13 Haziran 2013

Maksut BALMUK’un Yazısı MEB’e Adım Attırdı

ile Maksut Balmuk

Haftalık Ders Çizelgesi ve Norm Kadroya ilişkin  Maksut BALMUK’un yaptığı değerlendirme üzerine bakanlık açıklama yayımladı.

Açıklamayı ve gelişmeyi görebilirsiniz.

http://www.memurlar.net/haber/381479/

 

MEB bu gelişmeler üzerine Norm Kadroyu yeniden açmak zorunda kaldı.

http://www.memurlar.net/haber/381696/

Talim ve Terbiye Kurulunun kendi içerisinde çelişkiler yaşadığını, Biyoloji   Dersinin Lise 9. Sınıflarda 2 saatten 3 saate çıkarıldığını, fakat Haftalık   Ders Çizelgesinde halen 2 saat olarak görüldüğünden norm hesaplamasının doğru   yapılmadığına ilişkin yaptığımız haberden   sonra açıklama gecikmedi.

TTKB aldığı kararla;

“Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 31/05/2013 tarihli ve 21658195/121.01/1183424   sayılı yazısı üzerine, Kurulumuzun 01/02/2013 tarihli ve 9-12 sayılı kararlarıyla   kabul edilen ortaöğretim matematik ve biyoloji dersi öğretim programlarındayer alan haftalık ders saati sayıları da dikkate alınarak Kurulumuzun 20/07/2010   tarihli ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim   Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin 9. sınıflarına ait kısımlarının 14/08/2012   tarihli ve 124 sayılı kararla yapılan değişikliklerle birlikte;

1. Matematik ve geometri derslerinin birleştirilerek Matematik dersi adıyla haftada 6 ve biyoloji dersinin haftada 3 ders saati olmak,

2. Ortak derslerin haftalık ders saati sayısı toplamlarının 1’er artırılmak   ve seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları toplamlarının 1’er azaltılmak   üzere 2013-2014 Öğretim Yılında uygulanması kararlaştırıldı.

ifadelerine yer vermiştir.

Böylece 9.sınıflarda Biyoloji Dersi 3 saat kabul edilecek seçmeli dersler 1 azaltılıp Zorunlu Biyoloji Dersi 1 arttırılacaktır.

TTKB yaptığı açıklamada   da;

“Talim ve Terbiye Kurulunun 01/02/2013 tarih ve 12 sayılı kararı ile ortaöğretim   biyoloji dersinin öğretim programı güncellenmiş ve 9. sınıf biyoloji dersinin   haftalık ders saati sayısı 2’den 3’e çıkarılmıştır. Dokuzuncu sınıf biyoloji   dersinin haftalık ders saatinde bir azalma olmadığı dikkate alındığında, biyoloji   öğretmenlerinin norm fazlasına düşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.”

İfadelerine yer verilmiştir.

Burada yapılan açıklamada belirtilen norm fazlası öğretmen oluşmayacağına ilişkin cümleleri kabul etmek mümkün değildir. Çünkü okullarda 3 saat olarak hesaplama yapıldığında fazlalık durumdan kurtulacak öğretmenler bulunduğu halde bu öğretmenler şu anda norm fazlası durumundadırlar.

TTKB bu kararını kamuoyuna norm hesaplamalarından önce açıklamış olsa   ve normlar buna göre hesaplanmış olsaydı bir çok okulun norm planlaması da,   öğretmen alımı da, yer değiştirmesi de ona göre gerçekleştirilebilecekti.

Bu noktada bazı öneriler getirmeden geçmeyelim:

1- Bu durumda bakanlığın; tedbir alarak bu durumda olup fazlalık duruma düşen   Biyoloji öğretmenlerini norm fazlası kabul etmemeleri yönünde açıklama   yapması gerekmektedir.

2-      Ayrıca seçmeli derslerin de eklenmesiyle karma karışık hal alan 9.sınıf Haftalık Ders Çizelgelerinin tek kalemde düzenlenmesi ve yayımlanması yerinde olacaktır.

3-      9.sınıflarda ana çizelge için 2010/76 sayılı karara, Seçmeli Dersler için 2012/124 sayılı karara Matematik ve Biyoloji dersleri için ise 2013/52 sayılı karara bakmak gerekmektedir. Bu karışıklık giderilmelidir.

4-      Aynı şekilde 2013-2014’te 10.sınıflar, gelecek yıllarda da diğer sınıflar için 2013/18 nolu karar ile yayımlanan çizelgeler kullanılacaktır. Bu çizelgeler de birleştirilerek tümden bir çizelge hazırlanmalıdır.

5-      Resim/Müzik derslerinde aynı sınıftaki öğrenciler gruplara ayrılmalı mı? Ayrılmamalı mı? Açıklığa kavuşturulmalıdır.

6- 2013/18 nolu kararda;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne (İmam Hatip) bağlı Haftalık Ders çizelgelerine yer verilmişken Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne (Meslek Liseleri) bağlı okulların çizelgeleri için;

“4.  Aşağıdaki açıklamalarda yer alan değişiklikler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce haftalık ders çizelgelerine yansıtılarak duyurusu yapılacaktır.”

İfadelerine yer verilmiş fakat Genel Müdürlükçe bir açıklama henüz yapılmamıştır.

TTKB’yi “hatanın neresinden dönülürse kardır” misali bu dönüşünü ve açıklamasını olumlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Umarız ki yukarıdaki tereddütleri ve sorunları  giderecek adımları da atarlar.

Saygılarımla…

Maksut  BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net - Özel
YAZIYAK KAYNAK LİNKTEN ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