25 Mayıs 2012

MEB norm fazlası yer değiştirmelerini durdurmalıdır

ile Maksut Balmuk

MEB İl Milli Eğitimlerde çalışan atamadan sorumlu Müdür yardımcılarını, şube müdürlerini ve şefleri Antalya’da seminere almıştır. Seminer bugün sona ermektedir. Orada yapılan konuşmalarda bakan DİNÇER’in norm fazlası öğretmenlerin varlığından rahatsız olduğu ve çözümlenmesini istediği belirtilmiştir.

Bunun üzerine İl MEM’ler harekete geçerek ivedilikle norm fazlası öğretmenlerle ilgili çalışma başlatmışlardır.

Eğitim öğretimin bitmekte olduğu bu dönemde bu atamaları yapmak doğru değildir çünkü mağduriyetler yol açacaktır.

Örneklerle açıklayalım.

1- A okulunda 3 sınıf öğretmenliği fazlalığı olduğunu düşünelim. 4+4+4’e göre A okulu ilkokul olduğunda burada bırakın Sınıf öğretmeni fazlalığını sınıf öğretmeni açığı oluşacaktır. Bu durumda dönüşümler tamamlanmadan norm fazlası atamalarını yapmak mağduriyet oluşturacaktır.

2- B Lisesinde bu yıl 80 saat C dersi varsa norm 4 tür. Eğer gelecek yıl (2012-2013’te) ders saati sayısı artarsa norm değişecek ve açık oluşacaktır.

3- Genel Liselerin dönüşümleri yapılmakta ve bu okullarda da norm kadro değişiklikleri oluşacaktır.

Bu ve bunun gibi sebeplere dayalı olarak;

1- Okulların 4+4+4’e göre dönüşümü yapılmadan,

2- Norm kadrolar güncellenmeden,

3- Genel lise dönüşümleri tamamlanmadan

 

Norm kadro fazlalığına ilişkin yer değiştirilmelerin yapılması doğru olmayacaktır.

Ayrıca norm kadro fazlalıkları Eylül ayında yani eğitim öğretim başladığında netleştiğine göre süreç yönetmelikte olduğu gibi Mart ayı sonuna değil öğretim yılı başına çekilmelidir.

Saygılarımla

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

 

Kaynak:Memurlar.Net