27 Kasım 2013

MEB, yönetici atamada uygulama birliği sağlamalı

ile Maksut Balmuk

headline

Yönetici atamalarındaki 30 Haziran sorunu konusunda uygulama birliği yok. MEB de sorunu çözmeye yanaşmıyor

Yönetici Atamada 30 Haziran Sorunu;

MEB Yönetici atama yönetmeliği 04.08.2013tarihinde yayımlanmıştı. Yayımlananyönetmelikteki hatalar, eksiklikler bir yana mülakatla ilgili ayyuka çıkan söylemler başka bir yana…

Şimdi de isteğe bağlı ve çalışma süresine bağlı atamalardaki sorunlar tartışılıyor.

Yönetmelik geç yayımlandığından her şey birbirine girmiş durumda.

Bakanlık bu geç yayımlamayı bertaraf etmek için geçici madde koymuştu. Madde aynen şöyle;

“Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğinyayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.”

Bu maddeye rağmen işi zamanında bitiremeyen İl MEM’ler için bakanlık süreyi 31 Aralık 2013’e kadar uzattı.

Buraya kadar sorun yok.

Fakat bu atamalarda bakanlık İl MEM’leri ve kamuoyunu yalnız bırakmıştır.

İNSAN KAYNALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜLKE GENELİNDE BİRLİK SAĞLAYAMIYOR

Bakanlığın açıklığa kavuşturup birlik sağlaması gereken konularda dahi sessiz kalmış ülke genelinde birliksağlanamamıştır.

Örneğin Mersin İli, İlçe Müdürü yada İl Müdürünün verdiği ödülleri kabul ederken İstanbul İli sadeceKaymakam, Vali ve Bakan tarafından verilenleri kabul etti. İstanbul ili hiyerarşide üstte olan Müsteşarlık makamının belgesini dahi kabul etmedi.

Bunlar kamuoyunda tartışıldı, yazılar yazıldı fakat MEB hep sustu. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüneyapılan çağrılara kulak tıkandı. Görev değişimi oldu. Şimdi de değişen bir şey göremiyoruz. Ya da var biz görmüyoruz. İller bilgilendiriliyorsa bile kamuoyu bilgisiz.

Bugün İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün sitesine girin doğru düzgün bir haber açıklama, mütalaa, genelge, yazı bulamazsınız. Oysaki birkaç yıl önce insanlar oradan takip ederlerdi gelişmeleri.

Bu yeni başlayan kadroya bir mesajımız olsun. Şeffaflık ön planda tutulsun ve açıklamalar sorun ortaya çıkar çıkmaz yapılsın. İş işten geçtikten sonra yapılacak atamaların yaratacağı infiali siz düşünün. ŞimdiAnkara; İstanbul sen yanlış yaptın tüm belgeleri saymalısın yada Mersin sen yanlış yaptın saymamalıydın dese neler olur siz düşünün.

Bakanlığın daha doğrusu merkez teşkilatlarının en önemli görevi ülke genelinde birlik sağlamaktır. Kaotikortam yaratmamak, hukukun ülkenin her tarafında eşit olmasına katkı sunmaktır.

30 HAZİRAN KRİZİ

Şimdi de İsteğe Bağlı ve Rotasyona ilişkin atamalarda 30 Haziran krizi ortaya çıktı.

Şimdi Yönetmeliğin tarihlerle ilgili maddelerine bir bakalım:

Sınava Dayalı:

Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

İsteğe Bağlı;

yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır.

Çalışma Süresine Bağlı(Rotasyon);

yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır.

Maddeler böyle;

Şimdi bakanlığa yada uygulamacı illere bir eleştiri getirelim. Rotasyondan örnek verip isteğe bağlıda da aynı olduğunu görelim:

30 HAZİRAN, ROTASYONU 1 YIL ARTTIRIYOR

Şimdi siz çalışma süresinde 30 Haziran’ı baz alıp atamaları 30 Haziran’dan bir gün sonra bile yapsanız rotasyon 6 yıl değil 7 yıl olur.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler de 3 yıl değil 4 yıl olur.

