4 Ekim 2021

MEB, norm kadroda sorunlara kulak tıkamamalı!

ile Maksut Balmuk

Norm kadroya ilişkin çözülmesi gereken sorunlar söz konusudur fakat bu sorunların çözülmesi bir yana norm güncellemeleri tamamlanmak üzere iken yönetmelikte düzenleme yapılmaktadır.

MEB’de plansızlık, programsızlık devam ediyor. 22 Eylül’de başlayan norm güncelleme işlemleri tam son aşamaya (bakanlık onayı aşamasına) gelmekte iken norm kadro yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Tıklayınız.

Bu durum her ne kadar sadece Atölye ve Laboratuvar öğretmenlerini etkileyecekse de sonuçta bu değişiklik norm güncellemesi öncesinde yapılmalıydı.

Kaldı ki, norm kadro yönetmeliğinde acilen bekleyen değişiklikler ve düzenlemeler var. Örneğin bölge normu uygulaması halen sorun olarak durmaktadır.

Aşağıda sunduğumuz dosyalarda da belirttiğimiz gibi bölge normuna bağlı olarak mağduriyetler yaşanmaktadır. Her yıl okuldan okula geçen bölge normu ile karşı karşıya kalındığı gibi hile ile yapılan norm değişiklikleri sorunu da devam etmektedir.

Örneğin bir okulda bir alanda biri 9 saatlik artan derse bağlı olarak bölge normu olmak üzere 3 öğretmen normu varsa yani toplam 21+21+9=51 saat ders varsa bu okuldaki üç öğretmene ders sayısı dağılımı nasıl olacaktır? sorusunun cevabı uygulamada farklılık göstermektedir.

Açıklayacak olursak;

1.Durum: iki öğretmene tüm dersler dağıtılmakta (26+25) düşük puanlı üçüncü öğretmen başka kurumlara yönlendirilmektedir. Oysa ki okulda norm 3 tür ve başka kuruma gönderilen öğretmen norm fazlası değildir.

2. Durum: iki öğretmene 21’er saat ders verilmekte en düşük puanlı (üçüncü) öğretmene ise kalan 9 saat ders verilmektedir. Bu durumda üçüncü öğretmen eksik kalan dersleri için başka kurumlara görevlendirilmektedir.

İşte bu durum dahi açıklığa kavuşturulmamıştır. MEB bu konuyu açıklıkla okullara bildirmelidir.

Ayrıca; gerek bu şekilde öğretmenlerin eksik derslerindeki durumlarda gerekse norm fazlası durumlarında yapılacak görevlendirmelerde mevzuata göre bölge esası söz konusu iken bölge dışına, yerleşim yeri dışına hatta ilçe dışına görevlendirmeler yapılabilmektedir. Bu konunun da açıklığa kavuşturulması gerekir.

Örneğin; okulun normu dolu olduğu halde başka ilçeden/okuldan aynı alanda tamamen siyasi baskılarla öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır. Bu durumlarda görevlendirme gelen öğretmen kadrosunun olduğu okulu mağdur ettiği gibi görevlendirme olarak çalışacağı okuldaki öğretmenleri de mağdur etmektedir.

Takvim sorunu:

Yine norm kadroların güncellenmesi takvimine yönelik sorunlar devam etmektedir. Bu yaz atanan öğretmen yapılacak güncellemelerde norm fazlası olabilmektedir. Takvimden kaynaklı bu ve benzeri durumların önüne geçilebilmesi için de düzenleme yapılması teknolojik gelişmelerden yararlanılarak güncelleme takviminin esnetilmesi, okul/kurum idarelerinin keyfi uygulamalarına yaptırım uygulanarak önüne geçilmesi gerekmektedir.

Maksut BALMUK

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/994004/meb-norm-kadroda-sorunlara-kulak-tikamamali.html