1 Şubat 2016

MEB, okul müdürüne 40 bin liralık dava açtı

ile Maksut Balmuk

122Okullarımızın personel ve diğer ihtiyaçları 2004 yılına kadar Okul Koruma Dernekleri tarafından karşılanmakta iken 2004 yılından sonra Okul Koruma Dernekleri kapatılmış bu işlev Okul Aile Birliklerine devredilmiştir. Okul Aile Birliklerinin yardım (bağış) toplamaları pedagojik olmadığı gibi yardım(bağış) toplamaları tüzel kişilik olmadıklarından hukuki de değildir.

Okul Koruma Dernekleri döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle personel çalıştırırken zaman zaman Sigorta işlemlerini yapmamışlardır. Yani kaçak işçi çalıştırmışlardır. Geçmiş dönemlere bakıldığında ücretli öğretmenlerin de sigortalı olmadıkları görülecektir. Bir okul müdürümüzün yönetimindeki bir okulda 2000-2004 yılları arasında Okul Koruma Derneği Sigortasız işçi çalıştırmıştır. Bu işçilerden bir tanesi kendisine sigorta yapılmadığı gerekçesi ile İş mahkemesine başvurmuştur. İş mahkemesi de vatandaşı haklı bulmuştur.

Bu nedenle MEB aleyhine açılan davayı MEB kaybetmiştir. Vatandaşa 40bin TL’yi ödeyen MEB bu konudan okul müdürünü sorumlu tutarak okul müdürünü dava etmiştir.

Evet Türkiye’nin en büyük Bakanlığı ödediği 40bin TL’yi tahsil etmek için Okul Müdürünü dava edilmiştir.

MEB’in yaptığı bu uygulama ne hukuka ne de vicdana sığar:

Öncelikle söyleyelim ki personel istihdamı yapmak eğitim öğretimin sağlıklı yürümesini temin etmek bakanlığın asli görevlerindendir. Bu görevini yerine getirmeyene yada getiremeyen MEB bu işlevi yıllarca yerine getiren Okul Koruma Derneğini dava etmesi gerekirken Okul Müdürünü dava etmektedir.

Okul müdürleri Koruma Deneklerinin üyesi dahi değillerdir. Müdahale etme hakları dahi yoktur. Buna rağmen okul müdürünün dava edilmesi hukuki değildir.

Okul Koruma Derneklerinin tüzüklerinde ?Derneğin feshi halinde mevcut para ve mallar ??.okulu’na devredilebilir. Hükümleri vardır. Dernekler kapatıldığında gerçekleşen uygulama da bu yönde olmuştur. Yani derneklerin varlıkları devlete devredilirken hiç ses çıkmıyor fakat borçları yada yanlış uygulamalarının faturası üye dahi olmayan okul müdürüne kesiliyor.

Kaldı ki Okul Koruma Dernekleri tüzel kişiliktir ve tüzel kişiliğin sorumluluğundaki bir husus bu tüzel kişilikle bağlantısı dahi olmayan Okul Müdürüne yüklenemez.

Okul müdürü bugün emekli olsa alacağı ikramiye dahi 40bin TL değilken böyle bir faturayı okul müdürüne kesmek ne kadar vicdanidir?

Bu olay: ?Bir kişinin borucu vardır. Kişi vefat etmiştir. Mirasçısı yoktur. Borcun kefili de yoktur. Vatandaşın mal varlığı da yoktur. Bu borcu hiç ilgisi olmayan bir kişiden almaya benzemektedir.?

Yani bir kişinin borucunu kefil yada mirasçı dahi olmayan diğer bir kişiden tahsil etmeye benzer.

MEB’i bu hatadan dönmeye davet ediyoruz?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi