6 Ekim 2015

MEB, okul yöneticiliğini 4 yıla indirdi

ile Maksut Balmuk

headline

2014 yönetmeliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü engelini aşanlar en azından 4 yıl daha uzatma alıp aynı kurumda 8 yıl çalışabilmekteydiler.

Aynı şekilde müdür yardımcılığı için de süre 4 yıl.

4 yılın sonunda göreve devam etmek isteyenler müdürlük için sözlü sınava girmek zorundalar. Sözlü sınava girip başarılı olsalar bile görev yaptıkları okulu başkaları da tercih edebileceğinden bu kuruma yeniden (8 yılı doldurmak üzere) görevlendirilmesi neredeyse imkansız hale geldi.

Sözlü sınavla müdür yapılan bir kişiye 4 yıl sonra yeniden sözlü sınav yapmanın mantığı MEB’de gizli?

Müdür yardımcılığı için müdür teklifi yerine yazılı sınav getirildi. Bu olumlu karşılanabilir fakat müdür yardımcılığı sınavına giren kişi sınavdan başarılı olup görevlendirildiğinde 4 yıl görev yapacak. 4 yıl sonra yeniden yazılı sınava girmek zorunda….
Yöneticilikte 4 yıllık süre eğitimin süreğenliğine aykırıdır. 4 yılın sonunda durumunun ne olacağını bilmeyen bir yöneticiden verim beklemek çok da mantıklı değil. Bunun anlamı: yöneticilerin 4 yıl sonra yapılacak sözlü ve yazılı sınavı düşünerek yatırım yapmaktır.
Bu arada 4 yıl hesabı Ders yılı itibariyle yapılacağından Haziran ayı ve hemen sonrasında görevlendirilenler biraz şanslı olacaklar ve yaklaşık 5 yıl görev yapacaklardır.

Müdürlük için eğitim puanları neden düşürüldü?

Müdürlük için yapılan olumlu değişiklik olarak;

– Müdür olmak için en az 3 yıl müdür yardımcılığı yapma şartı getirilmiş olması(daha önce hiç yöneticilik yapmayan da başvurabiliyordu),

– Öğretmen olarak atanabilmek şartının aylık karşılığı okutabileceği ders olarak değiştirilmesi Şeklinde söylenebilir.

Olumsuz ve anlam veremediğimiz en önemli husus ise eğitim puanlarının düşürülmesidir.

Şöyle ki:

Okul müdürlüğünde sözlü sınava girebilmek için değerlendirme yapılacak ve boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın ne demek olduğunu tartışmaya dahi gerek yok. Sözlü sınava evet ama yazılı sınav üzerine yapılacak, akademisyenlerin, objektif üyelerinin, sendika temsilcilerinin de katılabildiği ve sadece sözlü sınavı değil Değerlendirme puanı+yazılı+ sözlü sınav puanlarının etkili olduğu hatta ve hatta sözlünün etkisinin bu denli çok olmadığı bir sistemde sözlü sınav kabul edilebilir…
Değerlendirme kriterlerinde yapılan değişikliğe bakacak olursak;

Haziran 2014’te eğitim durumuna verilen puanlar;

Şeklinde iken bu yönetmelikte; Şeklinde değişmiştir.

Adında eğitim buluna bir bakanlığın zaten anlamsız olan 10 puan olan yönetim alanındaki puanı neden 5 puana düşürür? Üstelik bunun da yarısı alınacağından Doktora yapmanın karşılığı 2,5 puan.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte bile;

“Ek fıkra : 1/3/2010-2010/192 B.K.K.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”
Hükmü varken Okul Müdür yardımcılığı için bile yazılı sınava almak okul müdürlüğü için sözlü sınava almak bir yana doktora eğitimini 2,5 puan olarak değerlendirmek kabul edilebilir değildir.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel