12 Temmuz 2021

MEB, sözlü sınavı güvenlik soruşturması gibi kullanmaya devam ediyor

ile Maksut Balmuk

Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınavları güvenlik soruşturması aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Bazı öğretmen adayları KPSS’den 90 puan almış olmasına rağmen sözlüde verilen 60 altı puanlarla elenmiştir. Adaylar hangi güvenlik soruşturması gerekçesinden elendiklerini dahi bilmemektedir.

Önceki yıllarda bakan Ziya Sekçuk’a TBMM’de ‘KPSS puanı yüksek öğretmenler sözlü sınavda neden eleniyorlar?’ diye sorulduğunda;

“Bu anlamda, KPSS’yle ilgili, vesaire birtakım sınavlar vesaire. Eğer, suçun şahsiliğine yönelik olmak kaydıyla bir kişiyle ilgili bir resmi doküman varsa, bu kişinin KPSS’si ikincil vaziyette kalıyor ama suçun şahsiliği bağlamında herhangi bir husus yoksa 90 almış bir kişiye asla 58 verilmez, asla böyle bir fark, bir tane örnek gösteremezsiniz. Bunu son sınavlar için yani benim bulunduğum dönem için söylüyorum. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Bu konu bizim her şeyden önce adil olmamızın gereğiyle ilgili bir konu.”

Şeklinde açıklama yapmıştı.

Sözlü sınavın güvenlik soruşturması aracı olamayacağını daha önce ele almıştık.

Yeni yapılacak öğretmen atamalarında da aynı sorun söz konusu. Bazı adaylar KPSS puanına göre atanabilecek durumda iken sözlü sınavda 60 baraj altı (58,57.) puan verilerek elendiğini ifade ediyor.

MEB yargı makamı değildir. Milli Eğitim Bakanı da yargıç değil. Mülakat komisyonu üyeleri de hakim olmadıklarına göre MEB’in yaptığı uygulama hukuki gibi görünse de (ki bu nedenle elendikleri açıklansa hukuki de olmayacaktır.) adil değildir. Kişilerin aile fertlerinin bağlantı ya da cezaları nedeniyle mağdur edilmeleri kabul edilemez. Ya da daha önce katıldıkları bir toplantı, gösteri ya da yürüyüş hatta bilmedikleri sebeplerle cezalandırılmaları yanlış bir uygulamadır.

Cezai bir durum varsa cezayı verecek olan adli makamlardır, bağımsız mahkemelerdir. Mahkemelerin vermediği kararları uygulamak Milli Eğitim Bakanlığının işi değildir.

Masumiyet karinesi açık ve nettir. Hatta Anayasamızın 38. maddesi de açıktır.

Madde 38 – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz;”

Ayrıca suçun şahsiliği vardır. Kişinin aile fertlerinden birinin sabıkalı olması tüm aileyi sabıkalı yapmaz.

Daha da ötesi memur olmanın şartları vardır ve bu şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı için eşittir.

Anayasa Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Kişilerin hiçbir belge, yargı kararı olmaksızın suçlu kabul edilircesine kamu görevinden mahrum bırakılması uygulayıcıların empati yitimi içinde olduklarını göstermektedir.

Mülakatlarda elenen öğretmenin durumunu bir düşünelim: Öğretmen adayı KPSS ye girmiş ve kazanmıştır. Hatta derece yapmıştır. Bakanlık sözlü sınavda herkese yazılı sınav ile eş değer puan verilmesi talimatı vermiştir gayri resmi olarak. Öğretmen garanti atanmayı beklerken 60 barajın altında puan aldığını görmüştür. Ailesine gerekçe sunamamaktadır. Kendisi de gerekçe bilmemektedir. Kendisine yapılan bir açıklama da yoktur. Yazılı olarak sorsa da “sözlüden aldığınız puan . şeklindedir” diye cevap verilmektedir. Yargıya tabii ki başvurabilir ama sonuçta minare kılıf durumu ile karşılaşabilmektedirler.

Ortada emek var, başarı var, adil KPSS puanı var ama atama yok. Gerekçe yok.

Bu nedenle MEB hatta diğer kamu kurumları kendilerini yargı yerine koymaktan vazgeçmelidirler. İnsanların emeklerini hiçe sayan uygulamalar son bulmalı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuk Devleti olduğu unutulmamalıdır. Aksi yaklaşım en çok da devlete güveni zedelemekte olup bir vatandaş için en kötüsü de budur.

 

Maksut Balmuk

 

Kaynak:  https://www.memurlar.net/haber/980665/meb-sozlu-sinavi-guvenlik-sorusturmasi-gibi-kullanmaya-devam-ediyor.html