1 Mart 2022

MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi.

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı teftiş yönetmeliğiyle atamadan, hizmet bölgesine, denetimden, soruşturmaya bir çok konuyu yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Son olarak 3 Aralık 2021’de CB kararnamesi ile merkezdeki/bakanlıktaki müfettişler “müfettiş” illerdeki müfettişler ise “eğitim müfettişi” diye adlandırılmışlardı. Bu doğrultuda bir düzenleme yapılmış olup atamadan, hizmet bölgesine, denetimden, soruşturmaya bir çok konu yönetmelikte yer almaktadır.

İlk göze çarpanlar:

1- Yıllar önce olduğu gibi MEB’de müfettişlik sistemi yeniden merkez ve taşra olmak üzere iki şekilde düzenlendi.

2- Yıllarca taşra teşkilatlarında ilköğretim müfettişleri tarafından yürütülen ve son yıllarda atıl ya da yetkisiz duruma getirilen İlköğretim müfettişleri sistemi bu kez eğitim müfettişleri adıyla geri gelmiş oldu. Bir fark ise İlköğretim müfettişliği döneminde sadece İlköğretim kurumlarını denetlerlerken şimdi ise tüm kurumları ve yurtları da denetleyecekler.

3- Yurtlar yılda iki kez, özel kurumlar yılda bir, resmi öğretim kurumları 3 yılda bir denetlenecek

4- Mevcut (eski İlköğretim müfettişleri, sonra adları eğitim müfettişi, eğitim denetmeni, maarif müfettişi. adlarını alan) müfettişler taşrada (İllerede) görev yapacaklar.

5- Eğitim Müfettişlere valiliklere hatta il milli eğitim müdürlüklerine bağlı çalışacaklar diyebiliriz.

6- Mevcut müfettişler yeterli gelmeyeceği ve alan (öğretmenlik alanı) denetimi için her alandan yeterli müfettiş bulunmadığından yeni alım yapılacaktır.

7- Müfettiş alımı iki şekilde olacak: 1- öğretmenler arasından, 2- dışarıdan (KPSS esaslı)

8- Her iki alım şeklinde de yaş şartı 35 olacak

9- Eğitim Müfettişleri rehberliğin yanı sıra ders denetimi de yapacaklar

10- Eğitimi müfettişlerinin alımında yazılı ve sözlü sınav söz konusu olacak.

Umut ediyoruz ki yeni sistem; eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik bir adım olsun, haksızlığın, hukuksuzluğun, sözlü sınav ile kayırmanın ya da kadrolaşmanın değil eğitim sisteminin daha iyiye gitmesinin bir aracı olsun.

Maksut BALMUK

 

Kaynak:  https://www.memurlar.net/haber/1017469/meb-yayimladi-okula-ve-ogretmene-teftis-geri-geldi.html