Oysa ki maddeyi çalışma süresi olarak 30 Temmuz esas alınır der ve 30 Temmuz’a kadar atamaları tamamlarsanız rotasyonu 6 yılda uygularsınız. Burada teknik bir yaklaşımı ortaya koymaya çalışıyoruz Rotasyonla ilgili yaklaşımı değil.

Şimdiki sorun nedir sorusuna bakacak olursak?

Geldiğimiz zaman dilimi neredeyse Aralık olmuş yanı Haziran ayının üzerinden 6 ay geçmiş ve İl MEM’ler 30 Haziran’ı baz alıyorlar.

Bu İl MEM’lerin değil Bakanlığın hatasıdır. Bakanlık bir öngörüye sahip olmadan, ölçmeden biçmeden mevzuat hazırladığından bu durumlarla karşılaşılmaktadır.

MEB geçici maddeyi hazırlarken; “Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.”

Şeklindeki maddeye çalışma sürelerinin hesabında başvuru tarihinin son günü hesap alınırşeklinde bir hüküm eklemiş olsa idi bu sorunlar ortaya çıkmayacaktı.

Şimdi il MEM’ler kafalarına göre takılıyorlar. Uygulamada birlik yok. MEB İKGM artık sorunlara el atmalıdır. Hukuk birimi yada Müşavirliği çalıştırılmalıdır. Ülke genelinde birlik sağlanmalıdır. Bunları bir mütalaa ile çözemiyorsa gerekirse yönetmelikte değişiklik yaparak gerçekleştirmelidir.

Şimdi bir ilimiz hizmet süresi hesabında 30 Haziran’ı baz alacak bir başka ilimiz farklı bir tarihi. Bir ilimiz 30 Haziran’dan sonra alınan belgelere puan verecek bir başkası vermeyecek. Bir ilimiz ödüllerde Kaymakam, Vali, Bakan imzası arayacak bir başkası aramayacak…

Bu konuda bize de bir çok soru geliyor. Fakat bu konuda (30 Haziran sorunu) hangi görüşü bildirirsek bildirelim karşı tarafı mutlaka olacaktır.

Burada 30 Haziran baz alınsın diyen il ve ilçelerin gözden kaçırdıkları en önemli hususlardan birisi de Sınava Dayalı Atamaların aynı yönetmeliğe göre Mayıs-Haziran da tamamlanması gerektiği halde bu yapılmamıştır. Bu atamalar yapılırken süre olarak başvuru tarihleri alınmıştır, Mayıs-Haziran’dan sonra alınan ödüller geçerli sayılmıştır. Durum böyle ikin İsteğe Bağlı ya da rotasyonda farklı uygulama yapılması ne kadar doğrudur?

Sorusu ile karşılaşılır ki haklılık payı yüksektir.

MEB bu noktada ara bir formül bulmalıdır. Örneğin 30 Haziran itibariyle 6 yılını doldurmayıp şu anda 6 yılını dolduranlara istemeleri halinde bu yıl başvurmamalarını sağlayabilir.

Burada en önemli sorun konuya MEB’in seyirci kalma sorunudur. MEB sorunlara ülke genelinde birlik noktasında yaklaşmalı, gerekirse yönetmelik değişikliği ile sorunu çözmelidir.

MEB bunu yaparken Yeniden Atama taleplerini de karşılamalıdır. Bugün örneğin İstanbul’da sınava dayalı müdür yardımcılığı atamalarında kadroların yarıdan fazlası boş kalmıştır. Çünkü sınav kazanan aday kalmamıştır. Bu ve bir çok nedene bağlı olarak; büyük bir haksızlıkla elden alınan yeniden atama hakkı geri verilmelidir. İsteğe bağlı atamalara Yeniden Atama dahile dildiği taktirde sorun çözümlenebilecektir.

Maksut BALMUK

 Bu yazının tüm hakları Maksut Balmuk’a aittir. “www.maksutbalmuk.com.tr” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır