18 Haziran 2014

MEB norm kadro yönetmeliğindeki değişiklikler

ile Maksut Balmuk

MEB Norm Kadro Yönetmeliğindeki Değişiklikler

headline (3)

Müdürlük:

– Daha önce İlköğretimde 150’den az (6,7,8 sınıfı olanlar hariç) mevcuda sahip okullara norm verilmezken şimdi birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okullar hariç tüm okullara veriliyor.

– Aynı bahçede iki ayrı binada iki ayrı okul varsa her birine müdür normu verilecek.

Müdür Başyardımcılığı

– Müdür başyardımcısı kadrosu daha önce 3 müdür yardımcısı olan kurumlarda verilirken yeni uygulamada 6 müdür yardımcısı bulunan kurumlara verilecek. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler , ÇPL, ilkokul ve ortaokullara verilen başyardımcılık kadroları tabir yerindeyse kaldırıldı. (Yatılı /Pansiyonlu olanlar hariç)

Anaokulu Müdür yardımcısı

– Anaokulunda daha önce 201 ve üstü öğrencisi olanlara 2.müdür yardımcılığı verilirken bu sayı 501’e çıkarılarak neredeyse imkansız olarak belirlendi.

İlkokul Müdür Yardımcısı

– İlkokul’da 100’den fazla öğrenci varsa 1 müdür yardımcılığı,

– 601-1201 arası 2,

– 1201-1801’e 3. Müdür yardımcılığı veriliyor. Daha önce 1401 olan sayı 1201’e düşürülmüş fakat 3.yardımcılıktan sonra verilen başyardımcılık kaldırıldı.

– Böylece ilkokul ve Ortaokullarda Müdür Başyardımcılığı tarihe karışmış oldu. Çünkü bu kurumlarda müdür yardımcısı normu 6’ya ulaşamayacaktır.

– 1801 ve daha fazla öğrencisi olan ilkokula 4.müdür yardımcılığı veriliyor. Daha fazla verilmiyor. Bunun anlamı öğrenci sayısı 1801 olan okul ile öğrenci sayısı 3000-4000 olan okul arasında farklılık olmayacak.

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı

– 501’e 1

– 501-1001’e 2

– 1001-1501’e 3

– 1501 ve fazlası 4… müdür yardımcısı normu verilecek. Başyardımcılık yok. İlkokula benzer olarak 1501 öğrencisi olan da 3000-4000 öğrencisi olan da 4 müdür yardımcısına sahip olacak. Yatılı okul olsa bile ilave 1 yardımcılık alacağından başyardımcılık için gereken 6 sayısına ulaşılamayacaktır.

Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri müdür yardımcısı

(Her 500’e 1 norm gibi görülüyor. 4’ü aşamaz)

– 501’e 1

– 501-1001’e 2 (daha önce 1201’e 2 veriliyordu)

– 1001-1501’e 3 (daha önce 1201-2001 idi)

– 1501 ve daha fazla ise 4 (daha önce 2001 idi) Burada bir fark. Daha önce 3 müdür yardımcılığına ve Fen Liseleri ile Anadolu liselerinde 500 ve üstü öğrenciye bir de başyardımcılık veriliyordu.

Özel eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı;

– 101’e 1 (daha önce 51’e 1 idi)

Mesleki Eğitim Merkezlerinde müdür yardımcılığı normunda değişiklik yok. Her 400 kursiyere 1 norm… en çok 4 olacak.

İlave müdür yardımcılıkları:

– Yatılı veya pansiyonlu okullara ilave 1 müdür yardımcılığı

– Döner sermaye varsa ilave 1 müdür yardımcılığı

– Tam gün tam yıl ve/veya açık öğretim için yüz yüze eğitim varsa ilave 1 müdür yardımcılığı

Norm kadrosu verilecek.

Daha önceki yönetmeliğe göre farklı olarak;

– İşletmelerde yapılan mesleki eğitime en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik eğitim kurumlarına,

– Çıraklık eğitimi uygulayan mesleki ve teknik eğitim merkezlerine

– Taşımalı eğitime tabi olup müdür yardımcılığı normu oluşmayan kurumlara

İlave müdür yardımcısı normu verilecek.

Müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 6’yı geçemeyecek. Daha önce 7 idi…

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri öğretmeni norm kadrosu.

Genel anlamda bir değişiklik yok. Yani 21 saate 1 norm her 21’den sonra artan sayı 15 ise ayrıca bir norm daha verilmeye devam edilecek.

Daha önce bölge normu diye bahsedilen uygulamada ise değişiklik yapılmış.

Daha önce bölgedeki ders sayısı hesaplanır 21’e bölünürdü. Bu şekilde normlar kurumlara dağıtıldıktan sonra artan saat(6 dan az olmamak üzere) bölge normu olarak belirlenir ve saat olarak en fazla açığı olan kuruma verilirdi.

Şimdi ise o alanda normu bulunmayan kuruma verilecek. Eğer o alanda normu bulunmayan kurum yoksa bu norm oluşmayacak.

Rehberlik normu:

Rehberlik ve Araştırma merkezleri için 200bin olan nüfus 100bine indiriliyor. Sayı da 5’ten 4’e düşürülüyor. Sonra gelen her 50bin nüfus için 1 öğretmen daha verilecek. Yani 200bin nüfusu olan bir ilçede daha önce 5 öğretmen görev alırken şimdi 4+2=6 öğretmen görev yapacak.

Anaokullarından rehberlik normu kaldırıldı.

Bu konuda Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün talebi var diye duyuyoruz fakat bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu çağ nüfusu öğrencilerinin ve özellikle velilerin desteğe ihtiyaçları çoktur. Kaldı ki bir çok tanı bu çağda konulmaktadır.

İlkokullarda 300, ortaokullarda ve liselerde 150 öğrenci varsa bir rehberlik normu verilecek. Yatılı okullarda öğrenci sayısı ne olursa olsun bir öğretmen normu verilecek.

Mesleki Eğitim merkezlerinde daha önce yokken şimdi 200 ve daha fazla kursiyer varsa 1 norm verilecek.

Öğrenci sayısı 500 ve üzeri sayılarda her 500’e bir kadro verilecek.

Bir yerleşim merkezinde kadro bulunan her okulda bir rehberlik alan öğretmeni yoksa ikincisi verilmeyecek. Bu konu çok uzun tartışmalara yol açmaktadır. Uygulamada da sorunlar çıkmaktadır.

Norm kadro belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar:

Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri (Şube Rehber Öğretmenliği) için daha önce 2 saat norm hesabına katılırken yeni yönetmelikte kaldırıldı.

– Norm kadrolar Haziran-Eylül değil bakanlık uygun gördüğünde güncellenecek.

Şimdilik bu kadar…

Maksut BALMUK
Öğretmen

Memurlar.Net - Özel