22 Nisan 2017

MEB, müdür yardımcılığını da mülakata bağladı

ile Maksut Balmuk

22.04.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliğe göre eğitim kurumlarında yönetici olmak için en esas olan sözlü sınavdır diyebiliriz. Tıklayınız

Yani MEB sözlü sınav ısrarından vazgeçmiyor. Müdür Yardımcılığı için yazılı sınav şartı dahi kaldırıldı.

Müdür olmak için; en az bir yıl müdür baş yardımcısı, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen olarak çalışmış olmak gerekiyor. (ayrı ayrı toplam bir yıl da olabilir. Örneğin 6 ay müdür yetkili 6 ay müdür yardımcılığı)

Müdür Yardımcısı ya da başyardımcısı olmak için ise;

Yönetici olarak çalışmış olmak ya da en az 4 yıllık öğretmen olarak çalışmış olmak yeterli.

Müdür ya da Müdür Yardımcısı/Başyardımcısı olmak isteyenler (mevcut yöneticilerden 4 ya da 8 yılını dolduranlar dahil) önce başvuru yapacaklar, ardından yönetmelik ekindeki değerlendirme forumuna göre boş kadronun 3 katı sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavı sonrasında sözlü sınav puanı ile değerlendirme formu puanının ortalaması alınarak atamaya esas puan belirlenecek.

Atamalar atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Mevcut yöneticilerden 4 yılını dolduranlar ile kurucu müdürler aynı kurumu tercih ederlerse bu kurun için ilaveten 4 puan alacaklar.

a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

f) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

İlave 5 puan verilecek.

Evet MEB liyakati hiçe saymaya devam ediyor. MEB bu anlayışla yönetildiği sürece eğitimde başarıyı yakalamak boş bir hayalden öteye gidemez.

Son dönemde görüştüğümüz her üst düzey bürokrat yapılan yanlış atamalardan kariyerin bariyer liyakati ise hiç sayılmasından şikayetçi.

Çünkü yönetimsel anlamda okullarımız adeta dökülüyor ve bunun sorumlusu bu Yönetmelikte olduğu gibi kararlara imza atanlardır.

15 Temmuz’dan en çok ders alması gereken kurum MEB iken bu dersi onbinlerce öğretmeni işten attım mantığı ile izah etmek doğru değildir.

FETÖ en çok eğitimden para kazandı, en çok eğitime sızdı ve bu süreci yönetmek liyakat ister, akıl ister. Bu süreci gerçekten bu tecrübeye sahip, kendini kanıtlamış ama siyaseten ya da fikren uyuşmuyoruz, bilmem şu sendika üyesi değil anlayışı ile yönetemezsiniz. Bu anlayışla yönetirseniz her olumsuzluğun faturasını FETÖ’ye çıkarıp sıyrılmaya çalışır durursunuz. Ama en sonunda fatura size çıkar ve en kötüsü de maalesef halka, devlete çıkar.

Maksut Balmuk