12 Mayıs 2016

MEB Öğretmenlerin sınav ücretlerini düşürdü

ile Maksut Balmuk

headlineMEB Sınav Ücretleri ile ilgili açıklama yapmıştır.

Açıklamaya göre yeni bir düzenleme yapılmış ve katsayılar belirlenmiştir. MEB daha önce yaptığı açıklamada kurye, hizmetli, şoför ve diğer görevliler için ücret açıklamış ve ücretlerini düşürmüş ve çok tepki çekmişti.

Bu konuda toplu sözleşme hükümlerine bağlı kalınması gerekirken MEB’in bu hususu göz ardı ederek 05.05.2016 tarihinde yeni bir düzenleme çıkardığı anlaşılmaktadır.
Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekildedir:
“Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri
Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.”

şeklindedir.

MEB’in açıkladığı rakamlara göre son durum;

Unvan Toplu Sözleşmeye Göre Olması Gereken MEB’in Açıkladığı Fark
Gösterge Brüt Tutar Ele Geçecek Gösterge Brüt Tutar Ele Geçecek
Bina yöneticisine 2000 177,63 149,64 1900 168,75 142,16 7,48
Bina yönetici yardımcısına 1800 159,87 134,67 1700 150,99 127,19 7,48
Salon başkanına 1800 159,87 134,67 1650 146,55 123,45 11,22
Gözetmene 1600 142,11 119,71 1600 142,11 119,71 0,00
Yedek gözetmene 1400 124,34 104,75 1200 106,58 89,78 14,96
Yardımcı engelli gözetmene 2200 195,40 164,60 2000 177,63 149,64 14,96
NOT:1- iki hesaplamada da katsayı MEB İn açıkladığı üzere 0,088817 olarak alınmıştır.
2- Burada belirtilen ele geçecek tutalar vergi matrahı artınca öncelikle yüzde 5 oranında azalacaktır

Burada fark belki çok büyük değildir fakat ortada hukuki bir metnin ve toplu sözleşmede atılan imzanın ihlali söz konusudur.

NOT:1- İki hesaplamada da katsayı MEB’in açıkladığı üzere 0,088817 olarak alınmıştır.

2- Burada belirtilen ele geçecek tutarlar vergi matrahı artınca öncelikle yüzde 5 oranında azalacaktır

Burada fark belki çok büyük değildir fakat ortada hukuki bir metnin ve toplu sözleşmede atılan imzanın ihlali söz konusudur.

Bu konuda sorumluluk yetkili sendikadadır. Attıkları imzanın takipçisi olmak zorundadırlar. Daha önce açıklanan kurye, şoför, hizmetli ödemelerindeki düşüşte büyük tepki oluşmuştu.

MEB lütfedip 9 ay sonra bir düzenleme ve açıklama yapmıştır. Bu da yetmezmiş gibi girilmiş, tamamlanmış görevler için bile yeni ücret belirlemesi yapmıştır. Oysa ki bu ücretleri ödeyen il/ilçeler var ödemeyenler var. Yani işler bir hayli karışacaktır. Bu konuyu;

http://www.memurlar.net/haber/575234/ linkinde Sınav ücreti ödemelerinde beceriksizlik başlığıyla ele almıştık.

Maksut BALMUK

www.memurlar.net