6 Eylül 2012

MEB, önce norm kadroyu düzenlemeli ardından sırayı çalıştırmalıdır

ile Maksut Balmuk

MEB bu yıl geç yaptığı İl içi yer değiştirmelerde yönetmeliğe rağmen sırayı bir kez çalıştıracağını duyurmuştu. Bakanlığın böyle bir tasarruf kullanması bir çok öğretmeni mağdur etmiştir.

Bu nedenle MEB’in öncelikle norm kadroları güncellemesi ardından da sıraları bir kez daha çalıştırması yerinde olacaktır. Bu yerindelik aşağıda da örneklendireceğimiz hak kayıplarının önlenemsi adınadır. Hak kayıpları tamamen giderilmese de en azından bir nebze azaltılmış olacaktır.

Öncelikle norm kadro güncellenmeli çünkü okulların bir çoğu Haziranda yaptıkları güncelleme bilgilerinden çok farklı durumdadırlar.

O dönemde;

1- Kanuna göre 60 aylıkların zorunlu eğitime tabii olduğu bilinmekte iken yönetmeliğe göre 66 aylıklar zorunlu tutulmaktadır.

2- Yönetmelik ve haftalık ders çzielgeleri zor bela yetiştirilmiş olsa bile kaç öğrencinin kayıt olacağı henüz belli olmadığından bugünkü durumda farklılık vardır.

3- Liselerde 9.sınıflara seçmeli ders ilavesi yapılmış fakat bu değişiklik norm düzenlemesinden sonra yayımlandığından norm kadrolarda yerini alamamıştır.

4- Okul planlamaları değişimiş daha önce sadece ilkokul diye belirlenen bir okul değişiklik yapılararak türü ve alacağı öğrenci durumu sonradan (norm kadrodan sonra) değiştirilmiştir.

Konuyu örneklerle açıklayacak olursak;

İstanbul Güngören’de A okulu başlangıçta İlkokul aynı bölgede bulunan Ş. okulu ise Ortaokul olarak belirlenmiştir. Norm kadro güncelleme (Haziran 2012) döneminde bu duurma göre normlar belirlenmiştir.

Bugün bu karardan vaz geçilmiş ve iki okulun da hem ilkokul hem de ortaokul olarak faaliyet göstermesi kararın verilmiştir.

Bu karar değişikliği ile;

A okulu 5.sınıfa öğrenci kabul etmeyeceği kararıyla İlkokul norm kadro sayısını arttırmıştır. Ortaokul’da ise şimdilik neredeyse bir değişiklik olmamıştır. Okul hem ilkokul hemde ortaokul yapılınca branş öğretmeni ihtiyacı doğmuş ve sınıf öğretmenlerinden birkaçı norm fazlası durumuna düşmüştür. Burada bulunan öğretmenler yer değiştirme döneminde okulları ilkokul olduğu için istekte dahi bulunmamışlardır. Bu öğretmenleri mağdur eden her zaman vurguladığımız plansızlıktır. Yani bu durumda öğretmenlerin bir kusuru olmadığı halde cezayı öğretmenler çekmektedirler. Bunu düzeltmek de idarenin görevi olmalı, bu duruma sebebiyet verenlere de bedeli ödetilmelidir.

Ş. okuluna gelince;

Ş okulunda artan branş öğretmeni durumu nedeniyle bir çok branş öğretmeni atanmıştır. Daha sonra yapılan İlkokul-Ortaokul düzenlemesiyle branş öğretmenleri fazlaya çıkacakken okulun tekli eğitim yapması nedeniyle okul müdürünün de tecrübe ve çabasıyla okulu ikili eğitime geçirmiş ve ortaokulda daha çok şube açarak öğretmenleri korumuştur. Bu okula birinci sınıf kaydı yapılmayacak diye norm kadro düzenleyen okul müdürünün şu anda sınıf öğretmeni açığı bulunmaktadır.

Yukarıdaki örnekten hareketle Norm Kadro neden güncellenmeli bakalım;

1- A. okulunda sınıf öğretmeni normu var ama derslik olmadığından sınıf öğretmeni fazlalığı var.

2- Ş. okulunda Sınıf öğretmeni ihtiyacı var fakat norm yok.

Sıralar neden çalıştırılmalı bir de ona bakalım:

1- Yönetmeliğe göre bir kez çalıştırmak doğru değildir.

2- Ş. okuluna tayin isteyen bir Sınıf Öğretmeni bu okulda norm olmadığından birinci sırada beklemektedir. Ş.okulunda ilk güncellemede norm açılacağı halde sıra çalıştırılmadığı taktirde sıradan atama yapılamayacaktır. Bunun yerine belki de düşük puanlı norm fazlası bir öğretmen buraya atanacaktır. Böylece istekli olan ve yüksek puanlı olan öğretmen mağdur edilecektir.

İşte tüm bu yaşanmakta olan örnek ve gerekçeler nedeniyle Norm Kadrolar güncellenmesli ve sıralar bir kez daha çalıştırılmalıdır. Yukarıdaki örnek gerçek olup aynı örneklerin ülke genelinde yaşandığını da düşünmekte fayda vardır.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/280671/meb-once-norm-kadroyu-duzenlemeli-ardindan-sirayi-calistirmalidir.html