11 Ağustos 2015

MEB Şaşırmış Olmalı Öğretmenden Sınav Ücreti İstiyor.

ile Maksut Balmuk

manşet

MEB Şaşırmış Olmalı Öğretmenden Sınav Ücreti İstiyor.

 

MEB aday öğretmenlerin asil öğretmenliğe atanmaları için yapacağı yazılı sınavda ücret istiyor. Üstelik 50,00TL.  Gerçekten şaşırtıcı bir durum.

 

Üniversite sınavları sonrası kazanarak okuyan, diplomasını alan ve KPSS gibi bir sınavı da aşarak öğretmen olan ve girdiği tüm sınavlarda ücret ödeyen öğretmene bir de asalet için yapılan sınavda ücret isteniyor.

 

Bugüne kadar görevde yükselme sınavlarında sınav ücreti isteniyordu ama şimdi görevde kalmak için ücret isteniyor.

Görevde yükselme isteğe bağlıdır. İstemezseniz girmezsiniz mevcut görevinizde kalırsınız. Ama bu sınav zorunlu ve girmezsem görevime son verilir. Bu sınavı talep eden de öğretmen değil.

 

Peki öğretmenlere hangi konulardan soru sorulacak?

2.2. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

5. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır.

2.1.6. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )

l) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2.1.7. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

e) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

f) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

g) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

h) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler

Yönetmeliği

g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

2.1.8. Öğretmenlik uygulamaları (%50).

1. Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,

3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri,

5. Ölçme ve değerlendirme.

 

Başarılı sayılmak için 60 puan almak yeterli…

Konuların anlamı nedir?

Konular içerisinde 2.1.8. Öğretmenlik uygulamaları maddesinde yer alan ve yüzde 50’yi tutan bölüm hariç diğerleri mevzuat.

Öğretmenin mevzuat bilmesi tabii ki gerekir ama günümüzde  mevzuatı bilmek değil mevzuata ulaşmayı bilmek daha önemlidir.

Kaldı ki MEB yıllarca bu tür konuları yönetici atamalarında sormakta iken bu uygulamadan vazgeçerek sınavla atanan yöneticileri görevden almış mevzuata hakim olmayan yönetici atamanın yolunu açmıştı.

En basitinden 239 madde, onlarca geçici ve ek maddesi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu öğretmen adaylarına ezberletmek ne kadar mantıklıdır?

MEB mevzuat bilen yönetici mi arıyor?

Öğretmenin mevzuat konusunda bilmesi gerekenler sınırlıdır. Bugün sınav için öğrense bile unutulmaktadır. Sadece genel hatları ile bazı konuların bilinmesi öğretmenler için yeterlidir.

MEB sınav için ücret talep etmek ve bu kadar geniş yelpazedeki mevzuattan sorumlu tutmak yerine öğretmene temel mevzuat bilgilerini içeren ve sınav sorumluluk alanını sınırlayan bir kitapçık hazırlayabilirdi.

Diğer memurlara da bu konuları içeren sınavlar yapılmaktadır. Fakat onlara bu konularda hizmet içi eğitim verilmekte ve konuyu anlatan öğretim görevlilerinin hazırladıkları sorulardan sorulmaktadır.

Öğretmenin bu dönemde düşünmesi gereken 2015-2016 eğitim öğretim yılının planlamasını yapmak olması gerekirken MEB öğretmenleri  11 Ekim 2015’te yapılacak sınavla meşgul etmektedir.

Bunun anlamı on binlerce öğretmenin 2015-2016 Eğitim Öğretim yılına başlarken bu sınava odaklanmaları, adaylıklarının kaldırılması için belki izin, rapor yoluyla sınava hazırlanmaları, belki de kurslara katılmaları söz konusu olacaktır.

MEB’in önceliklerini iyi belirlemesi gerekir. MEB yetkililerine soruyoruz, bugün bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yöneticilerinizi bu anlamsız sınava soksak kaç tanesi bu sınavı geçebilir?

Maksut BALMUK