6 Haziran 2016

MEB yönetici görevlendirmelerindeki tüm hesaplar alt üst oldu

ile Maksut Balmuk

Yargı Kararları Işığında Yönetici Görevlendirmeleri

headline

Son günlerde çıkan yargı kararları ile MEB’in hesapları alt üst oldu. Çünkü yönetici görevlendirmeleri için takvim açıklanmış süreç başlatılmıştı. Henüz görevlendirmeler yapılmamışken çıktı bu kararlar.

Kararlara göre;

– Mevcut müdürlerden 4 yıllık süresi dolanlardan aynı kurumda devam etmek isteyenlere ilave puan verilmesi durduruldu.

Böylece müdür görevlendirmelerini sürdürmek hukuksuz olur. Mevzuat değişikliği şart.

– 4 yıllık süresi dolan mevcut Müdürbaşyardımcısı/Müdür yardımcısına tanınan “müdür 4 yıllığına daha görevlendirsin” maddesi de durduruldu.

Bu konuda da mevzuat değişikliği şart.

– Son olarak Müdürbaşyardımcısı/Müdür yardımcısı için yapılan sınav konuları arasında Atatürk İlke ve İnkılaplarının yer almaması hukuka aykırı bulundu ve eksik düzenlemeden hem kılavuz hem de yönetmelik durduruldu.

Yani sınavla müdür yardımcısı görevlendirmek de mümkün değil.

MEB’in 3 yolu var;

1- Yargı kararlarını hiçe saymak… Genelgelerle işi götürmeye çalışmak.

Bu yeni bakan için hiç de iyi bir başlangıç olmaz. Kaldı ki bu yeni kaoslara ve hukuksuzluklara yol açar, mağdurlar yaratır, MEB’e güvensizlik daha da artar…

2- Yargı kararlarına itiraz edip itiraz sonucunu beklemek,

Bu zaman kaybı demektir. Yöneticilik geçici görevle sürdürülmeye çalışılır. Bu yöntem; özellikle son yıllarda alışkın olduğumuz bir durum ama sayın bakanın tercih etmemesi gereken bir yöntem.

3- Yargı kararlarına göre düzenleme yapıp yola devam etmek,

Bu durumda süreç daha hızlı ve sağlıklı işletilebilir. Müdürlerle ilgili bir değerlendirme daha önce yapmıştık.http://www.memurlar.net/haber/587591/

Kafalardaki en büyük soru işareti müdür yardımcılığında sınavın durumu:

Öncelikle söyleyelim ki sınav hukuken geçersizdir. Çünkü yargı kararına göre eksik konu ile yapılmıştır.

Bu kadar insanın emeği boşa mı gidecektir diye sorarsak? Cevap: bunun için MEB’in bir formül geliştirmesi gerekir.

Örneğin;

Yönetmelik değişikliği yapılarak geçici madde ile sorunu çözebilir:

– Kısa sürede Atatürk İlke ve İnkılapları testinden sınav yapılır ve bu testten alınan puanlar da eklenerek yeniden puan hesaplanabilir.

– Yeniden sınav yapılarak tüm adayların katılması sağlanabilir. Bu sınava daha önce sınava girmeyen, müdür inhasına güvenenler de alınabilir.

– Yeniden yapılacak sınavda daha önce başarılı olanlar istemezlerse sadece Atatürk İlke ve İnkılapları testini çözebilirler. Bu testin puanı kendilerine eklenir.

– Yeniden yapılacak sınava daha önce girenlerin isteğe bağlı olarak katılmaları sağlanabilir:

İlk sınava eksik konular eklenir ve ilk sınav puanları yeniden hesaplanırken son sınavdaki puanları da hesaplanır, hangi sınavdan yüksek puan almışlarsa o puanı kullanmaları sağlanabilir.

Bu durumda daha önce sınava girip sadece eksik konular için sınava girenlerden ve sadece o puanın yeniden hesaplanmasını isteyenlerden ücret alınmaz. Diğerlerinden ücret alınabilir.

MEB’in ivedilikle karar vermesi ve bunu kamuoyu ile paylaşması gerekir.

Maksut BALMUK
Öğretmen