14 Mayıs 2016

MEB, TEOG mazeret sınav ücretlerini hatalı ödüyor

ile Maksut Balmuk
MEB, TEOG mazeret sınavları, hafta sonunda yapılmasına ve merkezi bir nitelik taşımasına rağmen, sınav ücreti olarak toplu sözleşmenin öngördüğü ücreti değil eski mevzuat olan ek derse göre göre sınav ücreti ödemektedir.

MEB tarafından yapılan sınav ücretlerinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlara göre çok düşük olması 2015 Toplu Sözleşme masasına gelmiş ve toplu sözleşmede; MEB, TEOG mazeret sınav ücretlerini hatalı ödüyor MEB, TEOG mazeret sınavları, hafta sonunda yapılmasına ve merkezi bir nitelik taşımasına rağmen, sınav ücreti olarak toplu sözleşmenin öngördüğü ücreti değil eski mevzuat olan ek derse göre göre sınav ücreti ödemektedir. 13 Mayıs 2016 15:23 MEB, TEOG mazeret sınav ücretlerini hatalı ödüyor MEB tarafından yapılan sınav ücretlerinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlara göre çok düşük olması 2015 Toplu Sözleşme masasına gelmiş ve toplu sözleşmede; “Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.” şeklinde imza altına alındı. İmzalar Ağustos 2015’te atıldığı halde ödemeler halen bir düzene girmedi. MEB en son bu konuda bir açıklama yayımladı ve konuyu “MEB Öğretmenlerin Sınav Ücretlerini Düşürdü” başlığıyla ele aldık. Yapılan açıklamaya göre Toplu Sözleşme hükümleri dışında bir düzenlemeye gidilerek ÖSYM’nin ücretlerinden daha az bir ücret belirlendi. http://www.memurlar.net/haber/583542/ Unvan Toplu Sözleşmeye Göre Olması Gereken MEB’in Açıkladığı Fark Gösterge Brüt Tutar Ele Geçecek Gösterge Brüt Tutar Ele Geçecek Bina yöneticisine 2000 177,63 149,64 1900 168,75 142,16 7,48 Bina yönetici yardımcısına 1800 159,87 134,67 1700 150,99 127,19 7,48 Salon başkanına 1800 159,87 134,67 1650 146,55 123,45 11,22 Gözetmene 1600 142,11 119,71 1600 142,11 119,71 0,00 Yedek gözetmene 1400 124,34 104,75 1200 106,58 89,78 14,96 Yardımcı engelli gözetmene 2200 195,40 164,60 2000 177,63 149,64 14,96 NOT:1- iki hesaplamada da katsayı MEB İn açıkladığı üzere 0,088817 olarak alınmıştır. 2- Burada belirtilen ele geçecek tutalar vergi matrahı artınca öncelikle yüzde 5 oranında azalacaktır. TEOG ve Ücretler: Toplu Sözleşmede imza atılan maddeye tekrar bakacak olursak; “Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul veEsaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.” şeklinde olup bu ücret sadece hafta sonu yapılan sınavlarda ödenecektir. Hafta içi yapılan sınavlarda ise daha önce olduğu gibi 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre oturum başına 5 ek ders ödenecektir. Hafta sonu ibaresi nedeniyle yaşanan bu ücret kaybının yanı sıra MEB; toplu sözleşmeye aykırı düzenleme ile ücretlerde düşüşe gittiği yetmezmiş gibi bir de bu hafta sonu (14-15 Mayıs 2016) yapılacak TEOG mazeret sınavlarında görevli öğretmenlere de ek ders ödemeye yani toplu sözleşmeye aykırı davranmaya çalışıyor. Çünkü MEB tarafından açıklanan sınav başvuru modülünde; Bilgileri yer almaktadır. TEOG Mazeret Sınavlarında görev alacak öğretmenlere yukarıdaki çizelge doğrultusunda ödeme yapmalı örneğin salon başkanlarına Ek ders olarak oturum başına 52,37TL değil 123,45 TL ödemelidir. Aslında ödenmesi gereken tutar 134,67 TL olduğu halde MEB her defasında toplu sözleşmeye aykırı davranmaktadır. TEOG Mazeret Sınavında Ek Ders Ödenmemeli, Sınav Ücreti Ödenmelidir Çünkü: Yapılacak sınavlar toplu sözleşmede de adı geçen; -2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardandır. -Bu sınavlar hafta sonu yapılacaktır. Yani tüm şartlar gerçekleştiği halde bu sınavlara ek ders ödenmesi hukuka aykırıdır. Kaldı ki bugünlerde yapılan açıklamalara rağmen halen ödenmeyen sınav ücretleri vardır. Bazı sınavlarla ilgili açıklamalar yapıldığı halde örneğin; Sınavları ile ilgili açıklama dahi yapılmamıştır. Ayrıca Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçme sınavı yapan Rehber Öğretmenlere de sınavları hafta sonu yaptıkları halde ek ders ücreti ödemesi yapılmış sınav ücreti ödenmemiştir. MEB sınav işlerini yüzüne gözüne bulaştırmıştır. Daha önce söylediğimiz beceriksizliğin de ötesinde yanlışlıklar söz konusu olup MEB artık akıl, mantık ve hukuk çizgisine dönmeli, bu kadar uzun süre bu işi çözemeyen, MEB bakanlığı gibi ülkemizin en büyük bakanlığı bu kadar aciz duruma düşüren, uyarılara kulak tıkayan MEB bürokratları tepeden tırnağa gözden geçirilmelidir.

Memurlar.Net – Özel