10 Ocak 2014

MEB Şube Müdürlüğü Yönetmeliği Değiştirildi

ile Maksut Balmuk

sube-mudurluguMEB şube müdürlüğünde neler değişti?

 

Yönetmeliğin Şube Müdürü atamalarında kullanılacak Sözlü Sınav Komisyonunun oluşumunda değişikliğe gidilmiştir.

Daha önce;

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu

MADDE 14 (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı, bir Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il milli eğitim müdürü veya ilçe milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

Şeklinde olan madde;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

….

“(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az grup başkanı veya il milli eğitim müdürü düzeyinde birinin başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliğin anlamı nedir?

Daha önce komisyona Müsteşar, Müsteşar yardımcısı ya da genel müdür başkanlık edecekken yeni değişiklikle grup başkanı ya da il müdürü başkanlık edecek;

Komisyonda daha önce;

Bir grup başkanı

Bir bakanlık müşaviri ya da öğretim üyesi

Bir Denetçi (eski adıyla müfettiş) ya da hukuk müşaviri

Bir İl/İlçe müdürü

Şeklinde oluşacakken değişiklikle beraber bir il müdürü başkanlık edecek diğer üyeler bakanlıkça belirlenecektir.

Bu değişikliğin değişik gerekçeleri olabilir:

1-Aday sayısı 5binden fazla olduğundan birkaç komisyon kurulacağı için yeterli personel bulunabilmesi. Komisyon sayısı çok olunca adam bulmakta zorlanılmış olabilir.

2-Etki edilecek kişilerin seçimi kolaylaştırılmış olabilir.

Bu ya da her ne gerekçeyle olursa olsun bu atamalar şaibeleri de beraberinde getirecektir. Yine sendikal dağılımlar konuşulacak, sorulan sorular eleştirilecek, kişiler yıpratılacak, yargı boyutu gündeme gelecek…

Bakanlık şeffaf bir şekilde Danıştay kararları gereği kamera kaydını da değerlendirmelidir.

Çünkü şube müdürü ataması bu aşamadan sonra sadece sözlü sınava kalmıştır. Sözlüden yüksek alan koltuğu kapacaktır.

MEB bu tür uygulamalarla küçük hesaplar peşinde koştuğunu göstermekte, bir anlık sözlü sınavın kariyer, liyakat ilkelerinin önüne geçmesini göze alabilmektedir.

Bu yapılırken de eğitimin düşünüldüğü söylenmekte ki bu işin en can alıcı değil acıtıcı tarafıdır.

Maksut BALMUK

http://www.memurlar.net/haber/447331