4 Mayıs 2012

MEB OKY Değerlendirmesi(4):Erken Mezuniyet

ile Maksut Balmuk

Ortaöğretim Kurumlarında kullanılan yönetmeliklerin(yönergeler dahil) tek yönetmelik altında toplanarak hazırlanan taslak yayımlanmıştı.

Konu ile ilgili ilk değerlendirmemizi de MEB OKY Değerlendirmesi(1): Yetenek derslerinde sınav kalkıyor başlığıyla yapmıştık.

İkince değerlendirmemizi MEB OKY Değerlendirmesi (2):Öğretmen İzinleri, Sınavlar ve Sınıf Geçme Başlığıyla yapmıştık.

Üçüncü değerlendirmemiz MEB OKY Değerlendirmesi(3):Sınıf geçme, devamsızlık başlığıyla yayımlandı.

Şimdi de Erken Mezuniyet konusunu ele alalım.

MEB başarılı öğrencilerin erken mezun olabilmelerine olanak veren bir düzenleme getirmiştir. Bu yerinde bir uygulamadır fakat son yılın eğitim öğretim süreci dışında sadece sınavla ele alınması doğru değildir.

Şöyle ki;

Taslakta yer alan ?MADDE 60- (1) Onuncu sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan onbirinci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilir.? İfadesi değiştirilmelidir.

Erken mezuniyetin merkezi sınavla okulda eğitimini almadan yapılması durumunda öğrencinin dershaneye ve özel derslere yönelmesi sağlanmış olacaktır. Bunun yerine eksik dersleri okul ortamında tamamlayabilmesine olanak verilmelidir.

Örneğin;

9.sınıf sonunda 90 (bu puan daha da aşağıya çekilebilir) ve üzeri puana sahip olan öğrencilere 10.sınıfta 11.sınıfın, 11.sınıfta da 12.sınıfın derslerini tamamlamasına olanak verilmelidir. Bunun için öğrencinin ilgi alanlarına göre alacağı zorunlu dersleri alması ve seçmeli derslerin sayısının azaltılmasıyla erken mezuniyet hakkı tanınmalıdır.

Bu durum özellikle özel okullarda yada kırsalda farklı ilişkilerle not şişirilmesi suistimaline yol açabileceğinden 9.sınıf sonunda örneğin 70 puana sahip olanların katılabileceği bir sınavla tespit yapılması daha yerinde bir uygulama olabilir. Böylece 9.sınıf düzeyinde okullar arasındaki farklılıklar da belirlenmiş olur.

Düzenlemede yer alan ?Ders kesiminden sonra Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki onikinci sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılır.? Hükmünde seçmeli derslerle ilgili ifadeler açıkça yer almamaktadır. Bilindiği üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerin 10.sınıftan itibaren zorunluluğu yoktur. Haftalık ders çizelgeleri ele alınırken dikkat edilecek hususlar da açıkça yönetmelikte yer almalıdır.

Başka bir öneri: Erken mezuniyeti öngörülen öğrenciler haftada 4 gün bir okulda devam ederken aynı ilçedeki bu durumdaki öğrenciler aynı yada başka bir okulda bu durumdaki öğrencilerden oluşturulan sınıflarda telafi eğitimini gerçekleştirebilirler. Böylece aynı ilçedeki birkaç okulun bu durumdaki öğrencileri aynı çatı altında toplanmış olur. Yada bu öğrenciler her gün 2 saat ilave ders alarak bu açıkları kapattırılabilir.

Yani öğrencinin sistem dışındaki etkenlere bağlı kalmaksızın erken mezuniyetinin sağlanması gerekir.

Yukarıda önerdiğimiz sınavın YGS sınavı olarak düzenlemek de mümkündür. Daha önce ?MEB’e Üniversite Giriş önerisi” başlığıyla ele aldığımız yazıda geçen;

?YGS sınavı Nisan ayının başında LYS sınavı ise Haziran ayı ortalarında yapılmaktadır.

İki sınavın aynı yılda yapılması nedeniyle hem okullarda eğitim öğretim süreci yürütülememekte hem de öğrenciler büyük sorunlar yaşamaktadırlar.

Öncelikle YGS konu içeriklerine bir bakalım.

Bakıldığında konuların 9.sınıf konularından oluştuğunu görmekteyiz.

Yani öğrenciye 4 yıl sonra 9.sınıf konularını soruyoruz.

Bu durumda öğrencilere 9.sınıf konularını 9.sınıfta sormayı öneriyoruz. Öğrenci YGS sınavına 9.sınıf sonunda girsin.

Böylece; 9.sınıf dersleri daha çok öğrenilmiş, önemsenmiş olacak ve alt yapı oluştuktan sonra 10-11-12.sınıfları okuyacaktır.

Şu anda 12.sınıfta yaptığımız YGS’de 4 yıl boyunca sadece Fen ve Matematik dersi okuyan öğrenciye son sınıfta 9.sınıf konularından oluşan Sosyal Bilimler derslerini soruyoruz.

Mevcut sistem ile öğrenci Nisan ayında YGS ye hazırlanmakta aradan iki ay geçtikten sonra YGS ile konu açısından ilgisi olmayan konuları içeren LYS sınavından sınav yapmaktayız.

Yani öğrencide büyük bir yoğunluk yaşanmakta okullarda ikinci dönem ders yapılamamaktadır.?

Gerekçe ve önerilerimiz doğrultusunda YGS sınavını 9.sınıf sonuna alarak bu sınavdaki başar puanına göre erken mezuniyet için hak kazanan öğrenciler tespit edilebilir. Örneğin bu sınavdan 300 ve üzeri puan alanlar gibi bir baraj konularak bu işlem gerçekleştirilebilir.

 

Bu sınavdan başarısız olanlar ile bu sınanda düşük puan aldığı için yükseltmek isteyenlere mezuniyetlerini izleyen ilk yılda YGS sınavına girme hakkı tanınabilir.

 

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: Memurlar.Net