11 Ekim 2021

MEB Personel’den eğitim dairelerine uygulama birliği uyarısı

ile Maksut Balmuk

Personel Genel Müdürlüğünün 1 Ekim tarihli yazısında da dikkat çekiği üzere eğitim dairelerinin pandemi sürecinde yaşanan sorunlar için ülke genelinde birlik sağlayacak, tereddütleri giderecek açıklamaları yapması uygun olacaktır..

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik imzalı uzaktan eğitim süreci ve ek ders konulu bir yazıya imza atıldı.

Yazı içeriği incelendiğinde son cümleler dikkat çekici:

“Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf öğrenci/öğretmenler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin bu süreçte eğitim faaliyetlerini ne şekilde sürdürmeleri gerektiği ile uzaktan eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı canlı ders yapılıp yapılmayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, bu kapsamda bulunan derslerin öğretmenler tarafından EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi yönünde genel bir açıklama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

Personel Genel Müdürlüğü bu cümleler ile MEB’in eğitim dairelerini yani Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uyarılmaktadır.
Cümleleri dikkatle incelediğimizde;
– Uzaktan eğitim faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği (ki geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitim dersleri pedagojik ve teknik gerekçelerle 40 değil 30 dakika yapılmış, okul öncesinde çocukların ekran başında uzun süre durmamaları için bazı açıklamalar yapılmıştı.) bu yıl durumun revize edilmesi gerektiği açıktır.
– Kronik hastalığı olan öğrenciler ile karantina sınıflarda uygulamanın nasıl olacağı,
– Yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından,
cümlelerinin muhatabı eğitim daireleridir.

Hep söyledik yine söyleyelim pandemi süreci pandemi öncesi mevzuat ile hiç bir şey olmamış gibi yürütülemez.

Eğitim Daireleri personel genel müdürünün de ifade ettiği gibi ülke genelinde birlik sağlayacak, tereddütleri giderecek açıklamaları yapmalıdırlar.

Personel Genel Müdürlüğünün bu yazısı aslında her zaman gündemde olan bakanlık birimleri arasındaki eşgüdümsüzlüğü göstermektedir.

Personel Genel Müdürlüğü içerikte haklı olsa da şikayetlerinin çözüm mercinin Bakan veya Bakan yardımcıları olması daha doğru olurdu.

Maksut BALMUK

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/995134/