2 Temmuz 2015

MEB, orta öğretimde, yargı kararlarını uygulamadı mı?

ile Maksut Balmuk

12

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde bir dizi değişiklikler yapılarak 01/07/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu değişiklikleri genel hatlarıyla ele almıştık.

Değişikliklerde dikkat çeken konulardan bir tanesi de yargı kararlarına uyulup uyulmadığı noktasındadır.

Danıştay 8.Dairesi yönetmeliğin bazı maddelerini durdurmuş ve MEB’de bu konuda yazı yayımlamıştı

Bunlardan en önemlisi Ortaöğretimde nakillerde taban puan uygulamasının kaldırılması noktasındaydı.

MEB daha önce(13/09/2014 öncesi)

MADDE 38- “(1) a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, açık kontenjan bulunması ve öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun sınıf seviyesindeki yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.”

Şeklinde olan maddeyi 13/09/2014’te

MADDE 38– (1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılır.

Şeklinde değiştirmişti.

Bu maddeye göre örneğin Anadolu Lisesine taban puan şartı olmaksızın tüm öğrenciler başvuru yapabilmeleri sağlanmıştı.

Danıştay 8.dairesinin verdiği karar doğrultusunda MEB aşağıdaki yazıyı yazmış ve nakillerde taban puan uygulanmasını bildirmişti.

Daha sonra bakanlıkça yapılan açıklamalarda 20 puan esneme yapılması yönünde bir düzenleme öngörüldüğü medyada yer almıştı. Yani taban puanın 20 puan altında olanların başvurması için düzenleme yapılacaktı.

01/07/2015 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğinde bu maddeye yer verilmemesi çok ilginçtir.

Bu üç soruyu akla getirmektedir?

1- Mahkeme kararından sonra MEB’in yaptığı itiraz kabul mü olmuştur? Eğer öyle ise bu konuda okullara bilgilendirme yapılmaması yanlıştır.

2- Bu kadar değişiklik içerisinde en can alıcı değişikli unutulmuş mudur? Böyle bir kararın unutulması kabul edilebilir değildir.

3- En kötüsü de yargı kararına rağmen biz kafamıza göre takılacağız, yargı kararına uymayacağız mı denilmek istenmektedir?

Konu hakkında kısa sürede açıklama yapılmasını ümit ediyoruz.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel