30 Nisan 2012

MEB OKY Değerlendirmesi(1): Yetenek derslerinde sınav kalkıyor

ile Maksut Balmuk

Ortaöğretim kurumlarını ilgilendiren bir çok yönetmeliğin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak yönetmeliğin taslağı sendikalara gönderildi.

Sınıf geçme sisteminden, sınıf mevcutlarına, ölçme değerlendirmede not yerine puan kıllanılmasına, Ortaöğretim öğretmenililerinin de İlköğretim Öğretmenleri gibi Haziran ve Eylül aylarında seminer dönemlerinin olmasına kadar bir çok düzeleme yapılan taslakla ilgili değerlendirmeleri başlıklar altında sizlerle paylaşacağız.

Taslakta; 129.maddede

Zümre Öğretmenler Kurulunu Düzenleyen

?ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,? hükmü

yer almaktadır.

Dönem Puanını açıklayan 50.maddesinde ise;

c) Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmaz.

Denilmektedir. Burada bir çelişki olduğu düşünülebileceğinden 50.madde ile 129.madde arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekir.

Yönetmelik incelendiğinde bazı bölümlerde dersin adı Resim olarak verilmiş bazı bölümlerde ise Görsel Sanatlar olarak düzenlenmiştir. Taslakta yer alan bu hükümlerin de düzenlenmesi gerekir.

50.maddeye göre Görsel Sanatlar/Resim, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinde puanlama yapılmayacak yani bu dersten geçmek ya da kalmak olmayacaktır.

Burada tabii ki puan kalkarsa bu derslerden verim alınmaz diyenler de uygulamayı takdir edenler de olacaktır. Bu tartışma konusu uzun süreç alacaktır.

Yeteneğe dayalı olan ve öğrencilerin kendi seçimlerine bırakılan bu derslerle ilgili geçmişte olduğu gibi Resim, Müzik ve Beden Eğitimi Derslerinin seçime tabi tutulması en yerinde karar olacaktır.

Şöyle ki; Öğrenci 2010 yılından önce Görsel Sanatlar/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden birini seçmekte bu ders saatinde sınıf üçe bölünmekteydi. Şu anda ise Beden Eğitimi dersi herkes tarafından alınmakta, Görsel Sanatlar/Resim ile Müzik arasında seçim yapmaktadır. Beden Eğitimi Dersleri yönünde sorunlar çıkmakta çünkü 40 kişilik bir grupla yapılan dersten randıman alınamamaktadır.

Şu anda haftada 1 saat Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, 2 saat Beden Eğitimi dersi yapılmaktadır. Yani toplamda 3 saat ders mevcuttur. Geçmiş uygulamaya geçilirse az öğrenci ile daha verimli ders işlenebilecek öğrenci istediği dersi 2 saat alma imkanına sahip olabilecektir.

Benim kanaatim bakanlığın yetenek derslerinden puanı kaldırma yaklaşımı yerindedir. Karşı çıkanların kaygıları dersi, işlenişi sevdirmekle aşılabilecek niteliktedir. Buradaki en önemli kaygı öğrenci puan olmazsa derse gelmez, ders araç gereci getirmez? v.s. olacaktır. Oysa ki derse girmemenin de, araç gereç getirmemenin de disiplin olarak yaptırımları mevcuttur. Son durumda bu işletilebilir. Öğrenci ders öğretmenini, yapılan çalışmaları sever ve sergilenmesi sağlanırsa derse bağlılık artacak verim alınabilecektir.

Örneğin Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesinde yıllardır bando takımı vardır. Öğrenci ders saatleri dışında çalışır, yağmur güneş demeden çalışmalar sürer. Her yıl birkaç kez gösteri yapar. Bayramlarda çıktığında Sarıyer’in caddelerine tüm halk ayakta alkışlar. Çok zorlu ve fedakarlıklarla dolu geçen çalışmalara rağmen herkes buraya girebilmek için çaba sarf eder. Bando kıyafetini dahi öğrenci kendi alır. Zorla kimse kaydedilmez bandoya aksine eleme yapılır. Çünkü yapılacak gösteriler, öğrenilen ritimler cezbeder öğrenciyi. Son iki yılda da İstanbul Şampiyonu olmuştur bu takım. Yani hem başarı, hem cazibe merkezi hem sıkıntılı çalışma günleri bir aradadır. Not, puan da yoktur buraya katılan öğrencilere. Çalıştırıcısı Serdar LÜLEBURGAZ eski mezunlardandır Ücret almadan çalışma yapar, öğretmen de değildir. Fakat gönül vermiştir yıllardır bu işe.

İşte bu örnekten hareketle; düşünün ki 15 kişilik istekli gruba bir müzik aleti öğretmek onların yeteneklerini ortaya çıkarmak, istekli Resim öğrencisine resim yaptırıp sergilemek, Beden Eğitiminde öğrencinin deşarj olmasını yetenekli olduğu alanda takıma girmesini sağlamak. İşte bu durumda nota, puana gerek kalmayacaktır. Bu faaliyetleri yapan öğrencileri okul idareleri Onur Belgesi ve diğer yöntemlerle destekleyip ödüllendirirlerse işte o zaman hiçbir sorun yaşanmayacaktır diye düşünüyorum.

Saygılarımla

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak: Memurlar.Net