24 Ocak 2017

MEB Müdür Yardımcısı görevlendirmelerinde son durum

ile Maksut Balmuk

MEB 06.10.2015 tarihli yönetmelikle müdür yardımcısı görevlendirmelerinin müdür inhası ile yapılmasını düzenlemişti. Bu düzenlemenin iptali üzerine 27.01.2016 tarihinde değişikliğe gidilmiş müdür yardımcılığı/başyardımcılığı için sınav şartı getirilirken, mevcut müdür yardımcılarından(başyardımcılar dahil) 4 yılını dolduranlar için ise müdür inhası ile görev süresinin 4 yıl daha uzatılabileceği seklinde düzenlemeye gidildi.

Bu düzenlemeden sonra 20 Mart 2016 tarihinde müdür yardımcılığı sınavı açılmıştı. Bu sınava 2016’da 4 yılını dolduracak olanlar ile başvuru sırasında müdür yardımcısı olarak görev yapmayanlar başvurabilmiş mevcut müdür yardımcıları başvuru yapamamışlardı.

Yönetmelik değişikliğine açılan dava, müdür yardımcılığı sınavından sonra sonuçlandı ve müdür inhası ile 4 yıl daha uzatma maddesi durduruldu.

Böylece özellikle 2016’da 4 yılını dolduracak olanlardan müdür inhası ile 4 yıl daha görev yaparım düşüncesinde olanlar mağdur oldular.

Danıştay kararı gereği bunların görev süresi uzatılamadığı gibi MEB bu öğretmenlerin kadroları boşaldığı halde açık ilan etmedi ve sınav kazananlara açmadı.

Bunun gerekçesi olarak da MEB tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna(İDDK) itiraz edeceği söylendi. Oysa ki hukuken böyle bir gerekçe mümkün değildi. Gerek yargı kararlarının tam uygulanması, gerekse bu öğretmenlerinde sınava alınması gibi yapıcı yaklaşımlarımız görmezden gelindi.

İDDK 22.09. 2016’da verdiği kararda müdür inhası ile 4 yıl uzatmaya ilişkin Danıştay’ın verdiği YD kararına yapılan MEB itirazını reddetti.

Buna rağmen bugüne kadar yönetmelikte değişiklik yapılmadığı gibi başkaca bir adım da atılmadı. Şu anda bir çok kadro boş ve norm kadro yönetmeliği değişikliği sonrası bir çok yeni kadro açıldı.

Bu durum adeta fırsata dönüştürülerek geçici görevlendirmeler yapılmakta ve adamını bulanlar görevlendirilmektedirler.

Oysa ki 20 Mart 2016 tarihinde sınava girip kazanan bir çok öğretmenin ataması(görevlendirmesi) yapılmadığı gibi yaz döneminde yapılan görevlendirme takvimi ile özür grubu atama takvimi çakıştığından sınav puanına göre görev alamamışlardır.

Yani sınav kazanıp bekleyen öğretmenler varken sınav kazan(a)mayan torpile dayalı geçici görevlendirmelerle iş yürütülmektedir.

MEB bu kaotik durumu mutlaka çözmelidir. En azından yapılan geçici görevlendirmelerde sınav kazananlara öncelik vermeli, valiliklerin yetkisinde olan yeniden duyuruya çıkma işlemleri başlatılmalı ve bir an önce yeni sınav takvimi açıklanmalıdır.

Ocak ayının sonuna gelindiği bugünlerde sınav takviminin açıklanmaması düşündürücüdür. Çünkü sınava girenlerin sınav geçerlilikleri yönetmeliğin;

“Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.”

Maddesi gereği Nisan ayında sona erecektir.

Sınavla ilgili bir sorun da Sınav Konularında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularının yer almaması noktasında olup bu konuda da Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. MEB bu konuda düzenleme yapacağını belirtmesine rağmen bugüne kadar bir düzenleme yapmadığı gibi İDDK’ya yaptığı itiraz da reddedilmiştir.

MEB bir an önce yönetmeliği düzenlemeli ve yapacağı düzenlemede kariyer ve liyakati esas almalı, müdürlük görevlendirmeleri için de sınav, kariyer ve liyakati ölçen sözlü sınavı ön plana çıkarmayan bir anlayışa geri dönmelidir.

2009 yılında hukukçu kimliğini ön plana çıkaran dönemin bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU(BAŞ)’ın ortaya koyduğu paydaşlar ile diyalog ve kariyer, liyakat esaslı yönetmelik düzenlemesi çıkarılmalıdır. Bakan Sayın İsmet YILMAZ’dan da hukukçu kimliğini ön plana çıkarması beklenmektedir.

Maksut BALMUK