8 Temmuz 2021

MEB, öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerini sorunlu başlatıyor!

ile Maksut Balmuk

İl içi öğretmen yer değiştirmelerine başvuracakların, tercihleri yaparken okulun dönüşme, kapanma, öğretim şekli (ikili/normal) değişiklikleri ya da şube kapatılması hakkında bilgi sahibi olmaları yerinde olacaktır.

Öncelikle işleyiş hakkında bilgilendirme yapacak olursak;

Yer değiştirme duyurusu yayımlanmıştı. 

Takvim işlemeye başlıyor.

İl içi yer değiştirme başvuruları 08-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 16 Temmuz 2021 tarihinde sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 02 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kural olarak çalıştığı kurumda 31 Aralık 2021 itibariyle en az üç yılını dolduranlar il içinde yer değiştirebilecekler.

Ayrıca kurumuna norm fazlası ya da resen (soruşturma vs…) atananlar eski ve yeni kurumlarındaki süreleri birlikte değerlendirilecek ve 31 Aralık 2021 itibariyle en az üç yılını dolduranlar il içinde yer değiştirebilecekler.

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir.

Zorunlu hizmete tabi olanlar yukarıdaki şartlardan birine sahip iseler zorunlu hizmet kapsamındaki okulları tercih edecekler.

Tercih edecekleri okulda boş kadro bulunup bulunmaması önemli değil. İl içi yer değiştirmelerde proje, protokol gibi okullar hariç diğer okulların tamamı sisteme yansıtılacak ve tercih edebileceklerdir.

MEB’i şeffaflığa davet

Bazı iller boş kadroları ilan etmektedirler. Bazıları ise ilan etmemektedirler. MEB bu işe el atmalı ve tüm illerin açık kadrolarını ilan etmeleri sağlamalıdır.

Her ne kadar boş kadro olmayan yerler de tercihe açık ise de boş kadrolar öğretmenler için yol gösterici olmaktadır.

Boş kadro olmayan okulların tercihe yansıtılmasının sebebi ise bu okullardan başka yere giden öğretmen olması halinde oluşacak boşluklara da atama yapılabilmesi içindir.

Şöyle ki: Ahmet öğretmen A okulunda Matematik branşında hiç boş kadro olmadığı halde bu okulu tercih etmiş olsun. A okulundaki Matematik öğretmeni bu atama döneminde başka bir okula giderse ondan boşalacak kadroya Ahmet öğretmen atanabilecektir.

Öğretmenlere tavsiye

Tercihleri yaparken istek sıramız önemlidir fakat okulun dönüşme, kapanma, öğretim şekli (ikili/normal) değişiklikleri ya da şube kapatılması hakkında bilgi sahibi olmanız yerinde olacaktır. Aksi halde atamanız yapıldıktan hemen ya da birkaç ay sonra norm fazlası olacaksınız ya da o okulda görev yapmakta olan başka bir öğretmeni norm fazlası (hizmet puanınız yüksek ise) durumuna düşürebilirsiniz.

Okuldaki açık kadro durumunu tespit etmeniz yararınıza olacaktır.

MEB Yer Değiştirmeleri Sorunlu Başlatıyor!

1- Zorunlu hizmete tabi öğretmenler:

Zorunlu hizmete tabi olup eş durumundan erteleme yapan yani eşi çalıştığı için zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler il içinde zorunlu hizmete tabi olmayan kurumları isteyebilmektedirler. Fakat pandemi nedeniyle bir çok kişi işsiz kalmış ya da kısa çalışma ödeneği ile geçim sağlamak zorunda kalmıştır. Bu nedenle de sigorta primleri (son iki yıl içinde 360 gün prim ve başvuru sırasında çalışıyor olmak) şartlarını taşımadıklarından öğretmenlerin erteleme yapmalarına imkan yoktur.

