22 Temmuz 2016

MEB, liseliye af uygulamasında yanlış yapıyor

ile Maksut Balmuk
MEB Liseliye Devamsızlık Affını Değiştirmelidir…

Lise öğrencilerinin bir kısmına devamsızlık affı getirildi. Son sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olduğu halde devamsızlıktan kalan öğrenciler için getirildi af.

Bu aftan yararlanacakları açıkça belirtelim:

1- 2015-2016 eğitim öğretim yılında son sınıfta okumuş olacak

2- Tüm derslerden iki dönemde de not almış olacak

3- Tüm derslerden başarılı olacak-

Bu öğrencilerin devamsızlığına bakılmayacak. Kaç gün devamsızlık yapmış olursa olsun sınıfını geçecek. Diplomasını alacak.

http://www.memurlar.net/haber/596870/

Bu yazı ve yaklaşım yanlıştır.

– Bu tür afların adaletsizlik yarattığını,

– Dürüst öğrencinin adeta cezalandırıldığını,

– Her yıl yapılan bu tür bir uygulama bu yıl da olacaksa bir an önce açıklanmasının adaleti daha çok sağlayacağını,

– Bu yıl böyle bir uygulama olmayacaksa da şu anda açıklanması gerektiğini 16/05/2016 da ele almış ve uyarmıştık.

http://www.memurlar.net/haber/584464/

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü geçmiş yıllardan farklı bir uygulamaya gitti.

Geçmiş yıllarda lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı dışında sorumluluk ve tek ders sınav hakkı da verilmekteydi. Böylece, üniversiteye kayıt için sorun yaşamaları önlenmekteydi.

Bu yıl ise tüm öğrencilere değil sadece devamsızlıktan kalan son sınıfta tüm derslerden başarılı olan öğrencilere verildi.

Bu durumda;

Son sınıfta örneğin sadece sınavlara gelip başkaca okula uğramayan ve kalan zamanının sınava hazırlanmakla geçiren öğrenci affedilmiş olacak

AMA

Son sınıfta okuluna devam eden sadece yasal devamsızlık hakkını kullanan ve tüm derslerden başarılı olduğu halde örneğin tek dersten geçmiş yıllardan sorumluluğu olan öğrenciye hak verilmiyor,

Son sınıfta okuluna devam eden sadece yasal devamsızlık hakkını kullanan ama örneğin bu yıl tek dersten başarısız olan öğrenciye hak verilmiyor,

Daha da ilginci;

Bu yazıya göre; son sınıf dersleri başarılı olan öğrencinin devamsızlıkları siliniyor, 12. Sınıftan geçiyor faka bu öğrencinin geçmiş yıllardan sorumlu olduğu tek ders varsa dahi mezun olamayacak yani üniversiteye gidemeyecek.

Doğru olmayan bir durumu daha belirtelim:

Yazı şöyle diyor:

şart olarak “ders kesimi itibariyle tüm derslerden başarılı olunması” konulmuştur.

Bu da demektir ki ; son sınıfı bir ya da birkaç başarısız dersi olup ortalama ile geçen devamsız öğrenciler de kapsam dışı. Ortalama ile geçmek yönetmeliğin bir hakkı.

Bu nedenle MEB’in bu af yazısı yanlış olmuştur. Ya tam ya da hiç demeliydi. Adaletsizliği derinleştiren bu uygulamadan vazgeçmelidir.

Düşünün ki ;

– canınızı dişinize taktınız hem okul hem üniversite hazırlığı bir arada götürdünüz ve sadece tek dersten kaldınız ya da sorumluluğunuz kaldı bu durumda üniversiteye gidemezsiniz.

– Oysa ki okula devam etmeyip sınıftan başarılı olan üniversiteye daha çok zaman ayıranın devamsızlığı affedilecek.

Bu genelge yanlıştır. Ya hep ya hiç demeliydi MEB. Buradan dönüş olmayacağına göre diğer öğrencileri da kapsayan bir düzenleme yapmalıdır.

Yani son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı dışında sorumluluk ve tek ders sınavları düzenlenmeli ve mezun olmaları sağlanmalıdır.

MEB’de çok iyi biliyor ki bu öğrencilerin büyük bir kısmı Açıköğretim Lisesine bu aşamadan sonra gelecek yıl için kaydolsalar ellerindeki kredi ile neredeyse mezun duruma gelirler. Ama bu mezuniyetleri gelecek öğretim yılına kalacağından üniversiteye kayıt olamayacaklardır.

Bir başka sorun öğrenci son sınıfta bir dersten başarısız olduğunda devamsızlık affından yararlanamayacağı gibi bu öğrenci devamsızlıktan kaldığı için gelecek yıl ya okula yeniden devam edecek, ya da Açıköğretim Lisesine kaydolacak. Ama açık öğretime kaydolduğunda 2015-2016 da başarılı olduğu dersleri saydıramayacak

Bu tür afların adaletsizlik yarattığı, dürüst öğrencileri adeta cezalandırdığı açık ve nettir fakat şu anki uygulamada adaletsizlikleri gidermenin yolu sistemin adaletli olması ve tümden ele alınması ile mümkündür.

Çok sıkıntılı bir süreç yaşadığımız ve MEB’in adeta başını kaldıramadığı bu dönemde üniversite tercihleri başlayacağından öğrencileri mağdur etmemek adına uyarmak istedik…

Maksut BALMUK

Öğretmen