kadar ek ödeme yapılacak.

– Boş bulunan tüm kadrolara kadrolu öğretmen atanacak.

– Uzman ve başöğretmenlik sınavı açılmayacak bu kelimeler literatürden çıkarılacak fakat 7 yılını dolduran tüm öğretmenler uzman, 15 yılını dolduranlar ise başöğretmenlik tazminatını alacaklar.- Uzman öğretmenlik hakkı olup uzman olamayanlara geçmişteki kayıpları da ödenecek.

– Bir yıl içinde tüm okullar 30 öğrencili sınıflara dönüşecek ve tekli eğitime geçilecek.

– Okullarda spor salonu, resim, müzik ve etkinlik odaları zorunlu olacak.

– Resim, Müzik, Beden eğitimi gibi yeteneğe ve sosyalleşmeye yönelik derslerin saati arttırılacak. Öğrenciler yetenek ve isteklerine göre bu derslerin tamamını ya da bir kısmını seçebilecekler. Bu tür derslere not verilmeyecek.

– Derslerden sonra öğrencilere zorunlu burada görev yapan öğretmenlere haftada 30 saate kadar ilave ek ders ödenecek. Bu saatler de Norm kadro hesabında değerlendirilecek.spor ve oyun saatleri ayrılacak

– Salon yapılması imkanı bulunmayan okullarda çatıların ses, su ve ısı izolasyonu yapılarak oyun (spor) alanlarına dönüştürülecek.

– Okul öncesi zorunlu olacak ve tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.

– Lise öğrencileri yetenek ve başarılarına göre 2,5 yılda mezun olabilecekler.

– Üniversite kapısındaki yığılmalara ilköğretim ve ortaöğretimdeki bilimsel yönlendirme ve öğrencilerin taleplerine göre son verilecek.

– Teknik lisede okuyan öğrenciler üniversitelerin mühendislik alanlarına girerlerken ilave puan alacaklar.

– Bakanlık kadrolarında önemli görevlerde yer alanlar EĞİTİM kökenli kişilerden oluşacak.

– Tüm okullara yeterli ödenek gönderilerek hizmetli, temizlik, tebeşir, fotokopi, bilgisayar.. gibi tüm harcamaları bu ödenekten bakanlıkça karşılanacak ve öğretmen ile idarecilerin velilerle karşı karşıya kalmaları, pedagojik olmayan veliden ya da öğrenciden para istenmesine son verilecek.

– Okul onarım ve yapımları yaz tatilinde tamamlanacak.

– Ek dersler yüksek lisanslı öğretmenlere %25 Doktoralı öğretmenlere ise %40 fazla ödenecek.

– Ek dersler her ayın 1. İş günü ödenecek.

Değerli memurlar.net takipçileri;

Burada kırmızı ile yazılı maddeler son 4 yıldır (tekrar tekrar) yazılanlardır. Diğerleri ise son dönemde olmazsa olmazlarımızdır diye düşünüyorum.

Dört yıldır yaptığım Nisan Bir şakasını biraz daha değiştirerek tekrarlamış (http://www.memurlar.net/haber/163710/ ) olmam nedeniyle üzdüğüm okurlar var ise onlardan özür dilerken, sizin de eğitim adına beklentilerinizi yorumlarda paylaşmanız ve hayallerimizin gerçek olması ümidiyle saygılar sunarım.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi