22 Ocak 2013

MEB, yüksek lisans izninde neyi değiştirdi?

ile Maksut Balmuk

headline (2)

MEB, yüksek lisans izninde neyi değiştirdi?

MEB, İzin Yönergesini bugün değiştirdi. Haber üzerine sabah saatlerinde yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede, manşet spotu ile haber içeriği arasında bir çelişki oluşmuştur. Bu nedenle, yüksek lisans iznini yeniden ele alıyoruz.

Eski ve yeni mevzuatı değerlendirecek olursak;

Eski düzenleme:

“Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere,görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir.

Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerinedevam edebilmelerine olanak verecek şekildedüzenlenir.”

Şeklinde iken yeni düzenlemede bu hüküm;

“Lisansüstü öğrenimine devam edenlere ise, görevlerini aksatmamak şartıyla, izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır.

Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.”

Şeklinde yer almıştır.

 

Buradan da anlaşılacağı üzere yüksek lisans eğitimi yapacak memur ve yöneticilere yada tam gün çalışan Rehber öğretmenlere iki yarım gün izin verilmesi düzenlemesi kaldırılmıştır. Bunun yerine görevi aksatmamak kaydıyla kolaylık sağlanır denilmektedir. Kolaylık sağlanması çok muallak bir cümle olduğundan bu husus amirin inisiyatifine bırakılmış olmaktadır. Oysa ki iki yarım gün uygulaması devam etmiş olsa yada genişletme yapılmış olsa idi daha yerinde bir karar olurdu.

Öğretmenler için ise; daha önce ders saatleri öğrenime devam edecek şekilde düzenlenir ifadesi ders programları olarak değiştirilmiştir. Burada açığa kavuşturulması gereken bir başka konu ise ikili eğitim yapılan okullarda özellikle sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin devrelerinde bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının açıklanmasıdır.

Bu durumda,

Yüksek lisansla ilgili olarak öğretmenler açısından değişen bir durum söz konusu olmayıp özellikle yönetici gibi tam gün çalışan MEB personeli açısından tatmin edici bir düzenleme konulmamıştır.

Yüksek Lisans konusunda özellikle öğretmenlerin haklarının ellerinden alındığı şeklindeki yorum doğru bir yorum değildir.

Konu yaptığımız haberde de konuyu;

“YÜKSEK LİSANS İÇİN YAPILAN DÜZENLEME

b) Memurlardan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere, eğitimleri süresince aylıklı izin verilir. Lisansüstü öğrenimine devam edenlere ise, görevlerini aksatmamak şartıyla, izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.

Daha önce “Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir.” olan hüküm kaldırılmıştır. Ancak öğretmenler için eski düzenleme korunmuştur. Yani öğretmenlerin ders programı, eğitime imkan verecek şekilde düzenlenecektir. Ancak, öğretmenlerin ders programının ayarlanması düzenlenmişken tam gün çalışan diğer memur ya da yöneticiler (okul yöneticileri dahil) unutulmuştur. Önceki düzenleme daha geniş bir hak tanırken yeni düzenleme sadece öğretmenleri kapsamaktadır.”

Şeklinde ele almıştık.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net