26 Şubat 2016

MEB, nöbet ücretinde yanlış yapıyor

ile Maksut Balmuk
headline (3)MEB, Anaokulları ile İlkokul ve Ortaokullarda görev yapan müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilmeyeceği yönündeki görüşünde yanlış yapıyor.

MEB Nöbet Ücretinde Yanlış Yapıyor…

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yayımladığı yazıda;

Mevzuatında nöbet görevi yazmadığı için Okul Öncesi Eğitim Kurumları(Anaokulları) ile İlkokul ve Ortaokullarda görev yapan müdür yardımcılarına nöbet ücretiödenmediğini belirtti..

Nöbet görevi fiilen yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? ona bakmak lazım. Madem öyle yıllardır mevzuatta olmadığı halde müdür yardımcılarına neden nöbet tutturulmaktadır?

Madem ki nöbet tutturuluyor ücretini hangi mantıkla ödemezsiniz. Bir gerçekliği ortaya koyalım gerek bağımsız anaokullarında, gerek ilkokullarda gerekse ortaokullarda nöbetçi müdür yardımcılığı yeni icat edilmiş değildir. Hatta olmazsa olmazlardan da biridir.

Ne diyor yürürlükteki yönetmelik:

“Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 39 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

Müdür yardımcısı

MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Evet yönetmelik diyor ki müdür nöbet işlerini ayarlar.

Müdür yardımcısı ne yapar?

Müdür yardımcısı da müdürün verdiği görevleri yapar. İyi de müdür nöbet görevi veriyor. Buna ücret ödememek nasıl bir mantıktır? Üstelik bu yönetmelik 26.07.2014’te yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

O zaman bu yöneticiler boşuna mı nöbet tutuyorlar? Ya da müdür onlara angarya mı yaptırıyor?

Kaldı ki 2014’te yürürlükten kalkan ilköğretim Kurumları yönetmeliğinde müdür yardımcısının görevleri şöyle sıralanmış:

“Madde 62 (Değişik birinci fıkra:RG-02/05/2006-26156) Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, (Değişik ibare:RG-24/12/2008-27090) taşınır mal,yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar.

Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. “

İyi de yeni yönetmelikte;

Öğrenci,

Personel,

Tahakkuk,

Taşınır mal,

Yazışma,

Sosyal etkinlikler,

Yatılılık, bursluluk,

Gibi görevler de yok o zaman müdür yardımcıları yönetmelikte olmadığına göre bu görevleri de yapmasınlar.

Bir başka şey daha söyleyelim bağımsız anaokullarında nöbetçi müdür yardımcılığına ilişkin madde eski yönetmelikte de yoktu ve nöbet görevi yapılıyordu? Dayanağı ne idi?

Bir soru daha?

– Bir öğrencinin kafası yarılınca

– Okulda bir sorun yaşanınca

– Yemekten zehirlenen olunca,

Müfettişler gelip neden ilk önce; o gün nöbetçi müdür yardımcısı kimdi diye sorarlar?

Ha bugünden itibaren müdür yardımcıları çıkar da ben nöbet tutmak istemiyorum ne de olsa yönetmelikte yok derlerse kim ne diyebilir?

MEB’de birimler arası iletişim son yıllarda hep bozuk…

MEB de birimler arası iletişim maalesef kurulamıyor. Sanki ayrı bakanlıkmış gibi hareket ediliyor. Oysa ki aynı bakanlıkta iki farklı birim arasındaki iletişimsizlik bir çok kez mağduriyetler yaratıyor.

Son dönem yönetmeliklerinde trendin kısa olması olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu nedenledir ki okul öncesi, ilkokul, ortaokul hepsi bir yönetmelikte toplandı. Bu düzenleme yapılırken detaya girilmemiş ve “müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.” denilerek her görev için müdür yetkilendirilmiştir.

Mevzuata göre görüş bildiren İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü aslında haklı.

Peki kendi öğretmenlerini mağdur olacak olan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ne iş yapar?

Tek bir madde bile değil 3 kelime ile;

“müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.”

yerine

“müdür tarafından verilen, nöbet görevi ile diğer görevleri yerine getirir.”

Yazılsa düzelecek bu sorunun çözümü yerine yeni mağduriyetler yaratacak çözümsüzlük neden seçilir?

Daha doğrusu koca bakanlık neden komik duruma düşürülür?

Kaldı ki müdür yardımcıları çoğu zaman haftada 2-3 gün nöbet tutarlar ve siz sadece bir ücret ödeyeceksiniz.

Kanayan bir yara da Anasınıfı öğretmenlerinin nöbet görevleri.

Bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevi ve ücreti varken ilköğretim ya da başka okul bünyesindeki anasınıfı öğretmenlerinin nöbet görevi yoktur.

O da mevzuata takılmış durumda ve bu öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceğinden hareketle nöbet ücretiödenmemektedir. Oysa ki bu öğretmenlerimiz teneffüs dahi yapmadan görev yapmaktadırlar. Bu öğretmenlerimize de pekala nöbet görevi verilebilir. Anasınıflarının bulunduğu bölgenin sorumluluğu verilebilir. Bu bölgenin temizlikten tutun da eğitim öğretime hazır olup olmadığına, giriş-çıkışların kontrolüne, yemek ve yemek saatlerinin organizasyonuna kadar bir çok görev zaten yapılmakta iken bu görevlerin nöbet olarak tanımlanması çok da zor olmasa gerek.

Bu durumda diyecekler ki iyi de onların teneffüsü yok ne zaman nöbet tutacaklar?

İyi de bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin de teneffüsü yok ama nöbet tutuyorlar. Onlar da aynı şekilde tutacaklar…

Sonuç olarak;

Bu tür konularda bu yaklaşımı sergilemek ipe un sermek olur.

Siz gerçekleri göz ardı edip gerekçelere sığınırsanız doğru yapmazsınız.

Yani; işi doğru yapmış olabilirsiniz ama doğru bir iş yapmış olmazsınız.

Peki; işi doğru yaparken, doğru bir iş yapsak daha doğru olmaz mı?

Maksut BALMUK