16 Ağustos 2013

MEB Öğrenci yerleştirmede hata yapmasın…

ile Maksut Balmuk

headlineMEB Öğrenci yerleştirmede hata yapmasın…

Konumuz SBS (OYP) ile mülakata hak kazananöğrenciler. İletişim, Turizm Otelcilik gibi alan veokullarda OYP+Mülakatla alım yapıldığından 2 katöğrenci mülakata hak kazanır. Bu uygulamadan2012-2013’te vaz geçilmişti. 30 kontenjana 30öğrenci gönderilmişti. Kimse de elenmemişti. 2013-2014 için ise yine iki kat öğrenci gönderilmiştir. Yani 34 öğrencinin alınacağını düşündüğümüzde mülakatta 34’ü tespit etmek üzere 68 öğrencimülakata hak kazanır.

68 Mülakata hak kazananın dışında ilk 68’e giremeyen kontenjanın 3 katı kadar da yedek öğrenci belirlenir. Mülakata hak kazananların kağıdında “Mülakat Hakkı Kazandınız” yazar. 68’den sonrakilere ise (69) 1.yedektesiniz.,(70) 2.Yedektesiniz şeklinde ifadeler yer alır.

İlk 68 öğrenci mülakat komisyonu marifetiyle 34 e düşürülür. Mülakatta öğrencinin ortaokulortalamasından, OYP puanına, fiziksel durumdan, mesleki yeteneğine kadar kriterlere bakılır.

Keşke geçen yıl olduğu gibi 34 kişilik kontenjan gönderilse ve hiç problem yaşanmasa fakat bu yıl yine iki kat uygulamasına geçildi. Bu geçişin yaratacağı sorunu paylaşıp MEB’in hata yapmaması öğrencilerinhaklarının teslim edilmesi için önemli.

Şöyle anlatalım:

Okula mülakata hak kazanan 35.öğrencinin puanı 300 olsun. 68.öğrencinin puanı 290 olsun.

69.öğrenci yani mülakat kazanamayıp yedekte bekleyen öğrencinin puanı 288 olsun.

Şimdi yerleştirme sistemine gelelim:

Mülakat yapılsın ve 68 öğrenciye de mülakatta tam puan verilsin. Bu durumda eleme yapılmaksızın ilk 34 belirlenmiş olur ve asil olarak kayıt hakkı elde eder.

Diğerleri ise Mülakat Sonucu Yedek Listeyi oluştururlar. Mülakata göre Yedek 1’ de 300 puanlı öğrencimiz vardır.

İlk 34 teki öğrencilerden herhangi biri kayıt yaptırmazsa yedekteki öğrenci çağrılır. Mülakata göre Yedek 1 kaydolur. Sistem böyle işletilir fakat bu yöntem 16.08.2013’te sona erecek.

16.08.2013 itibariyle 68 den sonraki yedeklerle ilgili yerleştirme yapılacak. Asil listedeki bir öğrenci başka bir tercihine yerleşip kaydolduğunda boş kalan kontenjana 35.öğrenciyi çağırma şansı olmayacak. Sistem 69.öğrenciyi yerleştirecek ve 35.öğrenci mağdur olacaktır. Çünkü sistem bu öğrencileri kayıt olmamış yada mülakatta elenmiş kabul etmektedir. Oysa ki tüm öğrencilere yukarıda da bahsettiğimiz gibi mülakatta tam puan verildiğinde dahi mağduriyet vardır.

Yani okul elemiyor sistem eliyor.

Böylece 35.olan öğrencinin puanı 300 olduğu halde bu öğrencinin yerine 69.sıradaki 288 puanlı öğrenci yerleşecektir.

İşte bu konuda bakanlığın tedbir alması ve geçmiş yıllarda yapılan hataların tekrar edilmemesi hakkın teslim edilmesi açısından önemlidir.

Bu tür okullar kendi sistemlerinde ilk yerleştirmede Mülakata hak kazanan ve mülakata giren öğrencileri yerleştirmeye devam etmeli, bu öğrenciler yani 68 kişi tamamlandıktan sonra halen boşluk varsa (kayıt olmayan yada başka yere kaydolan) sistem çalıştırılmalıdır. O zaman 69.sırada olana şans tanınmalıdır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Memurlar.Net Linki İçin TIKLAYINIZ….