15 Aralık 2015

MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğindeki önemli hata

ile Maksut Balmuk

headlineMEB’in 10 Haziran 2014 tarihli yönetmeliğinde,Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlarda şu madde yer almaktadır:

MADDE 5 – c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmenolarak atanabilme şartını taşıyor olmak,”

MEB’in 06 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe koyduğu yönetmeliğinde ise aynı konudaki madde fıkrası şu şekildedir:

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 –
…. c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.”

Bu madde değişikliğini görenler diyecekler ki MEB Haziran 2014 sonrası yaşadığı sorunu aşmak için yönetmelikte daha bir esneklik getirmiştir bunda ne var?

Hayır MEB genişleme değil daraltma yapmıştır. Hem de mantıksız ve gereksiz bir daraltma. Aslında MEB kaş yapayım derken göz çıkarmıştır.

Yani MEB derdini yönetmeliğe yansıtamamıştır. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Çünkü MEB kendini yönetmelik yazamayan bir pozisyona düşürmüştür.

Şimdi açıklayalım.

10 Haziran 2014 yönetmeliğine yer alan; “Madde 5 – … c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,” maddesini anzaliz edelim:

Yönetici olabilme şartlarından biri olarak verilen bu maddeye göre;

Örneğin:

– Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilirken Liselere yönetici olamamaktaydılar

– Aynı şekilde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih öğretmenleri de Liselere yönetici olabilirlerken Ortaokullara yönetici olamamaktaydılar.

– Yine aynı fıkraya göre Rehber Öğretmenler: Neredeyse tüm okul/kurumlara yönetici olabildikleri gibi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine de yönetici olabiliyorlardı.

06 Ekim 2015 tarihli yönetmelikte yer alan; “Madde 5 – …. c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” maddesini analiz edelim:

Bu fıkraya göre ise;

– Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilirken Liselere yönetici olamıyorlar. Yani değişen bir şey yok.

– Aynı şekilde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih öğretmenleri de Liselere yönetici olabilirlerken Ortaokullara yönetici olamıyorlar. Yani değişen bir şey yok.

– Makine ve Kalıp branşındaki öğretmenler sadece bu alanda norm olan okullara yönetici olabiliyorlar. Yani değişen bir şey yok.

Şimdi soruna bakalım:

– Rehber Öğretmenler: Bu fıkraya göre hiçbir okula yönetici olamadıkları gibi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine de hiç kimseyi görevlendiremezsiniz. Çünkü yönetmelik hükmü buna izin vermiyor.

Biraz daha açalım:

“MADDE 5 – …. c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.”

Bu fıkrada yer alan ve bağlacına göre bir kişinin bir kuruma yönetici olabilmesi için;

Hem o okula/kuruma öğretmen olarak atanabilecek branşta olmalı hem de o kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders olmalı.

Yani ve bağlacı hukukta bu iki şart bir arada yerine gelmesi anlamındadır.

Bu durumda Rehber Öğretmenler özelinde bakarsak;

– Rehber öğretmen her kuruma öğretmen olabiliyor fakat Rehber öğretmenin maaş karşılığı girebileceği ders yoktur. Çünkü Rehber öğretmenler derse girmezler.

– Rehberlik Araştırma Merkezlerine gelince, buralarda zaten ders bulunmadığından hiçbir alandan öğretmenin yönetici olması mümkün değildir.

Bu nedenle bu madde yanlış dizayn edilmiştir.

Şimdi bu maddedeki VE bağlacını VEYA yapıp hukuki olarak yorumlayalım.

Bu fıkradaki bağlaç veya olursa;

O okula/kuruma öğretmen olarak atanabilecek branşta olmanız

veya

O kurumda aylık karşılığı okutabileceğiniz ders olması.

Yeterli.

Yani bu şartlardan birine sahip olanlar bu kurumlarda yönetici olabilirler.

Örneğin:

– Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilirken isterlerse Liselere de yönetici olabilirler.

– Aynı şekilde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih öğretmenleri de Liselere yönetici olabilirlerken isterlerse Ortaokullara da yönetici olabilirler.

Çünkü branşları itibariyle okutabilecekleri ders vardır.

– Makine ve Kalıp branşındaki öğretmenler tüm meslek liselerinde maaş karşılığı Mesleki Gelişim derslerine girebildiklerinden Mekina ve Kalıp öğretmenlerinin alanının bulunmadığı meslek liselerinde de yönetici olabilirler.

Aynı şekilde Rehber Öğretmenler de neredeyse tüm okul/kurumlara yönetici olabildikleri gibi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine de yönetici olabilirler.

Bu nedenle diyoruz ki MEB kaş yapayım derken göz çıkarmıştır.

MEB’in amacı Veya’dır. Aksi halde rehber öğretmenlere ilişkin bir tasarrufları yoksa maddede “ve” den sonra gelen kısımlara ihtiyaç yoktur.

Bu hata düzeltilmelidir. Aksi halde bu yönetmeliğe göre yapılan işlemler hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

http://www.memurlar.net/haber/552454