4 Eylül 2013

MEB, neden bazı bilgileri bilerek gizliyor?

ile Maksut Balmuk
Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş yılların aksine “şeffaf uygulamalarından” uzaklaşıyor. Öğretmen adaylarını sağlıklı tercih yapabilmesi için gereken verileri (okul listeleri, sıra formu) açıklamıyor. Neden acaba?

MEB son dönemlerde şeffaflıktan uzaklaşmaktadır. Geçmiş yıllarda ilk atama yapıldığı dönemlerde;

1- Hangi okula hangi alanda öğretmen alınacağı liste halinde yayımlanırdı.

Böylece;

– Atama tercihi yapacak öğretmenler sistemegirmeden önce EXCEL formatındaki bu listeleri indirir ve buradan tercihlerini çok rahatlıklayaparlardı.

– Şimdi sistem üzerinden (MEBBİS) binlerce kadroyu açmaktadırlar ve tek tek il il işaretleyerek tercihyapmaya çalışmaktadırlar. Kaydedecekleri anda sistem hata verir ve atarsa sil baştan devam.

– İlçe ve okul müdürleri de hangi okula hangi alanda öğretmen geleceğini görmekte buna göre ücretliöğretmen yada dönem başı planlamalarını yapmaktaydılar. Bu duruma kontenjan.meb.gov.tr den kurumlarbakabilmektedirler fakat bazen başka okul ya da ilçelerin de bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

– Bazı okullar bazı kişilere açılıyor ve kapatılıyor şeklinde gelen şikayetler için şeffaflık sağlanmış oluyordu. Şöyle ki: A okuluna öğretmen alınacağını herkes gördüğünden sonuçlar açıklandıktan sonra da kaç puanla atama yapıldığı görülebiliyordu. Listelerde yer almayan bir okula atama yapılıp yapılmadığı da şeffaflığa kavuşmuş oluyordu.

2- Her atama döneminde alan bazında sıra durumları da kamuoyu ile paylaşılırdı.

– Böylece öğretmenler hangi alanda kaç öğretmen bulunduğunu da kaçıncı sırada olduklarını da görebiliyorlardı.

– Atamalardan sonra açıklanan listelerden kendilerine kaç kişi kaldığını da görebiliyorlardı.

– Bakanlığın 60 puan barajı koyarak her alana 60 puanla alım yapılmasına yönelik uygulamasına gelen eleştirilerde haklı durumda olabilmesi için şeffaf olarak alan bazında sıra durumunu herkese açması gerekir.

3- Alanlara yapılacak atamalar ile boş kadro sayısı arasında bağlantı olmaması bazı alanların hiç yer almaması, bazılarının hak ettikleri kadroyu alamamaları, bazılarının ise açık sayısına göre fazla alım yapılması konusunda da şeffaflık olması gerekir. MEB’in bu konuda da açıklama yapması gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle;

1- Hangi okullara atama yapılacağı EXCEL ortamında yayımlansın

2- Alan bazında sıra durumları kamuoyuna açıklansın

3- Alanlardaki alım sayısı tespit edilirken hangi kriterler gözetilmiştir açıklansın

a- Ülke genelinde kaç öğretmen normunda açık vardır?

b- Hangi alanda kaç açık vardır?

Soruları cevaplandırılsın.

Tüm bu şeffaflıklara uymayan geçmişteki şeffaflıklardan da vazgeçen MEB aslında çokça konuşulan şaibeli atamamı yapılıyor söylemlerinin daha da artmasına sebebiyet verecektir.

Tüm bu gelişmeleri gördükçe açıklamalarında samimiyetle yaklaştığı görülen sayın Müsteşarı sabote edenler mi var sorusunu akla getirmektedir? Sayın Müsteşar etrafındaki kılavuzları bir kez daha değerlendirmelidir. Yok eğer kararlar kendisine aitse o zaman da yanlış yolda olduğunu hatırlatmak isteriz.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net - Özel