MEB her ne kadar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da zorunlu hizmete tabi öğretmenleri zorunlu hizmet bölgelerine resen göndermeyeceğini açıklamışsa da bu, sorunu tamamen çözmemektedir. Bu sorun özür grubu atamalarında da karşımız çıkacak olup MEB’in pandemi durumunu yeniden ele alması gerekir.

2- Emeklilikten boşalacak kadroların kullanımı

MEB il içi yer değiştirme takvimini her yıl Mayıs ayında açıklar ve Haziran ayında da atamaları gerçekleştirirdi. Bu durum çok tepkilere yol açardı çünkü: emekli olan öğretmenlerin ilişiklerinin Temmuz ayı sonunda kesilmesi söz konusu. Bu durumda emekli öğretmenlerden boşalan kadrolar il içi yer değiştirmelerde kullanılamamaktadır.

Fakat MEB ilk kez 2020 yılında il içi yer değiştirmeleri Temmuz ayı sonuna alarak bu sorunu tam olmasa da aşmıştı.

2021 yılında ise atamalar 16 Temmuz 2021’de yapılacaktır. Yani emekli olacak öğretmenler henüz ilişik kesmeden atamalar tamamlanmış olacak. Evet emekli olacak öğretmenler 15 Temmuz 2021 te memuriyetteki son maaşlarını alacaklar fakat ilişik kesmek için zamanları ay sonuna kadar devam ediyor ve 20 Temmuz 2021’de bayram var.

MEB’e öneriler:

MEB’e geçmişte olduğu gibi bu yıl da öneriler sunmak isteriz. MEB bir tek 2020 yılında önerilere kulak tıkamamış fakat bu yıl da maalesef kulak tıkamaktadır. Biz yine de sıralayacak olursak;

a- Bu yıl bayram nedeniyle takvimin çok sıkışık olduğu bir gerçek fakat takvim bir şekilde sıkıştırılabilir. Yani il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde atamaların Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk günlerine çekilmesi sorunu çözebilir.

b- İl içi yer değiştirmelerde sıra tayini uygulaması yapılabilir. Bunun için bakanlığın gerekçesi, ardından başlayan il dışı yer değiştirmeler ve kontenjan yansıtılmasını göstermektedir ki bu durumda yapılacak simülasyona göre durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Buna göre bu yönteme başvurulacaksa il içi sıraya tabi kurumlar (sırada öğretmen bekleyen kurumlar) il dışında sisteme yansıtılmaz diğer tüm kurumlar yansıtılabilir. Tekrar söylüyoruz ki il dışında mağduriyet durum tespiti yapılarak uygulanabilir.

c- Emekli olacak öğretmenlerimize ilişiklerini 15 Temmuz 2021’de kesmeleri ya da iptal düşünen varsa dilekçelerini 15 Temmuz 2021 tarihine kadar vermeleri söylenebilir. İlişik kesmedikleri halde iptal yönünde dilekçe vermeyenlerin de kadroları il içi yer değiştirmelerde kullanılması yöntemi kullanılabilir.

d- Küçük bir mevzuat değişikliği ile emeklilik başvurusunda bulunup başvuru şartlarında sorun olmayanların kadroları il/ilçe emrine çekilebilir. (Bunun için bu yıl biraz geç kalındı aslında ama gelecekte uygulanabilir.) Bu uygulamaya tabi olanlardan sonradan iptal başvurusu yapanların eski kurumlarının dolması halinde ilde başka bir kuruma atanacakları da mevzuatta yer almalıdır. Bu durumda gelecek yıllarda il içi yer değiştirmelerin Haziran sonu Temmuz başında dahi sorunsuz gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.

Bu ve benzeri yöntemlerle sorunun çözümü mümkündür. MEB bu soruna/sorunlara kulak tıkamamalıdır. Çözümü mümkün olan sorunları sumen altı etmek yöneticilik ilkeleri ile bağdaşmayacak, mağdur olan yine öğretmenler olacaktır.

Maksut BALMUK

 

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/979941/meb-ogretmenlerin-il-ici-yer-degistirmelerini-sorunlu-baslatiyor.html