8 Ekim 2012

MEB okulları yöneticisiz mi bırakacak?

ile Maksut Balmuk

MEB okulları yöneticisiz mi bırakacak?

Alan değişikliği ile beraber bir çok okul, yöneticisiz kalmakla karşı karşıya kalmıştır. Konu ile ilgilideğerlendirmemizihttp://www.memurlar.net/haber/290626 adresinde ele almıştık.

Gelinen noktada kararnameler okullara gönderilmiştir.

Okulların İlkokul ve Ortaokul’a ayrılması sonucunda kadroları branşlarına göre dağıtılan yöneticilerden branşı Sınıf Öğretmenliği olanlar İlkokullara, diğer branş öğretmenleri ise Ortaokullara ilişkilendirildiler.

Alan değişikliğinde;

Aynı binada bulunan okullarda branşı sınıf öğretmeni olup İlkokul’la ilişkilendirilen yöneticiler aynı okuldaki Ortaokuldaki kadrolara alan değiştiremediler. Bazı iller kişinin kadrosunu Ortaokula alarak alan değişikliğine müsaade ettiler. Bu durumdakilerde bir sorun yaşanmadı (yaşananlar da düzeltildi) ve yöneticilikleri devam ediyor.

Bazı okullarda kişinin görev yaptığı okulun Ortaokulunda boş kadro bulunduğundan bu kadroları yazarak yer değiştirdiler. Bu yöneticilere öğretmen kararnamesi geldi ve yöneticiliklerinin düşürüldüğü bilgileri geldi.

Bu durumda olan yöneticilerin büyük bir kısmı yöneticiliklerinin iadesi amacıyla alan değişikliklerinin iptalini istediler.

MEB;

  1. Bu yöneticilerin alan değişikliğine bağlı olarak yöneticiliklerini düşürüp düşürmeme,
  2. Alan değişikliği yapıp iptal ettirmek isteyenlerin başvurularını kabul edip etmeme

konularında henüz kararını vermedi.

Bu kararın bu durumda olan yönetici sayısının tespitinden sonra karar verilmesi bekleniyor.

MEB yöneticilerin yöneticiliklerini düşürecek olursa bu yöneticilere haksızlık yapmış olacaktır. Çünkü;

  • Okul sadece ortaokul yapılmışsa öğrencileri de başka bir okula devredilmişse bu yöneticiler branşı sınıf öğretmenliği olsa da yönetmeliğin dönüştürmeye ilişkin maddesi gereğince Ortaokulda devam etmektedirler. Bu durumdakiler branş değişikliğinde de sorun yaşamamışlardır.
  • Bazı illerin yaptığı gibi okul, hem ilkokul hem de ortaokul olduğu halde kadronun ortaokula aktarılması şeklinde yapılan alan değişikliği de haksızlığa yol açmaktadır.
  • Okul ortaokula dönüştürülmüş ve şu anda 2,3,4. Sınıfın yanı sıra 5,6,7,8.sınıf bulunuyorsa ( 3 yıl sonra tamamen ortaokula dönüşecek) bu okullardaki Sınıf öğretmeni branşındaki yönetici 3 yıl sonra sınıf öğretmenliği normu kalmayacağı halde yöneticiliği devam edeceğine göre alan değişikliğini yöneticiliğe dayalı olarak verilmemesi doğru değildir.

İşte bu gerekçelere dayalı olarak MEB’in aynı kurumda çalışan yöneticilerden aynı binadaki kuruma alan değiştirenlerin yöneticiliklerini sona erdirmemelidir. Müdürlük için sorun olmayacak olan bu uygulamada Müdür yardımcılığı için sorun yaşanırsa kişi yine ilkokula ilişkilendirilebilir, mevzuatın hükümleri buna göre uygulanabilir. Örneğin; ilkokul’da 2(branşları sınıf öğretmenliği), Ortaokulda 2 (diğer branşlarda) müdür yardımcılığı normu bulunan bir okulda Sınıf Öğretmeni olup ilkokula ilişkilendirilen yöneticiler alan değiştirdiğinde dolu olan Ortaokul yöneticiliği yerine İlkokul yöneticiliğine devam ettirilebilir.

Bu durumdaki yöneticilere aşağıdaki şekildeki bir dilekçeyi silsile yoluyla vermelerini öneriyoruz.

(?????????.Müdürlüğüne

?.. İlkokulunda müdür/müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Okulumuz, dönüştürülme sonucunda ?.. okuluna dönüştürülmüştür. Kadrom ?. İlkokuluna ilişkilendirilmiştir. İlişkilendirme sırasında bilgi verilmediği gibi resen yapılan bu değişiklikle ilgili kararnamem de gelmemiştir. 2012 Alan değişikliğinde okulumuzun Ortaokul bölümünde bulunan ?? alanını tercih ederek alanımı değiştirdim.

Gelen kararnamede yöneticiliğimin belirtilmediği, öğretmen olarak atamamın yapıldığı görülmektedir.

Konu ile ilgili olarak;

Yöneticiliğimin düşürülmemesini, düşürülmesi söz konusu ise alan değişikliğimin iptalini arz ederim.)

Bu dilekçe bir örnek olup kişiye ve kuruma göre değişen durumlar uyarlanmalıdır.

Dilekçeye ilişkin talebinizle ilgili olumsuz cevap verilmesi ya da 60 gün içinde hiç cevap verilmemesi durumunda idari yargıya başvurulması mümkündür.

MEB’in bu süreçlere gerek kalmaksızın gerekli tedbirleri alarak il müdürlüklerine bildirmesi en uygun yaklaşım olacaktır. MEB’in yaklaşımı bu süreçte zaten artmış olan yönetici açığının artmasına ve okulların yöneticisiz kalmasına yol açacaktır.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net